Куценко Сергій Анатолійович

Адреса: 61166, Україна, м. Харків, вул. Червоного Льотчика, 24.

Телефон: +380503642713

 E-mail: sergey@fitolek.com

 

Автобіографія:

Народився 19 січня 1965 року у місті Харкові в робочій сім`ї. В 1982 році закінчів загальноосвітню середню школу № 77.

Свою трудову діяльність розпочав з 17 років на ХМЗ «Серп і молот» в 1982 році різником з металу. Після служби в лавах Радянської армії здобув вищу освіту, закінчивши у 1990 році Харківський фармацевтичний інститут. З 1989 року, розпочавши роботу фармацевтом в аптеці, тісно пов`язав своє життя з фармацією. З 1990 по 1995 рік працював на Харківській фармацевтичній фабриці, де пройшов шлях від контрольного майстра до заступника директора.

З 1995 року і по теперішній час очолює ТОВ «ФІТО-ЛЕК». Основний вид діяльності підприємства – оптова торгівля лікарськими засобами. За цей період підприємство виросло з невеликої оптової фірми до однієї з провідних фармацевтичних компаній України.

В період з 2004 по 2011 рік  за сумісництвом обіймав посаду директора ВАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», м. Харків.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення діяльності оптових фармацевтичних підприємств на основі логістичного моделювання» (наук. Керівник – проф. Мнушко З.М.).

З 2009 року розпочав викладацьку діяльність в Національному фармацевтичному університеті, у 2014 році став доцентом кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету.

У 2015 р. захистив докторську дисертацію за темою «Наукове обґрунтування складу та технології препаратів для комплексної терапії варикозної хвороби вен» (наук. консультант – проф. Рубан О.А.).

Здійснює науково-дослідницьку діяльність у напрямку розробки складу і технології комплексних лікарських препаратів для лікування варикозної хвороби вен в різних лікарських формах (настойки, капсули, гелі), удосконалення діяльності оптових підприємств. Є автром та співавтором більше 40 друкованих праць; співавтором 6-ти фармацевтичних препаратів різної направленості дії, у тому числі, настойки, гелю та капсул «Венотон», гелю «Живітан», крему «Молозоль», що виробляються ВАТ «ХФЗ «Червона зірка», м. Харків.

Має різноманітні Подяки, Дипломи і Почесні грамоти різних рівнів «За багаторічну плідну діяльність, високий професіоналізм та за вагомий внесок у розвиток фармацевтичної галузі України». В березні 2016 року Рішенням вченої ради НФаУ присуджено звання Почесного доктора НФаУ.

Займається громадською діяльністю, обраний депутатом Харківської міської ради VII скликання, є членом постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров`я.

Є віруючою людиною, сповідує християнські цінності. Неодноразово був удостоєний нагород Української православної церкви «За заслуги у відродженні духовності в Україні».

Одружений, виховує трьох дітей та онука.

 Навчальні посібники:

  • Допоміжні речовини у виробництві ліків : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / О.А. Рубан, І.М. Перцев, С.А. Куценко, Ю.С. Маслій. ; за ред. І.М. Перцева. – Х. : Золоті сторінки, 2016. – 720 с.
  • Рубан, О. А. Навчальний посібник для самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету дистанційної форми навчання до ліцензійного інтегрованого іспиту „Крок 2. Фармація” / О. А. Рубан, В. Д. Рибачук, С. А. Куценко. – Х., 2015. – 121 с.
  • Рубан, Е. А. Учебное пособие для самостоятельной подготовки студентов фармацевтического и иностранного факультетов к лицензионному интегрированному экзамену „Крок 2. Фармация” / Е. А. Рубан, В. Д. Рыбачук, С. А. Куценко. – Х., 2015. – 122 с.

Методичні рекомендації:

  • Моделювання якiсних та цiнових складових у дiяльностi оптових фармацевичнихпiдпримств з використанням нечiтких множин: метод рек. – Х., 2006 (співавт.)
  • Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Технології лікарських препаратів промислового виробництва» для студентів денного та заочного відділення спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / Під ред. О. А. Рубан. – Х. : НФаУ, 2016. – 47 с.

Статті

Патенти:

  • Патент на корисну модель № 68593, МПК (2012.01) А61К 36/00 С07D 209/00. Фармацевтична композиція для виготовлення лікарських препаратів у формі крапель або капсул / Куценко С. А., Трутаєв І. В.(Україна). – № 2013 09840; заявл. 26.03.2012; опубл. 26.03.2012, бюл. № 6.
  • Патент на винохід № 102612 С2, МПК, А61К 9/08 А61К 9/48, А61К 36/489, А61К 36/49, А61К 36/73, А61К 36/899, А61К 9/14. Фармацевтична композиція для виготовлення лікарських препаратів у формі крапель або капсул / Куценко С. А., Трутаєв І. В. (Україна). – № 2011 14066; заявл. 28.11.2011; опубл. 25.07.2013, бюл. № 14.
  • Патент на корисну модель № 88879, МПК (2014.01) А61К 36/00 А61Р 9/14 А61К 9/48. Фармацевтична композиція у формі капсул для лікування венозних патологій / Рубан О. А., Куценко С. А., Ковалевська І. В., Кутова О. В. (Україна). – № 2013 00463; заявл. 08.08.2013; опубл. 10.04.2014, бюл. № 7.
  • Патент на корисну модель № 88880, МПК (2014.01) А61К 36/00 А61Р 9/14 А61К 9/06. Фармацевтична композиція у формі гелю для лікування венозних патологій / Рубан О. А., Куценко С. А., Ковалевська І. В.(Україна). – № 2013 09840; заявл. 08.08.2013; опубл. 10.04.2014, бюл. № 7.

Дисципліни, які викладає:

– Промислова технологія лікарських засобів

Громадська діяльність: Депутат Харківської міської ради VII скликання, член комісії з питань соціального захисту та охорони здоров`я.

Хобі: спорт.