Лебединець Вячеслав Олександрович

Лебединець Вячеслав Олександрович, доктор фармацевтичних наук (2016), доцент (2006), завідувач кафедри управління якістю (2015).

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4,

Тел. (0572) 68-56-71

E-mail: v.o.lebedynets@gmail.com

Науковий профіль: 

 

Вячеслав Олександрович Лебединець народився 22.12.1976 у смт Врадіївка Миколаївської області, Україна.

Закінчив Українську фармацевтичну академію у 1999 р., отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю “Технологія фармацевтичних препаратів”, кваліфікація інженер-технолог.

Студентом 4-5 курсів (1998-1999 рр.) працював на посаді лаборанта Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів (ДНДЛ ЗЯЛЗ). Після закінчення УкрФА став здобувачем кафедри косметології і аромології. З вересня 2002 р. – асистент новоствореної кафедри управління якістю в фармації Національного фармацевтичного університету, одночасно – науковий співробітник ДНДЛ ЗЯЛЗ.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 15.00.01 “Технологія ліків та організація фармацевтичної справи” на тему “Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з дифторантом”. Наукова робота виконувалась на дослідно-промисловій базі ЗАТ НВЦ “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” (м. Київ), науковий керівник – д-р фарм. наук, професор Є. В. Гладух. Розроблений лікарський засіб антипсоріатичної дії “Дифторант, крем 1%” успішно пройшов клінічні випробування та рекомендований до промислового виробництва.

У 2006 р. одержав вчене звання доцента.

У 2012-2015 рр. – докторант НФаУ з відривом від виробництва, за сумісництвом – доцент кафедри управління якістю.

З 2015 р. призначений на посаду завідувача кафедри управління якістю на підставі обрання за конкурсом.

У 2016 р. захистив докторську дисертацію на тему “Методологія формування систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів”, науковий консультант – д-р хім. наук, професор С. М. Коваленко, потім д-р фарм. наук, професор А. А. Котвіцька.

Вячеслав Олександрович Лебединець є автором і співавтором понад 200 наукових, науково-методичних і науково-популярних праць. За його участю видано низку навчальних посібників (зокрема, з дисциплін “Управління якістю”, “Атестація та сертифікація персоналу”, “Належні фармацевтичні практики”, “Системи управління якістю” тощо), розроблено статті до Фармацевтичної енциклопедії, створено понад 10 навчальних програм з профільних дисциплін спеціальності “Якість, стандартизація та сертифікація”. Є автором низки методичних рекомендацій (зокрема, щодо виконання дипломних і магістерських робіт, проведення виробничого стажування й переддипломної практики студентами спеціальності “Якість, стандартизація та сертифікація” (“ЯСС”) тощо). Співавтор 5 наукових методичних рекомендацій МОЗ України, 2 монографій, патенту на оригінальний лікарський засіб та понад 50 фахових статей в українських і закордонних наукових журналах.

Громадська діяльність

З 2014 р. є головою робочої комісії з розробки і впровадження системи управління якістю НФаУ, а також керує групою внутрішніх аудиторів. Член редакційної колегії наукового фахового журналу “Управління, економіка та забезпечення якості в фармації” з моменту його заснування в 2008 р. Сертифікований аудитор систем управління якістю Органу сертифікації систем менеджменту ПРИРОСТ Української асоціації якості та німецького органу DQS.

Наукова діяльність

Керує підготовкою 4 аспірантів: Карамаврової Тетяни Валеріївни, Казакової Ірини Сергіївни (бюджетна форма навчання), Чорного Дмитра Сергійовича, Суханової Наталії Володимирівни (контракт). Тематика наукових досліджень стосується методології аудитів фармацевтичних систем якості; стандартизації косметичних лікарських засобів і застосування методів управління якістю при їх виробництві й контролі; валідації комп’ютеризованих систем, застосовних дистриб’юторами лікарських засобів; управління ризиками для якості продукції на етапі дистрибуції лікарських засобів. Є керівником понад 60 магістерських і дипломних робіт студентів спеціальності “ЯСС” та спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “ЯСС”.

Напрями наукових досліджень: методологія проектування, впровадження й розвитку систем управління якістю фармацевтичних підприємств і ВНЗ; оцінка результативності процесів фармацевтичних систем якості; створення організаційно-методичних основ підготовки фахівців з управління якістю для фармацевтичної сфери галузі охорони здоров’я; методологія формування інтегрованих системи управління на фармацевтичних підприємствах; організація робіт з визначення, аналізування й оцінювання ризиків для якості на підприємствах фармацевтичної сфери; організаційні аспекти валідаційної діяльності на фармацевтичних виробничих підприємствах; розробка методичних підходів до аналізу бізнес-процесів фармацевтичних систем якості та проведення внутрішніх аудитів (самоінспекцій) на фармацевтичних підприємствах.

Визнання: Нагороджений почесними грамотами НФаУ (2015, 2016 рр.), Подякою Міністерства охорони здоров’я України (2016 р.).

Навчально-методичні видання

 1. Кутовая, О. В. Метод. реком. по курсу “Общая химическая технология. Кинетический анализ химических реакций” / О. В. Кутовая, А. И. Зайцев, В. А. Лебединец. – Х. : УкрФА, 1997. – 38 с.
 2. Коваленко, С. М. Концептуальні основи систем управління якістю. Основоположні принципи міжнародного стандарту ISO 9000:2000 : навч. посіб. / С. М. Коваленко, В. О. Лебединець, Св. М. Коваленко. – Х. : Золоті сторінки, 2003. – 96 с.
 3. Коваленко, С. М. Основи метрологічної діяльності : метод. реком. щодо виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 7.000001 “Якість, стандартизація та сертифікація” заоч. форми навч. / С. М.        Коваленко, В. О. Лебединець. – Х. : НФаУ, 2007. – 52 с.
 4. Лебединец В. А. Управление качеством : учеб. пособ. / В. А. Лебединец, С. Н. Коваленко, Св. Н. Коваленко. – Х. : НФаУ, 2012. – 320 с.
 5. Коваленко, С. М. Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення “Організація валідаційних робіт на підприємствах з виробництва лікарських засобів” для слухачів системи післядипломного навчання спеціалістів фармації : метод. рек. / С. М. Коваленко, Н. О. Тахтаулова, С. М. Коваленко, В. О. Лебединець. – Х. : НФаУ, 2012. – 16 с.
 6. Коваленко, С. М. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентами спеціальності 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” : метод. рек. / С. М. Коваленко, В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2014. – 28 с.
 7. Програма підготовки внутрішніх аудиторів системи управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів / В. І. Городецька, В. О. Лебединець, С. М. Коваленко. – Х.: НФаУ, 2014. – 28 с.
 8. Навчальна програма з дисципліни “Системи управління якістю” / В. І. Городецька, В. О. Лебединець, С. М. Коваленко. – Х. : НФаУ, 2014. – 32 с.
 9. Коваленко, С. М. Організація та проведення виробничого стажування студентів спеціальності 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” : метод. рек. / С. М. Коваленко, В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі, О. В. Сілін. – Х. : НФаУ, 2014. – 16 с.
 10. Лебединець, В. О. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Основи метрологічної діяльності” : метод. рек. для студ. заоч. форми навч. / В. О. Лебединець, С. М. Коваленко, Л. М. Андрюкова, О. В. Сілін. – Х. : НФаУ, 2014. – 20 с.
 11. Ромелашвілі, О. С. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Атестація та сертифікація персоналу” : метод. рек. / Ромелашвілі О. С., Лебединець В. О., Коваленко С. С., Зборовська Т.В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 36 с.
 12. Коваленко, С. С. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Управління персоналом” : метод. реком. / Коваленко С. С., Лебединець В. О., Ромелашвілі О. С., Зборовська Т.В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 24 с.
 13. Ромелашвілі, О. С. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Стандартизація продукції та послуг” : метод. реком. / Ромелашвілі О. С., Коваленко С. С., Зборовська Т. В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 60 с.
 14. Лебединець, В. О. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Основи метрологічної діяльності” : метод. рек. / Лебединець В. О., Ромелашвілі О. С., Зборовська Т. В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 24 с.
 15. Ромелашвілі, О. С. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Сертифікація продукції та послуг” : метод. рек. / Ромелашвілі О. С., Коваленко С. С., Зборовська Т.В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 36 с.
 16. Проскурня, О. М. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Сертифікація та підтвердження відповідності” : метод. рек. / Проскурня О. М., Ромелашвілі О. С., Коваленко С. С., Зборовська Т. В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 24 с.
 17. Лебединець, В. О. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Процесно-орієнтований менеджмент” : метод. рек. / Лебединець В. О., Зборовська Т. В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 40 с.
 18. Лебединець, В. О. Виконання практичних занять з дисципліни “Стандартизація в сфері якості” : метод. рек. для студ. галузі знань “Управління та адміністрування” спец-сті “Менеджмент” освіт. програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 12 с.
 19. Лебединець, В. О. Виконання практичних занять з дисципліни “Стандартизація продукції та послуг” : метод. рек. для студ. галузі знань “Управління та адміністрування” спец-сті “Менеджмент” освіт. програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 12 с.
 20. Лебединець, В. О. Виконання практичних занять з дисципліни “Сертифікація та підтвердження відповідності” : метод. рек. для студ. галузі знань “Управління та адміністрування” спец-сті “Менеджмент” освіт. програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 20 с.
 21. Лебединець, В. О. Виконання практичних занять з дисципліни “Сертифікація продукції та послуг” : метод. рек. для студ. галузі знань “Управління та адміністрування” спец-сті “Менеджмент” освіт. програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.
 22. Лебединець, В. О. Організація самостійної роботи студентів над дисципліною “Процесно-орієнтований менеджмент” : метод. рек. для студ. заоч. форми навч. спец-сті 073 “Менеджмент” освіт. програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, Т. В. Зборовська. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 16 с.
 23. Лебединець, В. О. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентами спеціальності 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація» та спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 16 с.
 24. Лебединець, В. О. Організація та проведення виробничого стажування студентів спец-сті 073 “Менеджмент” освіт. програми “Якість, стандартизація та сертифікація” : метод. рек. / В. О. Лебединець, Ю. В. Підпружников, О. С. Ромелашвілі – Х. : НФаУ, 2016. – 16 с.

Методичні рекомендації МОЗ України

 1. Соловйов О. С. Організація валідаційної діяльності на підприємствах з виробництва лікарських засобів : метод. реком. / О. С. Соловйов, С. М. Коваленко, Н. О. Тахтаулова, В. О. Лебединець, Л. М. Андрюкова, Ю. В. Підпружников, – Х. : НТМТ, 2012. – 60 с.
 2. Котвіцька, А. А. Основні етапи формування систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів [84.15/123.15] : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець, Н. О. Тахтаулова, – К. : Вид-во “НТМТ”, 2015. – 24 с.
 3. Котвіцька, А. А. Моделювання системи управління якістю та реформування організаційної структури підприємства з виробництва лікарських засобів [144.15/382.15] : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець – К. : Вид-во “НТМТ”, 2015. – 24 с.
 4. Котвіцька, А. А. Регламентація і документування системи управління якістю підприємства з виробництва лікарських засобів [145.15/383.15] : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець – К. : Вид-во “НТМТ”, 2015. – 28 с.
 5. Котвіцька, А. А. Організація внутрішніх аудитів системи управління якістю підприємства з виробництва лікарських засобів [169.15/384.15] : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець – К. : Вид-во “НТМТ”, 2015. – 28 с.

Статті

 1. Лебединець В.О. Обґрунтування складу м’якої лікарської форми з дифторантом / В.О. Лебединець, Є.В. Гладух // Вісник фармації. – 2002. № 2 (30). – С. 21-23.
 2. Лебединець, В. О. Фармакологічне обґрунтування типу основи м’якої лікарської форми з дифторантом / В. О. Лебединець, О. Я. Міщенко, Л. В. Яковлєва // Фармацевтичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 77-81.
 3. Лебединець, В. О. Дослідження хімічної взаємодії компонентів крему дифторантового 1 % / В. О. Лебединець, Є. В. Гладух, М. Є. Блажеєвський, С. М. Коваленко // Медична хімія. – 2003. – № 2, Т. 5. – С. 91-93.
 4. Лебединець, В. О. Обґрунтування введення загущуючого агенту до складу основи м’якої лікарської форми з дифторантом / В. О. Лебединець, Є. В. Гладух, В. І. Кобилінська, А. С. Шаламай // Фармацевтичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 92-95.
 5. Башура, О. Г. Кількісне визначення ефірної олії чайного дерева у гелі / О. Г. Башура, І. І. Баранова, В. О. Лебединець // Фізіологічно активні речовини. – 2000. – № 2(30). – С. 55-58.
 6. Лебединец, В. А. Анализ тенденций и прогнозирование перспектив внедрения систем менеджмента качества в Украине / В. А. Лебединец, С. Н. Коваленко, Е. М. Проскурня // Вісник НТУ “ХПІ”. Збірник наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2008. – № 50. – С. 174-182.
 7. Лебединець, В. О. Аналіз специфіки систем управління якістю фармацевтичних підприємств / В. О. Лебединець, С. М. Коваленко, А. В. Бурсаков // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2008. – Том I, № 2. – С. 4-9.
 8. Шестопал, О. А. Розширення сфери застосування інтегрованих систем менеджменту фармацевтичного підприємства через упровадження вимог стандарту OHSAS / О. А. Шестопал, О. І. Груздо, С. М. Коваленко, Св. М. Коваленко, О. М. Проскурня, В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2009. – № 2(4). – С. 6-9.
 9. Тахтаулова, Н. О. Організаційне забезпечення валідаційних робіт на промислових фармацевтичних підприємствах. Частина I. Розробка організаційної структури валідаційних робіт / Н. О. Тахтаулова, С. М. Коваленко, В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2009. –№ 2(4). – С. 10-15.
 10. Лантух Ю. М. Визначення суттєвих екологічних аспектів на фармацевтичному підприємстві при екологічному управлінні / Ю. М. Лантух, О. М. Проскурня, С. М. Коваленко, В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2009. – № 1(3). – С. 51-56.
 11. Лебединець, В. О. Регламентація обігу стандартних операційних процедур в лабораторіях з контролю якості лікарських засобів / В. О. Лебединець, Я. І. Лопушанська, В. В. Бачинський // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2009. – № 6(8). – С. 10-16.
 12. Нестерчук, М. М. Кваліфікація обладнання в лабораторіях фармацевтичного профілю / М. М. Нестерчук, В. О. Лебединець, А. В. Бурсаков // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2009. – № 6(8). – С. 17-22.
 13. Лебединець В. О. Аудит якості // Фармацевтична енциклопедія / [ред. рада Черних В. П., Перцев І. М.]. – 2-ге вид., доповн. – К. : МОРІОН, 2010. – С. 139-140. ISBN 978-966-2066-34-0.
 14. Лебединець, В. О. Системи управління якістю // Фармацевтична енциклопедія / [ред. рада Черних В. П., Перцев І. М.]. – 2-ге вид., доповн. – К. : МОРІОН, 2010. – С. 1282-1284. ISBN 978-966-2066-34-0.
 15. Лебединець, В. О. Визначення ролі і функцій відділу управління якістю фармацевтичного підприємства / В. О. Лебединець, С. М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 2(10). – С. 4-11.
 16. Лебединець, В. О. Оцінювання документації в рамках системи управління якістю фармацевтичного підприємства. Частина 1 / В. О. Лебединець, С. М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 3(11). – С. 12-17.
 17. Лебединець, В. О. Оцінювання документації в рамках системи управління якістю фармацевтичного підприємства. Частина 2 / В. О. Лебединець, С. М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 4(12). – С. 11-17.
 18. Лебединець, В. О. Визначення процесів системи управління якістю фармацевтичного підприємства / В. О. Лебединець, О. Ю. Береговенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 5(13). – С. 22-28.
 19. Лебединець, В. О. Розробка процесної моделі системи управління якістю фармацевтичного підприємства / В. О. Лебединець, С. М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 6(14). – С. – 28-35.
 20. Лебединець, В. О. Підвищення результативності внутрішніх аудитів систем управління якістю фармацевтичних підприємств / В. О. Лебединець, С. М. Коваленко // Вісник фармації. – 2011. – №1(65) – С. 56-58.
 21. Лебединець, В. О. Формування системи управління якістю в державних лабораторіях з контролю якості лікарських засобів / В. О. Лебединець, С. М. Коваленко, А. В. Бурсаков, Н. В. Зубарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – № 1(15). – С. – 4-11.
 22. Лебединец, В. А. Первичные этапы формирования системы менеджмента качества фармацевтического предприятия / В. А. Лебединец, Т. А. Тахтаулова // Вестник Южно-Казахстанской Государственной Фармацевтической Академии. – 2011. – № 3(54). – С. 3-7.
 23. Тахтаулова, Н. О. Організаційне забезпечення валідаційних робіт на промислових фармацевтичних підприємствах. Частина IІ. Валідаційна діяльність у системі управління якістю фармацевтичного підприємства / Н. О. Тахтаулова, В. О. Лебединець, С. М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. –№ 4(18). – С. 10-15.
 24. Тахтаулова, Н. О. Ієрархічна структура регламентації валідаційних робіт у межах системи управління якістю фармацевтичного підприємства / Н. О. Тахтаулова, В. О. Лебединець // Вісник фармації. – 2011. –№ 3(67). – С. 66-69.
 25. Лебединець, В. О. Регламентація документообігу в системі управління якістю фармацевтичного підприємства / В. О. Лебединець, С. М. Коваленко, Н. О. Тахтаулова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – № 5(19). – С. 15-21.
 26. Лебединець, В. О. Оцінювання, аналізування та управління ризиками для якості на фармацевтичному підприємстві / В. О. Лебединець, С. М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – № 6(20). – С. 10-15.
 27. Лебединець В. О. Імплементація циклу Демінга-Шухарта (PDCA) при регламентації процесів системи управління якістю фармацевтичного підприємства / В. О. Лебединець, С. М. Коваленко, Н. О. Тахтаулова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 1(21). – С. 11-17.
 28. Городецька, В. І. Обґрунтування необхідності професійної підготовки фахівців з управління якістю у фармації / В. І. Городецька, В. О. Лебединець, С. М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 1(21). – С. 24-32.
 29. Лебединець, В. О. Організація внутрішніх ризик-орієнтованих аудитів фармацевтичної системи якості / В. О. Лебединець, С. М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 2(22). – С. 21-26.
 30. Тахтаулова, Н. А. Обоснование профессионально-квалификационных требований к персоналу, задействованному в работах по валидации и квалификации на промышленных фармацевтических предприятиях / Н. А. Тахтаулова, С. Н. Коваленко, В. А. Лебединец // Хабаршысы (Вестник) Южно-Казахстанской Государственной Фармацевтической Академии. – 2012. – № 2(59). – С. 3-7.
 31. Лебединець, В. О. Застосування процесної методології при проведенні внутрішніх аудитів фармацевтичних систем якості / В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 3(23). – С. 45-49.
 32. Лебединець, В. О. Документування внутрішніх аудитів (самоінспекцій) фармацевтичних систем якості / В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 4(24). – С. – 32-37.
 33. Лебединець, В. О. Деякі аспекти впровадження систем управління якістю в аптечних закладах / В. О. Лебединець, М. Шубладзе // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 5(25). – С. – 28-33.
 34. Лебединець, В. О. Організація початкових етапів проекту впровадження системи управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів. Частина І / В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 6(26). – С. 14-19.
 35. Лебединець, В. О. Організація коригувальних та запобіжних дій в межах фармацевтичної системи якості. Частина І / В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 1(27). – С. 30-35.
 36. Лебединець, В. О. Розробка проекту формування фармацевтичної системи якості / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 2(28). – С. 4-8.
 37. Лебединець, В. О. Підходи до розробки настанови з якості підприємства з виробництва лікарських засобів / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 3(29). – С. 13-17.
 38. Городецька, В. І. Аналіз компетентністних характеристик фахівців з управління якістю на вітчизняних фармацевтичних підприємствах / В. І. Городецька, В. О. Лебединець, С. М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 4(30). – С. 38-45.
 39. Городецкая, В. И. Применение модульно-компетентностного подхода в организации подготовки специалистов по управлению качеством в фармации / В. И. Городецкая, В. А. Лебединец, С. Н. Коваленко // Фармация Казахстана. – 2013. – №11. – С. 32-35.
 40. Лебединець, В. О. Визначення ролі і основних функцій керівного персоналу при формуванні і підтримці функціонування системи управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів / В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 5(31). – С. 9-14.
 41. Городецька, В. І. Визначення та аналіз вимог роботодавців до фахівців з управління якістю у фармацевтичному секторі / В. І. Городецька, В. О. Лебединець, С. М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 5(31). – С. 25-31.
 42. Lebedinets, V.A. Regulation and description of the pharmaceutical management system for an enterprise for manufacture of medical products / Vyacheslav A. Lebedinets // Хабаршысы (“Вестник”). – 2013. – Том 1, Приложение 4(65)-2013ж. – С. 38-40.
 43. Городецька, В. І. Дослідження фармацевтичного ринку праці в сфері управління якістю / В. І. Городецька, В. О. Лебединець, С. М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 6(32). – С. 22-29.
 44. Городецкая, В. И. Разработка учебного плана по подготовке специалистов по обеспечению и управлению качеством в фармации в Украине / В. И. Городецкая, В. А. Лебединец, С. Н. Коваленко // Рецепт – 2014. – №1(93). – С. 22-31. (Белоруссия)
 45. Лебединець, В. О. Підготовка персоналу підприємства з виробництва лікарських засобів при впровадженні та в умовах функціонування системи управління якістю / В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 1(33). – С. 28-35.
 46. Lebedynets, V. O. The analysis of changed requirements concerning quality management of the updated version of national guidelines of good distribution practice of medicinal products / Viacheslav О. Lebedynets, Оlena S. Romelashvili // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. –№ 2(34). – С. 22-27.
 47. Лебединець, В. О. Визначення змісту навчальної програми з підготовки персоналу в рамках проекту впровадження системи управління якістю фармацевтичного підприємства / В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 3(35). – С. 33-38.
 48. Лебединец, В. А. Системы управления качеством современных фармацевтических предприятий: тенденции и перспективы / В. А. Лебединец, С. Н. Коваленко // Хабаршысы (“Вестник”). – 2014. – Том ІІ, № 3(68)-2014ж. – С. 41-44.
 49. Лебединець, В. О. Реформування організаційної структури підприємства з виробництва лікарських засобів при впровадженні системи управління якістю / В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 5(37). – С. 35-40.
 50. Лебединец, В. А. Подготовка персонала фармацевтических предприятий при внедрении системы менеджмента качества / В. А. Лебединец // Хабаршысы (“Вестник”) Южно-казахстанской государственной фармацевтической академии. – 2014. – № 4(69). – С. 149-152.
 51. Лебединець В. О. Системи управління якістю // Фармацевтична енциклопедія / [ред. рада Черних В. П., Перцев І. М.]. – 3-ге вид., доповн. – К. : “МОРІОН”, 2016. – С. 1536-1537.
 52. Котвіцька, А. А. Досвід впровадження системи управління якістю в Національному фармацевтичному університеті / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець, І. М. Владимирова // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди”, дод. 1 до вип. 37, Том І (69) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К. : Гнозис, 2016. – С. 256-267.
 53. Лебединець, В. О. Оцінка ризиків на етапі фармацевтичної розробки лі-карського засобу Індопрес Ретард у таблетованій формі / В. О. Лебединець, М. В. Курінна // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 4(48). – С. 11–20.
 54. Лебединець, В. О. Методика оцінювання результативності процесів систем управління якістю виробничих фармацевтичних підприємств / В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2017. – № 2(50). – С. 11–20 (подано до друку).

Деклараційний патент на винахід “Препарат для лікування хвороб шкіри, опорно-рухового апарату та сполучних тканин – “Дифторант, крем”. 68693 А, 16.08.2004. Бюл. № 8. Автори: Лебединець В. О., Черних В. П., Гладух Є. В., Шаламай А. С., Кобилінська В. І., Безпалько Л. В., Кутасевич Я. Ф., Яковлєва Л. В., Сова Є. О.

Навчально-методична робота

В. О. Лебединець читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін “Належні практики в фармації” (спеціальність “Фармація”), “Системи управління якістю”, “Аудит систем управління якістю”, “Управління якістю технологічних процесів”, “Основи метрологічної діяльності” (спеціальність 073 “Менеджмент”, освітня програма “Якість, стандартизація та сертифікація”).

Хобі: фотографія, велоспорт, авіамоделювання.