Ленчик Лариса Володимирівна

Ленчик Лариса Володимирівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри хімії природних сполук; заступник декана факультету з підготовки іноземних громадян.

Адреса: м. Харків, вул. Пушкінська 53;

тел./факс: (0572) 67-93-63

email: larysa.lenchyk@nuph.edu.ua

 

Автобіографія

Л. В. Ленчик народилася 04 листопада 1964 р. в м. Полтава. У 1981 році з золотою медаллю закінчила середню школу м. Бендери. У 1986 р. закінчила  Харківський фармацевтичний інститут (спеціальність «Фармація»), кваліфікація – провізор. Працювала у аптеці № 309 м. Одеса провізором-аналітиком.  У НФаУ працює з 1989 р. на посадах: старший лаборант (1989), асистент (1990), доцент (2003) кафедри фармакогнозії, а потім, після реорганізації, кафедри хімії природних сполук (з 2004 р. і до тепер).  Кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне вивчення буряка звичайного» захистила у 1987 р. під керівництвом проф. В. М. Ковальова. У 2005 р. успішно пройшла курс з вивчення англійської мови для викладачів, що викладають дисципліни англійською мовою, Oxford course of English language, на базі State foreign language courses “Interlingua”, Київ. У січні-березні 2011 р. успішно пройшла Дистанційний курс (7,5 ECTS) та отримала сертифікат з відзнакою з “Фармацевтичної біоінформатики” в університеті Уппсала (Швеція). Докторську дисертацію на тему «Комплексне фармакогностичне вивчення сировини рослин родини Розові та отримання фітозасобів на її основі» захистила у 2017 р.

Громадська діяльність

З 2004- 2012 р. була відповідальною за переробку навчальних планів зі спеціальності «Фармація» при Науково-методичній лабораторії з питань фармацевтичної освіти НФаУ. З 2012 р. і по теперішній час – заступник декана по роботі з іноземними громадянами. З 2008 р. член експертної групи з фармакогнозії ліцензійного іспиту «Крок-2», а з 2017 р. призначена заступником голови комітету фахової експертизи «Фармакогнозія» ліцензійного іспиту «Крок 2», є членом Апробаційної Вченої Ради  НФаУ.

У 2017 р. викладала фармакогнозію у Медичному університеті м. Варни у рамках програми Erasmus+ Staff Mobility for Teaching ERTC 2017, а також була запрошена до цього університету у 2015 для викладання фармакогнозії для студентів спеціальності Фармація, у 2011 читала лекцію і була керівником групи студентів НФаУ, що приймали участь у 15 Міжнародному літньому таборі для студентів спеціальності Фармація, що проходив на базі фармацевтичного факультету університету Любляни, Словенія.

Наукова школа

Під керівництвом доц. Л. В. Ленчик виконується 1 кандидатська дисертація.

Підручники та посібники

 1. Фармакогнозія: базовий підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. (фармац. ф-ів) IV рівня акредитації / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, С.М. Марчишин та ін.; за ред. В.С. Кисличенко. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 736 с.
 2. Ресурсознавство лікарських рослин : посіб. для студ. спец. “Фармація” / В. С. Кисличенко, Л. В. Ленчик, О. М. Новосел та ін. – Х.: НФаУ, 2015. – 136 с.
 3. Pharmacognosy. Laboratory hand-book / V.S. Kyslychenko, L.V. Lenchyk, I.O. Zhuravel, I.G. Zinchenko, A.A. Kyslychenko, V.V. Velma, V. Yu. Kuznetsova / edited by V.S. Kyslychenko, L.V. Lenchyk. Kharkiv: Rayder, 2012. – 160 p.
 4. Medicinal plants resource science: handbook for higher school students / V.S. Kyslychenko, L.V. Upyr, I. G. Zinchenko, O.A. Kyslychenko, S.I. Stepanova; ed. by V.S. Kyslychenko. – Kharkiv: NUPh : Golden Pages, 2012. – 168 p.
 5. Pharmacognosy: textbook for higher school students/V.S. Kyslychenko, L.V. Upyr, Ya. V. Dyakonova e.o.; ed. by V.S.Kyslychenko. – Kharkiv: NUPh: Golden pages, 2011. – 552 p.
 6. Системна фітотерапія: Навчальний посібник для студентів університету / В.С. Кисличенко, І.А. Журавель, А.В. Зайченко, Л.В. Упир та ін; під редакцією В.С. Кисличенко, І.А. Журавель, А.В. Зайченко – Харків: видавництво НФаУ; Золоті сторінки, 2008. – 256 с.

Членство у фахових асоціаціях : Л.В. Ленчик є членом в Європейській асоціації «Рада з харчової та екологічної медицини».

Список наукових публікацій: Л.В. Ленчик є автором та співавтором більше 70 наукових праць, 8 патентів, 2 інформаційних повідомлень.

Статті у фахових іноземних наукових виданнях 

 1. Упыр Л. В., Комиссаренко А. Н. Кумарини Persica vulgaris. Химия природ. соедин. 2002. № 1. С. 79.
 2. Кисличенко В.С., Упыр Л. В., Пузак О. А. Анализ липофильных фракций листьев и веток Armeniaca vulgaris Lam. / Химия природ. соедин. – 2007. – № 6. – С. 571.
 3. Поиск субстанции с противовоспалительной активностью из листьев абрикоса обыкновенного. / О. А. Пузак, Л. В. Упыр, В. С. Кисличенко и др. Фармация Казахстана: интеграция науки, образования и производства : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Шымкент, 2009. Т. 1. С. 267–270.
 4. Наврузова Г.Ф., Ленчик Л.В., Кисличенко В.С. Изучение биологически активных веществ листьев персика обыкновенного. Вестник Таджикского национального университета. №1/1(102). С. 224-227.
 5. Фитохимическое и фармакологическое изучение листьев Persica vulgaris, заготовленных в Тадждикистане / Л.В.Ленчик, Г.Ф.Наврузова, В.С.Кисличенко, Х. Ш. Шарифов, А. В. Зайченко. Республиканский научный журнал“Vestnik”. 2014. № 3 (68). Том IV. С. 126-132.
 6. Lenchyk L. V. Determination of phenolic compounds in Prunus domestica leaves extract. Scripta Scientifica Pharmacevtica. 2015. Vol. 2, № 2. P. 35–39.
 7. Lenchyk L. V. Determination of Content of Flavonoids, Hydroxycinnamic acids and Volatile compounds in Plum leaves. IJAPBC. 20 Vol. 5, № 2. Р. 131-136.
 8. Lenchyk, L. V., Upyr D. V., Ovezgeldiyev D. Phytochemical investigation of bird cherry fruits . Der Pharmacia Lettre. 2016. 8, № 6. Р.73–76.
 9. Larysa V. Lenchyk, Narsullos Saidov Investigation of Phenolic Compounds in Cherry Leaves Extract Research J. Pharm. and Tech. 2017. 10(12). Р. 1994-1998.
 10. Study of phenolic compounds of peach leaves extract /L.Lenchyk, G.Navruzova, V.Kyslychenko, N.Saidov. American Journal of science and Technologies. №2. (20). P. 795-799.

Статті у фахових наукових виданнях України 

 1. Упир Л. В., Степанова С. І. Мінеральний склад сировини вишні звичайної та гуньби сінної. Фітотерапія. Часопис. – 2002. – № 3–4. – С. 61–63.
 2. Попович В. П., Упир Л. В., Кисличенко В. С. Вивчення мінерального складу деяких рослин роду Prunus . Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. К., 2007. Вип. 16, кн. 1. С. 649-653.
 3. Упир Л. В., Кисличенко В. С., Тартинська А. С. Вивчення мікроелементного складу листя абрикоса звичайного. Медична хімія. 2007. Т. 9, № 2. С. 115-117.
 4. Вивчення складу та морфолого-анатомічних ознак плодоніжок вишні / Л. В. Упир, В. П. Попович, В. П. Руденко, В. С. Кисличенко / Фітотерапія часопис. 2008. № 1. С. 56-59.
 5. Вивчення амінокислотного складу та антиоксидантної активності Armeniaca vulgaris Lam. / О. А. Пузак, Л. В. Упир, В. С. Кисличенко, Г. Б. Кравченко, Л. М. Вороніна. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. 2009. Вип. 18, кн. 3. С. 476-486.
 6. Пузак О. А., Упир Л. В., Кисличенко В. С. Дослідження вуглеводів листя абрикоса звичайного (Armeniaca vulgaris). Укр. журн. клініч. та лаб. мед. 2009. Т. 4, № 2. С. 30–34. 
 7. Вивчення антиоксигеназних та антиліпооксигеназних властивостей екстрактів з листя абрикосу звичайного / Г. Б. Кравченко, О. В. Файзуллін, О. А. Пузак [та ін.]. Український журнал клінічної та лабораторної медицини. 2009. Т. 4, № 4. С. 44–46.
 8. Попович В. П. Упир Л. В., Кисличенко В. С. Амінокислотний склад лікарської рослинної сировини вишні та черешні. Український журнал клінічної та лабораторної медицини. 2009. Т. 4, № 3. С. 48-49.
 9. Одержання та стандартизація сухого екстракту з листя абрикоса звичайного / О. А. Пузак, Л. В. Упир, В. С. Кисличенко [та ін.] / Укр. біофармац. журн. 2010. № 3 (8). С. 52-55.
 10. Порівняльне вивчення амінокислотного складу сировини персика звичайного / О. А. Пузак, Л. В. Упир, В. С. Кисличенко, Н. В. Толкачова / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. Шупика. 2010. Вип. 19, кн. 3. С. 657-661.
 11. Вивчення мінерального складу кори, бруньок та листя персика звичайного / О. А. Пузак, Л. В. Упир, В. С. Кисличенко, Н. В. Толкачова //Український журнал клінічної та лабораторної медицини. 2010. Т. 5, № 1. С. 36–38.
 12. Попович В. П. Фітохімічне вивчення біологічно активних речовин ліпофільних фракцій вишні й черешні / В. П. Попович, Л. В Упир, В. С. Кисличенко // Запорожский мед. журн. 2010. Т.12, № 4. С. 87–89.
 13. Вивчення впливу деяких рослинних екстрактів на ексудативну фазу запалення, викликаного введенням різних флогогенів / Л. М. Вороніна, Г. Б. Кравченко, А. Л. Загайко, Л. В. Упир, В. П. Попович. Вісник фармації. 2010. № 1. С. 66–68.
 14. Дослідження фармакологічних властивостей сухого екстракту з листя абрикосу звичайного / А. Л. Штробля, Л. С. Фіра, В. С. Кисличенко, О. А. Пузак, Л. В. Упир. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2011. № 1. С. 110–113.
 15. Ленчик Л. В. Отримання та вивчення ліпофільних фракцій кори та плодоніжок вишні звичайної. Укр. мед. альм. 2013. Т. 16, № 3. С. 85-87.
 16. Порівняльний аналіз анатомічної будови листя абрикоса звичайного та персика звичайного / О. А. Пузак, Л. В. Упир, В. С. Кисличенко, Т. В. Опрошанська. Фармацевтичний часопис. 2011. № 4 (20). С. 20- 
 17. Вивчення антиоксидантної активності екстракту з листя сливи звичайної / А. Л. Загайко, І. В. Сенюк, Л. В. Ленчик, Р. М. Галімулін / Український біофармацевтичний журнал. 2014. №1 (30). С. 25- 
 18. Lenchyk L. V., Bayat Samaneh, Kyslychenko V. S. Study of organic acids in almond leaves. Аннали Мечниковського інституту. 2015. № 2. С. 47-
 19. Л. В. Ленчик, І. В. Сенюк, Башар Джаббар Алі-Сахлані. Визначення гострої токсичності екстракту з листя Prunus domestica та органічних кислот у сировині. Укр. біофармац. журн. 2016. № 1 (42). С. 66–73. 
 20. Ленчик Л. В. Вивчення амінокислотного складу екстрактів отриманих з листя та пагонів вишні, листя абрикосу та персику. Вісник Фармації. 2016. № 2. С. 9-
 21. Ленчик Л. В., Котов А. Г., Кисличенко В. С. Плоди черемхи – перспективна сировина для підготовки монографії в українську фармакопею. Фармацевтичний часопис. 2016. № 2 (38). С. 75- 
 22. Development of method of qualitative analysis of bird cherry fruit for inclusion in the monograph of State Pharmacopoeia of Ukraine / L. V. Lenchyk, A. G. Kotov, S. Kyslychenko, E. E. Kotova . Аннали Мечниковського інституту. 2016. № 2. С. 50-53. 
 23. Development of tablets with bird cherry extract and their standardization / V. Lenchyk, А. А. Sichkar, E. V. Gladukh, V. S. Kyslychenko // Вісник фармації. – 2016. – № 3(87). – С. 39–42. 
 24. Lenchyk L., Shapoval O., Kyslychenko V. Phytochemical study and determination of pharmacological activities of cherry shoots dry extract. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2016. № 1 (1). С. 40- 
 25. Порівняльне вивчення амінокислотного складу сировини персика звичайного / О. А. Пузак, Л. В. Упир, В. С. Кисличенко, Н. В. Толкачова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. Шупика. – 2010. – Вип. 19, кн. 3. – С. 657–661. 
 26. Порівняльне вивчення амінокислотного та мінерального складу листя Prunus persica заготовленого в Таджикистані та Україні / Г. Ф. Наврузова, Л. В. Ленчик, В.С. Кисличенко., Х. Ш. Шарифов, Я. В. Дьяконова. Фармацевтичний часопис. 2016. № 1(37). С. 30-33.
 27. Наврузова Г. Ф., Ленчик Л. В., Кисличенко В. С. Морфолого-анатомічний аналіз листя Persica vulgaris заготовленого в Україні та Таджикистані Фітотерапія часопис. 2016р. N 1. С.36-38.
 28. Navruzova G.F., Kyslychenko V.S., Lenchyk L.V. Research of biologically active sub-stances (BAS) of extract obtained from the peach leaves of Tajik variety. News of Pharmacy. – 2017. – №3(91). – P. 16-20. 

Дисципліни , які викладає доктор наук: Л. В. Ленчик читає лекції з дисциплін фармакогнозія, ресурсознавство лікарських рослин, фармакогностичні основи фітотерапії, фармакогностичний аналіз нової ЛРС для вітчизняних та іноземних студентів денної і заочної форм навчання українською та англійською мовами.

Хобі: література, туризм.