Левачкова Юлія Валентинівна

 

Левачкова Ю.В.

Левачкова Юлія Валентинівна, доктор фармацевтичних наук, доцент

Кафедра технології ліків

Адреса: вул. Валентинівська, 4

Тел: (0572) 67-91-84

 

Народилася 30 травня 1983 р., в с. Чутово, Полтавській області. У 2005 р. закінчила Національний фармацевтичний університет з відзнакою за фахом «Фармація» з присвоєнням кваліфікації провізор.

У 2006 р. закінчила магістратуру Національного фармацевтичного університету з відзнакою за фахом «Загальна фармація» з присвоєнням кваліфікації магістр фармації.

З 2005 року працювала на кафедрі аптечної технології ліків : 2005-2008 рр. – старший лаборант; 2006-2008 рр. – аспірант.

06 червня 2008 р. захистила кадидатскую дисертацію по темі «Розробка складу і технології вагінальних супозиторіїв з прополісом і олією обліпихи» за фахом 15.00.01 – технологія ліків і організація фармацевтичної справи (науковий керівник – проф. Тихонов О.І.).

З 2008 р. працює на кафедрі технології ліків: 2008-2010 рр. – асистент; з 2010 р. – доцент.

У 2009 р. вступила до докторантури кафедри технології ліків, яку закінчила в 2012 р.

01 березня 2013 р. захистила докторську дисертацію по темі «Теоретичне обгрунтування і розробка технології комбінованих вагінальних супозиторіїв для лікування інфекційно-запальних гінекологічних захворювань» (науковий консультант – проф. Ярних Т. Г.)

Читає лекції з аптечної технології ліків і проводить лабораторні заняття  й семінари з вітчизняними і англомовними іноземними студентами спеціальності «Фармація» по технології ліків і біофармації. Співавтор підручника «Біофармація» (2010); 2 практикумів, 3 навчальних посібників : «Супозиторії» (2009), «Методологія викладання аптечної технології ліків» (2011), «Workbook for Biopharmacy : a handbook for the 5 – th year English students of pharmaceutical higher schools and departments» (2010).

На сьогодні є співавтором розробки і впровадження у виробничу діяльність аптек приладу для виливання двошарових супозиторіїв; проекту загальної статті в ДФУ «Приготування супозиторіїв та песаріїв «ех tempore»»; 45 статей, 34 тез, 2 патентів на корисну модель, 6 патентів на винахід і 4 інформаційних листів. Бере активну участь в науковій і методичній роботі кафедри, різних конференціях регіонального, всеукраїнського і міжнародного рівня.

З 2008 р. на кафедрі виконує обов’язки відповідального за науково- дослідницьку роботу (НДР).

Підручник:

Біофармація : підруч. для студ. фармац. вузів і фак-тів / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, І. А. Зупанець, Н. А. Бездєтко та ін. , О. С. Данькевич, О. Є. Богуцька, Ю. М. Азаренко, Ю. В. Левачкова; за ред. О. І. Тихонова. – Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2010. – 240 с.

Навчальні посібники:

 • Супозиторії. Лекція для студентів спеціальності «Клінічна фармація»: навч. посіб. для позааудит. роботи студ. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, Ю. В. Ле­вачкова; за ред. О. І. Тихонова, Т. Г. Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 40 с.
 • Yarnykh T. G. Workbook for Biopharmacy: a handbook for the 5-th year English students of pharmaceutical higher schools and departments / T. G. Yarnykh, O. I. Tikhonov, O. A. Garkavtseva, Yu. V. Levachkova, V. V. Kovalyov. – Kharkov: NUPh, 2011. – 32 p.
 • Тихонов О. І. Методологія викладання аптечної технології ліків: навч.-метод. посіб. для викл. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, С. О. Тихонова та ін.; за ред. О. І. Тихонова, Т. Г. Ярних. – Х. : НФаУ, 2011. – 232 с.

Перелік наукових праць: 37 робіт у фахових виданнях, в іноземних журналах – 6

Статті в іноземних наукових фахових журналах:

Код Orcid.org/0000-0002-8540-4041

 1. Ю.В. Левачкова К вопросу создания лекарственных препаратов с эфирными маслами для лечения генитального герпеса в гинекологии / Левачкова Ю.В., Литвинова А.Н., Ярных Т.Г., Чушенко В.Н. // Фармация Казахстана. – 2015. – № 1 – С. 40-44.
 2. Левачкова Ю.В. Современное состояние ассортимента лекарственных средств для лечения вагинального кандидоза / Ю.В. Левачкова, Т.Г. Ярных, С.Н. Пушок. – // Scientific Journal “Science Rise”. Pharmaceutical Science. – December 2015. – Vol 12/4(17). – С. 4-10.
 3. Levachkova Yu. V.  Spectrophotometric determination of acyclovir in the suppository / Yu. V. Levachkova,  T. G Yarnykh, A. M. Litvinova, V. M. Chushenko //  Der Pharma Chemica. – 2016, 8 (2): р. 356-360.
 4. O. Litvinova Development of combined composition pessaries for genital herpes treatment / O. Litvinova, Ju. Levachkova, A. Zaichenko, V. Chernykh, V. Chushenko // Scientific Journal “Science Rise”. Pharmaceutical Science. – 2017. – № 2(6). – С.42-46.

Статті в українських наукових фахових журналах:

Код Orcid.org/0000-0002-8540-4041

 1. Yu.V. Levachkova  Antivirals: today and the prospects o development in Ukraine / Levachkova Yu. V., Yarnykh T.G., Litvinova O.M. // Український біофармацевтичний журнал . – 2014. – № 4. – С. 18-22.
 2. O.M. Litvinova Developmet of the laboratory technology of the combined pessaries with acyclovir / Litvinova O.M., Levachkova Yu.V., Chushenko V.M.// Вестник фармации. – 2017. – №3 (91). – С.28-34.
 3. О.М. Літвінова Визначення показників якості та вивчення стабільності песаріїв з ацикловіром та ефірними оліями / Літвінова О.М., Левачкова Ю.В., Чушенко В.М.// Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2017. – №3 (51). – С. 14-19.

Патенти:

 1. Пат. на винахід № 87051 Україна; А61К 35/64, А61К 36/72, А61К 9/02,А61Р 31/00. Засіб для лікування запальних гінекологічних захворювань / Черних Ю.В., Тихонов О.І., Малоштан Л.М., Уланова В.А. заявник и патентовласник НФаУ. – № а200711358, заявл. 15.10.2007, опубл. 10.06.2009, Бюл. № 11. – 6 с.
 2. Пат. на винахід № 96646 Україна, А61К 9/02, А61К 31/4164, А61К 36/641, А61Р 15/00. Протизапальний засіб у формі песаріїв з метронідазолом і олією чайного дерева / Ярних Т. Г., Левачкова Ю. В., Малоштан Л. М., Степанова Е. В.; заявник и патентовласник НФаУ. – № а 2010 01134; заявл. 04.02.2010 ; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. – 4 с.
 3. Пат. на корисну модель № 53421 Україна, МПК(2009) А 61J 3/00. Пристрій для виготовлення двошарових супозиторіїв / Ярних Т. Г., Левачкова Ю. В., Гриценко С. В.; заявник та патентовласник НФаУ. –  – № u 2010 02925; заявл. 15.03.10; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. – 5 с.
 4. Пат. на корисну модель № 61038 Україна, А61К 9/02, А61К 31/00, А61К 36/72, А61Р 15/02. Засіб у формі песаріїв для лікування інфекційно–запальних гінекологічних захворювань / Степанова К. О., Должикова О. В., Малоштан Л. М., Левачкова Ю. В., Чушенко В. М., Ярних Т. Г.; заявник и патентовласник НФаУ. – № u 2010 13780; заявл. 19.11.2010; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13. – 4 с.
 5. Пат. на винахід № 95029 Україна, А61К 9/02, А61К 36/28, А61К 36/282, А61К 36/61, А61К 36/886, А61Р 15/02. Фармацевтична композиція у формі песаріїв з протизапальною та репаративною дією / Ярних Т. Г., Левачкова Ю. В., Чушенко В. М., Малоштан А. В., Степанова К. О.; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2010 04425; заявл. 16.04.2010; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12. – 4 с.
 6. Пат. на винахід № 95021 Україна, А61К 9/02, А61К 36/72, А61Р 15/02. Лікувальний засіб з антимікробною та протизапальною дією / Ярних Т. Г., Левачкова Ю. В., Малоштан Л. М., Степанова К. О.; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2010 03376; заявл. 23.03.2010; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12. – 4 с.