Логістика (Освітня програма)

Логістика – одна з найкреативніших професій з високою оплатою праці. Головне завдання фахівців з логістики — раціональна організація просування товарів та послуг від виробників до споживачів з метою якнайповнішого задоволення потреб останніх при мінімальних витратах шляхом синхронізації управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками.

Фахівці з логістики формують стиль спілкування зі споживачами, визначають корпоративне обличчя фірми та її привабливість для споживача.

Рівень підготовки студентів у НФаУ, в якому ефективно об’єднані сучасна економічна та менеджерська освіта й вивчення найкращого практичного досвіду функціонування оптових фармацевтичних фірм, аптечних установ та фармацевтичного виробництва, дозволить логістам-випускникам НФаУ реалізувати знання, вміння і навички на посадах: менеджера-логіста, менеджера митного складу, логіста консигнаційного складу, митного інспектора, адміністратора основних бізнес-процесів логістичної компанії, завідуючого складом, завідуючого транспортним господарством, менеджера  з обслуговування клієнтів, начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, менеджера з міжнародних перевезень, менеджера логістичної інформаційної системи, консультанта з ефективності діяльності підприємства та ін.

Логісти потрібні всюди: в логістичних компаніях, на митних терміналах, на виробничих підприємствах, у науково-дослідних інститутах, в оптових компаніях, на підприємствах роздрібної торгівлі, у фінансових установах тощо.

Затребувана у всіх галузях менеджерська спеціальність, універсальна і перспективна професія логіста, високооплачувана посада — ось складові успішної кар’єри, фінансової незалежності, стабільності й добробуту.

ФАКУЛЬТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ФАРМАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ