ПОЛ А2.8-03-047_Положення про порядок підготовки здобувачыв вищоъ освыти ступеня ДФ і ДН у НФаУ