Магістратура

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Фармація» (8дФб)

денна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Фармація» (8зФб)

заочна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Фармація» (8дФ)

денна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Фармація» (8вФ)

вечірня форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Фармація» (8зФ)

заочна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Фармація» (8зФ2кп)

заочна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Клінічна Фармація» (8вК)

вечірня форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Клінічна Фармація» (8зК)

заочна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Клінічна Фармація» (8зК2ф)

заочна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів» (8дП, 8вП, 8зП)

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів» (8зП2ф)

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів» (8дТ, 8вТ)

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування Освітня програма «Лабораторна діагностика» (8дЛД)

денна форма навчання

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія Освітня програма «Фармацевтична біотехнологія» (8дБФ)

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія Освітня програма «Промислова біотехнологія» (8дБП, 8вБП)

Спеціальність 073 Менеджмент Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація» (8дЯ) 

(магістр)

денна форма навчання

Спеціальність 073 Менеджмент Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація» (8вЯ) 

(магістр)

вечірня форма навчання

Спеціальність 073 Менеджмент Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація» (8зЯ) 

(магістр)

заочна форма навчання

Спеціальність 051 Економіка Освітня програма «Економіка підприємства» (8дЕ) 

денна форма навчання

Спеціальність 075 Маркетинг Освітня програма «Маркетинг»  (8дМ) 

денна форма навчання

Спеціальність 073 Менеджмент Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» (8дМО) 

денна форма навчання

Спеціальність 073 Менеджмент Освітня програма «Логістика» (8дМЛ) 

денна форма навчання

Спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування Освітня програма «Адміністративний менеджмент» (8дА) 

денна форма навчання

Спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування Освітня програма «Адміністративний менеджмент» (8вА) 

вечірня форма навчання

Спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування Освітня програма «Адміністративний менеджмент» (8зА) 

заочна форма навчання

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки Освітня програма «Педагогіка вищої школи» (8дШ) 

денна форма навчання

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки Освітня програма «Педагогіка вищої школи» (8вШ) 

вечірня форма навчання

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки Освітня програма «Педагогіка вищої школи» (8зШ) 

заочна форма навчання