Магістратура

Спеціальність 226 Фармація

Освітня програма «Фармація» (8дФ)

денна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація

Освітня програма «Фармація» (8вФ)

вечірня форма навчання

Спеціальність 226 Фармація

Освітня програма «Фармація» (8зФ)

заочна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація

Освітня програма «Фармація» (8зФ2кп)

заочна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація

Освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів» (8дП)

денна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація

Освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів» (8вТ)

вечірня форма навчання

Спеціальність 226 Фармація

Освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів» (8зТ)

заочна форма навчання

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування

Освітня програма «Лабораторна діагностика» (8дЛД)

денна форма навчання

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

Освітня програма «Промислова біотехнологія» (8дБП)

денна форма навчання

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

Освітня програма «Промислова біотехнологія» (8вБП)

вечірня форма навчання

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація» (7зЯ)

(спеціаліст)

заочна форма навчання

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація» (8дЯ)

(магістр)

денна форма навчання

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація» (8вЯ)

(магістр)

вечірня форма навчання

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація» (8зЯ)

(магістр)

заочна форма навчання

Спеціальність 051 Економіка

Освітня програма «Економіка підприємства» (8дЕ)

денна форма навчання

Спеціальність 075 Маркетинг

Освітня програма «Маркетинг» (8дМ)

денна форма навчання

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітня програма «Логістика» (8дМЛ)

денна форма навчання

Спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма «Адміністративний менеджмент» (8дА)

денна форма навчання

Спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма «Адміністративний менеджмент» (8вА)

вечірня форма навчання

Спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма «Адміністративний менеджмент» (8зА)

заочна форма навчання

Спеціальність 011 Науки про освіту

Освітня програма «Педагогіка вищої школи» (8дШ)

денна форма навчання

Спеціальність 011 Науки про освіту

Освітня програма «Педагогіка вищої школи» (8вШ)

вечірня форма навчання

Спеціальність 011 Науки про освіту

Освітня програма «Педагогіка вищої школи» (8зШ)

заочна форма навчання

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

Освітня програма «Промислова біотехнологія» (8зБП)

заочна форма навчання

Спеціальність 051 Економіка

Освітня програма «Економіка підприємства» (8зЕ)

заочна форма навчання

Спеціальність 075 Маркетинг

Освітня програма «Маркетинг» (8зМ)

заочна форма навчання

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітня програма «Логістика» (8зМЛ)

заочна форма навчання