Візити професорсько-викладацького складу та проведення лекцій

Професійний рівень викладачів НФаУ, що забезпечують високу якість підготовки іноземних фахівців для фармацевтичної галузі, постійно викликає велику зацікавленість у колег за кордоном, які запрошують науковців НФаУ для обміну досвідом та читання лекцій.

15-16 лютого 2018 р. завідувач кафедри фармацевтичної технології і практики факультету фармації Ліванського університету (м. Бейрут) проф. Хуссейн Канаан презентував на кафедрі фармакогнозії НФаУ результати своїх 10-річних досліджень в області морських водоростей ліванського узбережжя.

Хуссейн Мусса Канаан – випускник Харківського фармацевтичного інституту 1983 р. Він навчався в аспірантурі на кафедрі органічної хімії у 1983-1986 рр., у 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «NR-Аміди оксамінових кислот з каркасними і довголанцюгових заступниками та їх біологічна активність». Під керівництвом доктора хімічних наук, професора П.А. Петюніна розробив способи синтезу амідів і гідразидів оксамінових кислот з каркасними і довголанцюговими заступниками.

У 1987-1991 рр. викладав фармакогнозію на фармацевтичному факультеті Ліванського університету (м. Бейрут). З 1992 р. професор Хуссейн Мусса Канаан керує кафедрою фармацевтичної технології і практики Ліванського університету.

Під час лекції на кафедрі фармакогнозії професор Хуссейн Канаан виклав суть і практичні результати проведеної дослідницької роботи, роз’яснив особливості хімічного складу та зростання деяких видів водоростей, а також можливості їх застосування у медицині, фармації, косметології та харчовій промисловості. Для проведення дослідження було обрано 10 локацій на морському узбережжі Лівану, відібрано та вивчено біля 30000 видів зелених, бурих та червоних водоростей. За результатами проведеної праці видано атлас водоростей морського узбережжя Лівану «Marine Algae of the Lebanese Coast».

 

Архів 2014 р.

Архів 2013 р.

Архів 2012 р.