Малий В.В. Етика та деонтологія у фармації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В.В. Малий, З.Р. Сафіуліна, М.М. Кобець, О.С. Самборський. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 248 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-4335 від 05.05.2017 р.)

Малий В.В.

Етика та деонтологія у фармації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В.В. Малий, З.Р. Сафіуліна, М.М. Кобець, О.С. Самборський. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 248 с.(завантажити_pdf)

ISBN 978-966-615-515-6

ISBN 978-966-400-420-3

Навчальний посібник розроблений відповідно до навчальної програми і містить питання належного виконання професійних обов’язків провізорами (фармацевтами). У розділах посібника наведені теоретичні питання до кожної теми, теоретична частина, питання для самостійного вивчення студентами, ключові поняття теми, джерела літератури, ситуаційні завдання, приклади практичної діяльності суб’єктів фармації, завдання для самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю, висновки до теми. Все це надає можливість поглибити та систематизувати теоретичні знання, перевірити практичні навички та вміння для роботи в сучасних умовах аптечного/фармацевтичного підприємства.

Для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів».

image_pdfimage_print