Малоштан Людмила Миколаївна

profesor Maloshtan_fotoМалоштан Людмила Миколаївна – доктор біологічних наук, професор

Кафедра фізіології та анатомії людини

Адреса: м. Харків, 61002, вул. Куликівська, 12

Тел.: (057)7063073

Email: physio@nuph.edu.ua

 

Автобіографія.

Людмила Миколаївна професор, завідувач кафедри фізіології та анатомії людини (з 1995 р). У 1981 році закінчила Харківський державний університет, біологічний факультет. З 1981 року асистент кафедри фізіології ХФІ, з 1986 року – доцент. У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему: ”Гипогликемическая активность и некоторые стороны действия на организм растительного комплекса из травы фасоли обыкновенной” за спеціальністю “фармакологія”. В 1994 році захистила докторську дисертацію на тему: ”Фармакологічні аспекти патогенетично обґрунтованої хіміотерапії цукрового діабету з використанням фітопрепаратів на основі екстрактів трави квасолі” по специальности “фармакология”. З 1995 року завідуюча кафедри фізіології УкрФА.

Громадська діяльність

Протягом 8 років є вченим секретарем Спецради Д 64.60503 з 2003 року. Заступник голови спецради Д. 64. 605. 03. Головний редактор біофармацевтичної журналу. З 2014 р. є головою апробаційної ради з фармакології. Зам. голови комісії з біоетики. Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України, Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації (1996, 2001, 2002 р.р.), Дипломом учасника обласного конкурсу “Вища школа Харківщини – Кращі імена”.

Наукова школа.

Під керівництвом проф. Малоштан Л.М. захищено 18 кандидатських дисертацій і зараз виконуються 2 кандидатські та 3 докторські дисертації.

Вона являється співавтором понад 30 авторських свідоцтв і патентів, 250 наукових робіт.

У 2002 році на базі кафедри була створена проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень, акредитована з 2003 року Національним Агентством з акредитації України (атестат 24502 відповідно до ГСТУ ISO / IEC 17025: 2006) на право проводити токсикологічні дослідження побутової хімії, косметичних засобів, дієт добавок, медичних виробів, лікарських засобів.

Підручники.

Проф. Малоштан Л.М. являється співавтором підручників “Физиология с основами анатомии человека” на рос. та укр. мовах (2002, 2003 р.р.), підручника «Biology and genetics principles» (2014)/

Навчальні посібники.

Проф. Малоштан Л.М. являється співавтором навчального посібника “Анатомия человека” на рос. мові (2005 р.), на укр. мові (2009 р.), керівництва до практ. занять по анатомії людини (2006 р.), посібника до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини (2000 р, на укр., рос. мовах), монографії «Сучасні аспекти пероральної фармакотерапії цукрового діабету 2 типу. Досягнення НфаУ.» (2010), Biology and genetics principles (2011), монографії «Фитотерапия и сахарный диабет 2 типа» (2014), навчального посібника «Атлас физиологии человека. Схемы. Таблицы. Рисунки» (2014).

Методичні рекомендації.

Проф. Малоштан Л.М. являється співавтором конспекту лекцій з фізіології та анатомії людини на анг. мові (2007 р.).

Членство у фахових асоціаціях

Малоштан Л.М. є членом товариства фізіологів і членом міжнародного товариства фармакологів.

Статті у фахових іноземних наукових журналах

Статті у форматі PDF за 2015 р. у іноземних виданнях
Назва статті Посилання на інтернет-ресурс, де вона розміщена
Р.Ф.Єрьоменко. Вивчення безпечності екстракту з трави люцерни посівної// Р.Ф.Єрьоменко, Л.М.Малоштан https://zenodo.org/record/14896/files/2015_5_2_23-32_2543.pdf
Рыбак В.А. Использование густого экстракта фасоли, метформина и глибенкламида для коррекции осложнений дитизонового диабета у кроликов//В.А.Рыбак, Л.Н.Малоштан http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-gustogo-ekstrakta-fasoli-metformina-i-glibenklamida-dlya-korrektsii-oslozhneniy-ditizonovogo-diabeta-u-krolikov
Рыбак В.А.Влияние биофлавоноидного комплекса из фасоли и метформина на показатели углеводного обмена у крыс на модели инсулиннезависимого сахарного диабета 2-го типа/В.А.Рыбак, Л.Н.Малоштан http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/chembio/2015/02/2015-02-14.pdf
Деркач Н.В. Изучение влияния феносина на течение экспериментального язвенного колита у крыс./Н.В. Деркач, Л.Н.Малоштан. http://ngmu.ru/cozo/mos/article/pdf.php?id=1759
Должикова Е.В.Влияние суппозиториев вагинальных «Меланизол» на течение экспериментального вагинита у крыс./Должикова, Малоштан  
Статті у форматі PDF за 2014 р. у іноземних виданнях
Рыбак В.А. Изучение гипогликемической активности густого экстракта фасоли на модели дитизонового диабета./В.А.Рыбак, Л.Н.Малоштан http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/pdf.php?id=1441
Еременко Р.Ф.Оценка влияния корректора белкового обмена экстракта из травы люцерны посевной на процессы окисления белков./Р.Ф.Еременко, Л.Н.Малоштан http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vliyaniya-korrektora-belkovogo-obmena-ekstrakta-iz-travy-lyutserny-posevnoy-na-protsessy-okisleniya-belkov
Еременко Р.Ф. Экстракт из травы люцерны посевной – перспективный корректор белкового обмена./Р.Ф.Еременко, С.В.Ковалев, Л.Н.Малоштан, В.Н.Ковалев http://dspace.ukrfa.kharkov.ua/bitstream/123456789/6451/1/ковалев2014_13_2_138-142.pdf
Еременко Р.Ф. Экспериментальное исследование гипогликемической активности экстракта из травы люцерны посевной./Р.Ф.Еременко, Л.Н.Малоштан, Е.Ю.Яценко http://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-issledovanie-gipoglikemicheskoy-aktivnosti-ekstrakta-iz-travy-lyutserny-posevnoy
Pharmacological studies of dental gel “Dentavir-phyto” / Yarnykh T.G., Rukhmakova O.A., Maloshtan L.N., Yatsenko E.Yu., Babenko I.A. // Research Journal of Pharmacy and Technology (Индия) Volume 07, Issue 12, December 2014, P. 1374-1377.  
Статті у форматі PDF за 2013 р. у іноземних виданнях
Еременко Р.Ф.Изучение воздействия корректора белкового обмена экстракта из травы люцерны посевной на уровень иммуноглобулинов у крыс с экспериментальным иммунодефицитом./Еременко, Малоштан, Яценко http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pemgki_2013_4_21.pdf

Статті у фахових наукових журналах України

Назва статті Посилання на інтернет-ресурс, де вона розміщена
Статті у форматі PDF за 2015 р. у вітчизняних виданнях
Рибак В.А.Вплив біофлавоноїдного комплексу з квасолі на стан коагуляційного гемостазу у інтактних щурів і у щурів з експериментальним стрептозотоциновим діабетом./В.А.Рибак, Л.Н.Малоштан http://medlib.rgdata.com.ua/Pharmacy/Український%20 біофармацевтичний%20журнал/2015/4(39)_2015/UBFZh4-15-02.pdf
Рибак В.А.Експериментальне визначення токсикологічних властивостей, ульцерогенної та місцевоподразнюючої дії густого екстракту квасолі./В.А.Рибак, Л.Н.Малоштан http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/S_med_2015_3_30.pdf
Рибак В.А.Вплив тривалого застосування густого екстракту квасолі на динаміку маси тіла, маси фракцій абдомінальної жирової тканини у щурів з цукровим діабетом 2-го типу на тлі ожиріння./В.А.Рибак, Л.Н.Малоштан http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/S_med_2015_2_47.pdf
Рибак В.А.Вивчення антиоксидантних властивостей густого екстракту квасолі на моделі цукрового діабету 2-го типу на тлі ожиріння у щурів./В.А.Рибак, Л.Н.Малоштан http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/flt_2015_1_13.pdf
Рухмакова О.А.Обгрунтування раціональної концентрації діючих речовин мазі для лікування алергічних дерматитів, що ускладнені грибковою інфекцією./ О.А.Рухмакова, Л.Н.Малоштан http://pharmed.zsmu.edu.ua/article/download/45113/43772
Деркач Н.В.Изучение жаропонижающих и ульцерогенных свойств препарата “Феносин”./Н.В.Деркач, Л.Н.Малоштан http://medlib.rgdata.com.ua/Pharmacy/Український%20біофармацевтичний%20журнал/2015/3(38)_2015/UBFZh3-15-13.pdf
Єрьоменко Р.Ф.Особливості фармакодинаміки коректору білкового обміну з анаболічною дією./Р.Ф.Єрьоменко, Л.Н.Малоштан http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vpbm_2015_2(1)__28.pdf
Статті у форматі PDF за 2014 р. у вітчизняних виданнях
Рибак В.А. Вивчення впливу густого екстракту квасолі на гостру інсулінову недостатність, викликану антиінсуліновою сироваткою у кролів./В.А.Рибак, Л.Н.Малоштан http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pemgki_2014_2_23.pdf
Деркач Н.В. Экспериментальное исследование противоязвенной активности феносина на модели ацетилсалициловой язвы желудка у мышей. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pemgki_2014_4_20.pdf
Єрьоменко Р.Ф.Обгрунтування використання рослинного засобу “медикабол” при порушеннях білкового обміну./Р.Ф.Єрьоменко, Л.Н.Малоштан http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Omj_2014_3_10.pdf
Должикова О.В.Експериментальне вивчення протизапальних властивостей нових супозиторіїв вагінальних “Меланізол” http://ecoproblemlug.ucoz.ua/4_124/161-166.pdf
Статті у форматі PDF за 2013 р. у вітчизняних виданнях
Рибак В.А. Експериментальне дослідження гіпоглікемічної активності рослинних екстрактів/В.А.Рибак, Л.Н.Малоштан http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ubfj_2013_6_9.pdf
Рыбак В.А.Дослідження гіпоглікемічної активності екстрактів листя кизилу./В.А.Рибак, О.В.Криворучко, Л.М.Малоштан http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ubfj_2013_3_7.pdf
Анас Фаттал. Гепатопротекторная и антиоксидантная активность таблеток из экстракта коры осины./Анас Фаттал, Л.Н.Малоштан, Н.В.Деркач http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ubfj_2013_4_57.pdf
Єрьоменко Р.Ф.Вивчення впливу коректора білкового обміну екстракту з трави люцерни посівної на рівень тиреоїдних гормонів. /Єрьоменко, Малоштан, Щербак http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pemgki_2013_1_15.pdf
Єрьоменко Р.Ф.Експериментальне дослідження фармакологічної активності екстракту з трави люцерни посівної в умовах субхронічного гепатиту у щурів./Єрьоменко, Малоштан, Яценко http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/flt_2013_2_8.pdf
Статті у форматі PDF за 2011 р. у вітчизняних виданнях
Малоштан Л.Н.Органическая косметика – современный взгляд на сохранение здоровья и молодости кожи./Малоштан, Кишишьян, Яценко, Шаталова http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/1359/1/4-12.pdf
Степанова К.О.Дослідження впливу нових песаріїв “Клімедекс” на морфологічний стан піхви щурів при експериментальному вагініті./Степанова, Должикова, Малоштан http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Zmzh_2011_13_5_20.pdf
Степанова К.О.Вивчення місцевоподразнювальної дії та впливу на стан естрального циклу нових песаріїв “Клімедекс”, “Меланізол” та “Фітовагін”./Степанова, Должикова, Малоштан http://dspace.ukrfa.kharkov.ua/bitstream/123456789/1383/1/36-38.pdf
Статті у форматі PDF за 2010 р. у вітчизняних виданнях
Кононенко А.Г.Вивчення гіполіпідемічних властивостей водного екстракту листків кукурудзи. /Кононенко, Малоштан, Щербак, Должикова, Ткаченко http://dspace.ukrfa.kharkov.ua/bitstream/123456789/3592/1/21-24_2010%20№%205-3(1).pdf
Малоштан Л.М.Вплив адіахрому на стан коагуляційного гомеостазу при цукровому діабеті ІІ типу./Малоштан, Медведєв, Щербак http://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/KF_-3_2010_s.54-56.pdf
Медведев Б.Н.Изучение антиоксидантной и мембраностабилизирующей активности адиахрома./ Медведев, Малоштан, Яценко http://dspace.ukrfa.kharkov.ua/bitstream/123456789/1417/1/46-51.pdf
Малоштан Л.М. Вплив адіахрому на стан коагуляційного гемостазу при цукровому діабеті ІІ типу./Малоштан, Медведєв, Щербак http://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/KF_-3_2010_s.54-56.pdf

Дисципліни, які викладає доктор наук.

Читає курс з анатомії та фізіології, валеології

Хобі.

Художня література, туризм.