Медична хімія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І.С. Гриценко, С.Г. Таран, Л.О. Перехода, та ін. ; за заг. ред. І.С. Гриценка. – Xарків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 552 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-15638 від 09.12. 2016 р.)

Медична хімія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І.С. Гриценко, С.Г. Таран, Л.О. Перехода, та ін. ; за заг. ред. І.С. Гриценка. – Xарків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 552 с.(завантажити_pdf)

ISBN 978-966-615-527-9

ISBN 978-966-400-428-9

Навчальний посібник містить інформацію щодо класифікації, номенклатури, фізичних, фізико-хімічних, хімічних та фармакологічних властивостей лікарських речовин.

Матеріал посібника відображає сучасні уявлення про фізико-хімічні основи фармакокінетичних та фармакодинамічних процесів, розглядає методи дослідження лікарських речовин, принципи конструювання нових лікарських засобів. Особлива увага приділена хімічним схемам метаболічних перетворень лікарських речовин, які вперше представлені в такому обсязі у вітчизняній навчальній літературі.

Для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, аспірантів, магістрантів, викладачів у галузі фармацевтичної та медичної освіти, а також фахівців у сфері охорони здоров’я.