Міжнародна діяльність

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв`язків)

Попов Сергій Борисович, доктор медичних наук, професор.

Тел./факс: (057) 706-20-79
E-mail: interdep@nuph.edu.ua

 

Горячий Володимир Дмитрович, кандидат хімічних наук, доцент.

Тел.: (057) 706-30-96
Факс: (057)  706-20-79
Е-mail: indek@nuph.edu.ua

 

ГрудькоЗаступник декана факультету з підготовки іноземних громадян

Грудько Володимир Олексійович, кандидат хімічних наук, доцент

тел./факс: +38(057) 706-30-96
e-mail: indek@nuph.edu.ua

 

Ленчик Л.В. фотоЗаступник декана факультету з підготовки іноземних громадян

Ленчик Лариса Володимирівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент

тел./факс: +38(057) 706-30-96
e-mail: indek@nuph.edu.ua

 

Заступник декана факультету з підготовки іноземних громадян

cenyukСенюк Ігор Валерійович, кандидат фармацевтичних наук, доцент

тел./факс: +38(057) 706-30-96
e-mail: indek@nuph.edu.ua

 

galereyaЗаступник декана факультету з підготовки іноземних громадян

Трутаєв Сергій Ігорович , кандидат фармацевтичних наук, доцент

тел./факс: +38(057) 706-30-96
e-mail: indek@nuph.edu.ua

 

Kovalenko_Zoya_IvanovnaЗаступник декана факультету з підготовки іноземних громадян
(довузівська підготовка)

Коваленко Зоя Іванівна, кандидат хімічних наук, доцент

тел./факс: +38(057) 706-22-53
e-mail: training@nuph.edu.ua

 

 

Міжнародну діяльність в університеті координує Центр міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв`язків), професора С.Б. Попова.

Центр міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин НФаУ був створений з метою встановлення ділового співробітництва з зарубіжними та міжнародними організаціями та вищими навчальними закладами, для набору іноземних громадян на навчання, виконання діяльності, спрямованої на розвиток міжнародної кооперації в галузі науки, участі у міжнародних освітніх і наукових програмах.

Головне завдання Центру – розробка якісно нової стратегії здійснення міжнародної діяльності для того, щоб університет не тільки посів лідируючі позиції на території пострадянського простору, але й гідне місце в рейтингу світових лідерів із надання якісної професійної освіти.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

розвиток двосторонніх відносин між НФаУ та іноземними ВНЗ / організаціями-партнерами, міжнародними організаціями, фондами і програмами (обмін досвідом, студентами, викладачами);
• розвиток освітніх та культурних зв’язків між Україною та іншими країнами;
• профорієнтаційна робота, спрямована на проведення набору іноземних громадян на навчання в НФаУ;
збільшення кількості іноземних студентів, що навчаються в університеті;
• забезпечення якісного рівня навчання слухачів відділення довузівської підготовки та студентів 1-5 курсів факультету з підготовки іноземних громадян;
підтримка якісного рівня дослідницької діяльності з використанням міжнародного співробітництва та за сприяння мобільності науковців, викладачів і студентів;
• розвиток міжкафедральних, культурних, наукових і навчально-методичних відносин із вищими навчальними закладами Європи, Азії, Африки, Америки;
вступ НФаУ до міжнародних організацій та асоціацій;
організація відряджень за кордон;
організація академічних обмінів;
участь у молодіжних, студентських та наукових проектах, отримання грантів;
участь у міжнародних науково-освітніх виставках, семінарах, конференціях тощо;
сприяння програмам міжнародного обміну викладачів, аспірантів та студентів;
обмін делегаціями;
пошук міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи університету.

 

глобус межд. деят-сти НФаУ

З проголошенням незалежності в Україні для університету відкрилися великі можливості у сфері міжнародного співробітництва. Університет став членом багатьох міжнародних асоціацій і є базовим в Україні фармацевтичним ВНЗ зі впровадження принципів Болонської декларації в організацію навчального процесу.

Освіта, отримана в НФаУ, відповідає європейським стандартам.

Серед студентів НФаУ – призери Всеукраїнських олімпіад з фармації, учасники міжнародних професійних конгресів, конференцій і семінарів. Про високий рівень студентів і випускників Національного фармацевтичного університету свідчить також факт отримання ними грантів на продовження навчання на базі провідних медичних ВНЗ Німеччини (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Johann Wolfgang Goete-Universität Frankfurt am Main, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Humboldt-Universität zu Berlin, Ludwig-Maximilians-Universitaät Muenchen), Швейцарії (Linköping University).

При цьому і в культурно-соціальному та спортивному житті студенти НФаУ демонструють високі досягнення, що дозволяють їм ставати кращими серед однолітків. Серед студентів факультету з підготовки іноземних громадян – майстри спорту з шахів, переможці міжуніверситетських турнірів із футболу.

 

выпускники НФаУ на карте мира

Випускники НФаУ посідають лідируючі позиції в області охорони здоров’я не тільки у себе на батьківщині, але і в США, Канаді, Великобританії. Вони отримують запрошення працювати на фармацевтичному ринку країн пострадянського простору, успішно підтверджують за кордоном кваліфікацію, складають професійні іспити і отримують дозволи на відкриття власних аптечних закладів.

Розвиток міжнародного співробітництва є пріоритетним для університету. З іншого боку, університет має достатньо власного досвіду, щоб поділитися ним зі своїми зарубіжними колегами. Професійний рівень викладачів університету, що забезпечують високу якість підготовки іноземних фахівців для фармацевтичної галузі, викликає велику зацікавленість у закордонних колег. Вчених НФаУ постійно запрошують з метою обміну досвідом та читання лекцій майстер-класу.

На підставі двосторонніх угод про наукове та навчально-методичне співробітництво університет сьогодні успішно співпрацює з 75 провідними університетами, науково-дослідними інститутами та фармацевтичними компаніями з 35 країн Європи, Азії та Африки.

Міжнародне співробітництво НФаУ знаходить своє відображення в реалізації спільних проектів і програм, виданні спільних навчальних посібників, участь у міжнародних конференціях, організації та проведенні міжнародних заходів за участю фахівців із зарубіжних країн. У результаті плідної співпраці з іншими університетами щорічно в програмах академічного обміну беруть участь як студенти (програма «академічної мобільності» з метою продовження навчання в НФаУ або проходження навчальної практики), так і викладачі університету (програма «візітінг професорів» з метою читання лекцій майстер- класу). На стадії впровадження – розширення напрямів міжуніверситетського співробітництва з постійними партнерами, а саме програма «подвійних дипломів».

Положення про центр міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин

Буклет НФаУ

Схема метро и корпусів