Міжнародні виставки архів 2012

20-21 січня 2012 р. – III Міжнародна науково-практична конференція «Аналітична токсикологія, перспективи і сучасні тенденції розвитку» на базі фармацевтичного факультету Московського державного медичного університету ім. І.М. Сєченова та кафедри МДМУ аналітичної і судово-медичної токсикології (зав. каф. токсикологічної хімії проф. Журавель І.О.)

23-27 квітня 2012 р. – XIX Російський національний конгрес «Людина та ліки» на базі Російської Академії державної служби при Президентові РФ (проф. каф. технології та безпеки ліків ІПКСФ Супрун О.В.)

19.10.2012 III з’їзд Товариства клітинної біології

м. Санкт-Петербург, Російська Федерація: 16-19 жовтня 2012 р. – III з’їзд Товариства клітинної біології на базі Інституту цитології РАН (каф. біології, фізіології та анатомії)

м. Тбілісі, Грузія: 23-25 березня 2012 р. –Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна фармакотерапія» (зав. каф. фармакотерапії проф. Кірєєв І.В.)

м. Алмати, Казахстан: 17-19 квітня 2012 р. – Міжнародний студентський форум медичних (фармацевтичних) спеціальностей “Development opportunities cooperation”, «Ярмарок культур» на базі фармацевтичного факультету Казахського національного медичного університету ім. С.Д. Асфендіярова, (аспіранти каф. хімії природних сполук Кисличенко О. та каф. фармакогнозії Зінченко І.

logo_EAFP

м. Утрехт, Нідерланди: 24-26 травня 2012 р. – XVIII щорічна конференція Європейської асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP) “Традиції та інновації в області фармацевтичної освіти” на базі Університету м. Утрехт (зав. каф. фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В.А., директор Інституту підвищення кваліфікації фахівців фармації проф. Пімінов О.Ф., директор коледжу НФаУ доц. Прокопенко Т.С.)

У цьому році програма фокусувалася на необхідності фармацевтичних факультеті адаптувати свої методи навчання до загально-світових вимог фармацевтичної професії.

На щорічній нараді Європейської асоціації факультетів фармації основну увагу було приділено освітнім вимогам до підготовки майбутніх фармацевтів для нових ролей і нових ліків.

м. Амстердам, Нідерланди:

8.10.2012_FIP_ 100

– 3-8 жовтня 2012 р. – Науково-практична конференція, присвячена 100-річчю з дня заснування Міжнародної Федерації фармацевтів (зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І.В.; асистент каф. клінічної фармакології з фармацевтичною опікою, к.фарм.н. Грінцова О.Є.; голова студентського парламенту НФаУ  Бондарчук І.С.)

24.10.2012 Гастролоічний тиждень_Нідерланди

-19-24 жовтня 2012 р. – «Гастрологічний тиждень», за запрошенням Міжнародної Асоціації гастроентерологів (зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І.В.)

30.08.2012 4th Congress of the European Association for Chemical and Molecular Sciences

м. Прага, Чешська Республіка: 26-30 серпня 2012 р. – 4-й Конгрес Європейської Асоціації з хіміко-молекулярних наук (4th Congress of the European Association for Chemical and Molecular Sciences (доц. каф. фізики Животова О.М.)

13.10.2012 конгрес лікарів анестезіологів-реаніматологів

м. Бішкек, Киргизстан: 13-18 вересня 2012 р. – Міжнародний конгрес лікарів анестезіологів-реаніматологів (зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І.В.)

22.09.2012 Baltic polymer symposium 2012

м. Лієпає, Латвійська Республіка: 19-22 вересня 2012 р. – “Baltic polymer symposium‑2012” (доц. каф. фізики Животова О.М.)

Phytoneering_distribution_summit

м. Мальорка, Іспанія: 22-24 вересня 2012 р. – отриманий грант на участь у Міжнародному самміті з питань фітонірингових препаратів (доц. каф. клінічної фармакології з фармацевтчною опікою Безугла Н.П.)

м. Київ, Україна: 17-18 жовтня 2012 р. – Міжнародна конференція Української Асоціації «Комп’ютерна медицина»: «Інформатизація охорони здоров’я в Україні: Перспективи розвитку» (каф. фармакоекономіки)

м. Бургас, Болгарія: 25-27 жовтня 2012 р. – ІІІ Міжнародний симпозіум “Адіпобіологія та Адіпофармакологія” (зав. каф. біохімії проф. Загайко А.Л.)

21.11.2012 Міжнародний симпозіум по лікарським рослинам

м. Амман, Йорданія: 25 листопада 2012 р. – Міжнародна конференція з нагоди ювілею фармацевтичного факультету Університету м. Амман (зав. каф. хімії природних сполук проф. Кисличенко В.С.)