Міжнародні виставки архів 2013

м. Владикавказ, Російська Федерація – науково-практична конференція «Актуальные проблемы фармацевтической науки и практики» (каф. менеджменту і маркетингу в фармації: Малий В.В., доц. Тиманюк І.В., доц. Євтушенко О.М., Вальдовський А.О.) 19-20 грудня 2013 р.

23.11-1.12.2013 визит в Польшу 5

м. Краків, Катовіце, Лодзь, Варшава, Сосоновіце, Польща – участь в освітньо-ознайомчому турі вищими медичними навчальними закладами провідних міст Польщі (асист.каф. фармакогнозії Кисличенко О.А.) 23 листопада – 1 грудня 2013 р.

м. Москва, Росія – XV ювілейна міжнародна виставка з фармацевтичної промисловості, обладнання, сировини та технологій «Pharmtech -2013» ( зав. каф. промислової фармації та економіки ІПКСФ проф. Доровський О.В., доц. каф. заводської технології ліків Криклива І.О.; доц. каф. промисловлї фармації Шмирьова Ю.В.; студенти НФаУ ) 25-28 листопада 2013 р.

м. Бухара, Узбекистан– X Міжнародний симпозіум з хімії природних сполук ( асист. каф. ЯССЛ ІПКСФ Прокопенко Ю.С.) 21-23 листопада 2013 р.

м. Тенеріфе, Іспанія – Міжнародна конференція «Сучасні аспекти фармакотерапії больового синдрому» (зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І.В.) 15 – 23 листопада 2013 р.

м. Пермь, Російська Федерація – науково-практична конференція з міжнародною участю «Современные тенденции и перспективы развития фармацевтического образования и науки в России и за рубежом» (ІПКСФ: проф. Пімінов О.Ф., доц. Кожухова Т.В., доц. Лукієнко О.В., доц. Якущенко В.А., доц. Квітчата А.І., доц. Цубанова Н.А., доц. Шульга Л.І., доц. Губченко Т.Д., доц. Ролік С.М.) 21-23 листопада 2013 р.

м. Санкт-Петербург, Російська Федерація – Міжнародний науково-практичний семінар «Перспективи розвитку системи безперевної екологічної освіти» (зав. каф. токсикологічної хімії проф. Журавель І.А.; ст. наук. співробітник Лабораторії з котролю якості лікарських засобів Євсєєва Л.В.) 4-10 листопада 2013 р.

м. Утріхт, Нідерланди– IV засідання з питань використання протимікробних препаратів в країнах Південної та Східної Європи: від збору даних до їх аналізу» (зав. каф. фармакоекономіки проф. Яковлєва Л.В.) 5-9 листопада 2013 р.

4-5.11.2013 визит делегации НФаУ в Узбекистан 5

м. Ташкент,Узбекистан – науково-практична конференція «Актуальні питання освіти, науки та виробництва в фармації» на базі Ташкентського фармацевтичного інституту (зав. каф. промислової фармації проф. Гладух Є.В.; зав. каф. хімії природних сполук проф. Кисличенко В.С.; зав. каф. товарознавства доц. Баранова І.І.) 4-8 листопада 2013 р.

м. Москва, Російська Федерація – участь у нараді експертів країн СНД за запрошенням Конвенції Фармакопеї США (зав. каф. фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В.А.) 28-30 жовтня 2013 р.

м. Санкт-Петербург, Російська Федерація – VII Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні й прикладні проблеми геополітики, геоекономіки, міжнародних відносин, державної безпеки»(Зав. каф. філософії та соціології  проф. Іванова К.А.; зав. каф. гуманітарних наук доц. Філяніна Н.М.) 22-26 жовтня 2013 р.

м. Франкфурт, Німеччина  – 24-та міжнародна спеціалізована виставка фармацевтичної промисловості (22-24 жовтня 2013 р. ).

м. Ташкент, Узбекистан – Науково-практична конференція «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (каф. заводської технології ліків; каф. менеджменту і маркетингу в фармації: М.М. Кобець, Ю.М. Кобець, О.О. Люханова; каф. управління та економіки підприємства; каф. хімії проридних сполук) 22-23 жовтня 2013 р.

візит делегації НФаУ до Польщі (м. Люблін, м.Вроцлав)11

м. Люблін, м. Вроцлав, Польща – III Міжнародна конференція «Рlant – thesourceofresearchmaterial» (зав. каф. ботаніки проф. Ґонтова Т.М., доц. Кічимасова Я.С.; зав. каф. заводської технології ліків проф. Рубан О.А., доц. Ковалевська І.В., зав. каф. аналітичної хімії проф. Євтіфєєва О.А., доц. Проскуріна К.І.) 15-22 жовтня 2013 р.

м. Санкт-Петербург, Російська Федерація – Міжнародний науково-практичний семінар «Перспективи розвитку системи безперервної екологічної освіти» (зав. каф. клінічної фармакології та клінічної фармації проф. Зупанець І.А.) 4-10 жовтня 2013 р.

м. Страсбург, Франція– Засідання Європейського директорату з якості ліків та медичної допомоги, Рада Європи (асистент каф. клін. фармакології та клін. фармації Грінцова О.Є.) 10-11 жовтня 2013 р.

м. Будапешт, Угорщина – Конгрес Національної асоціації приватних аптек Угорщини (асистент каф. клін. фармакології та клін. фармації Грінцова О.Є.) 11-13 жовтня 2013 р.

м. Мальорка, Іспанія – Мітинг з питань фітотек “PharmacistUkraine 2013” (каф. клін. фармакології та клін. фармації: проф. Зупанець І.А., проф. Сахарова Т.С., доц. Зупанець К.О.) 12-14 жовтня 2013 р.

м. Мартін, Словаччина – Міжнародний науково-технологічний форум «Наука, інновації, технології-2013» (зав. каф. технології ліків проф. Ярних Т.Г.) 15-17 жовтня 2013 р.

 

2-11.10.2013 International Education Fairs in Turkey 4

2–11 жовтня 2013 р. в Турецькій Республіці відбулась найвагоміша міжнародна освітня виставка «International Education Fairs in Turkey». В роботі виставки, що пройшла в п’яти великих містах Туреччини (Ізмір, Анкара, Стамбул, Бурса, Анталія), взяли участь понад 100 ВНЗ з 20 країн (Німеччина, Канада, Польща, Велика Британія, Туреччина, Франція, Японія, Китай, В’єтнам, США, Російська Федерація, Швеція, Венгрія, Румунія, Намібія, Естонія, Бельгія, Австралія, Словаччина, Нідерланді, Іспанія, Італія). Україна була представлена Національним фармацевтичним університетом.

м. Алмати,Казахстан – Міжнародна науково-практична конференція «Садыковские чтения: проблемы и внедрение инновационных технологий в образовательное пространство» (зав. каф. педагогіки і психології ІПКСФ доц. Кайдалова Л.Г.) 26-28 вересня 2013 р.

м. Санкт-Петербург,Російська Федерація– Всеросійська наукова конференція з міжнародною участю “Фармакологическая нейропротекция”, присвячена 90-річчю Відділу нейрофармакології ім. С. В. Анічкова Іституту експерементальної медицини ПЗВ РАМН (доц. каф. мед. хімії Подольський І.М.) 18-21 вересня 2013 р.

 

20.09.2013 церемония подписания Великой Хартии Университетов 1

м. Болонія, Італія – Міжнародна конференція «Університет, студенти та спільноти: об’єднуюча академічна свобода й креативні міста» на базі Університету Болонії в межах приєднання НФаУ до Великої Хартії Університетів (ректор проф. Черних В.П., проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) проф. Попов С.Б., зав. каф. фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В.А.) 15-23 вересня 2013 р.

м. Тракай, Литовська Республіка– Міжнародний науковий симпозіум «Baltic Polymer Symposium 2013» (доц. каф. фізики Животова О.М.)16-23 вересня 2013 р.

м. Дублін, Ірландія – щорічний конгрес Міжнародної федерації фармацевтів (FIP) (студентка 4 к. факультету з підготовки іноземних громадян Ель Херіші Фатіма, Марокко; аспіранти Альона Бондаренко та Анан Марсель Сегуї) 31 серпня – 5 вересня 2013 р.

м. Мартін, Словаччина, 15-17 серпня 2013 р. – Міжнародний конгрес «Лабораторна медицина-2013» (кафедра клінічної лабораторної діагностики)

м. Софія, Болгарія, 17-25 липня 2013 р. – Міжнародна конференція «Динаміка сучасної освіти» (кафедра іноземних мов)

м. Відень, Австрія, 11 липня 2013 р. – Міжнародна конференція “Quality of Plants for Food Supplements” (каф. ЯССЛ ІПКСФ: ас. Хохлова К.О. і ас. Здорик О.А)

м. Відень, Австрія, 8-10 липня 2013 р. – 17 Міжнародний конгрес PHYTOPHARM 2013 на базі Університету ветеринарної медицини (каф. аптечної технології ліків ім. Д.П. Сала; каф. промислової фармації та економіки ІПКСФ; каф. хімії природних сполук; кафедра якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ: ас. Хохлова К.О., ас. Здорик О.А., доц. Гарна С.В., ас. Прокопенко Ю.С., ас. Савченко Л.П., ст. лаб. Марків В.І.)

м.Новосибірськ, Російська Федерація, 8 липня 2013 р. – ХХV Міжнародна заочна науково-практична конференція «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии»(Дорошина   Л.Ф., каф. українознавства та латинської мови)

м. Прага, Чехія, 27 червня – 5 липня 2013 р – VIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні наукові досягнення – 2013» (кафедра заводської технології ліків)

м. Кіров, Російська Федерація, 26-28 червня 2013 р. – Міжнародна наукова конференція «Современные исследования медико-биологических наук: совершенствование диагностики, разработка средств профилактики и терапии болезней» (каф. біохімії)

м. Берлін, Німеччина, 26-29 червня 2013 р. – Міжнародна зустріч з лідерами компанії «AlpenPharma» (зав. каф. клінічної фармакології та клінічної фармації проф. Зупанець І.А.)

м. Софія, Болгарія, 25 червня 2013 р. – VIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні досягнення європейської науки» (кафедра заводської технології ліків)

м. Бостон, США, 23-27 червня 2013 р. – 49 Міжнародна конференція Асоціації з інформатизації про лікарські засоби «Розвиток терапевтичних інновацій та регуляторної науки» (аспірант каф. клінічної фармакології та клінічної фармації Ратушна К.Л.)

м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, 13-14 червня 2013 р. – Всеросійська науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи оцінки й підвищення працездатності у спортсменів» (каф. аптечної технології ліків ім. Д.П. Сала)

м.Новосибірськ Російська Федерація, 10 червня 2013 р. – XXIV Міжнародна заочна науково-практична конференція «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии»(Лисенко Н. О., каф. українознавства та латинської мови)

м. Москва, Російська Федерація, 3-5 червня 2013 р. – IВсеросійська науково-практична конференція молодих вчених «Проблемы разработки лекарственных средств» (кафедра заводської технології ліків)

8.06.2013 візит делегації НФаУ до USP 1

м. Роквіль, США, 30 травня – 8 червня 2013 р. – участь у наукових дискусіях молодих вчених на базі Американської Асоціації вчених у галузі фармації (American Association Pharmaceutical scientists) за запрошенням Фармакопеї США (зав. каф. фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В.А., асистент каф. аналітичної хімії Проскуріна К.І., аспіранти: Халавка Марина, Бевз Ольга, Шемчук Олексій, Матерієнко Ганна, Бавикіна Марина, студенти: Марків Вікторія, Гріненко Юліана, Бевз Олена, Крюкова Анна, Литкін Дмитро).

м. Мінськ, Білорусь, 17-18 травня 2013 р. – XI Міжнародна конференція «Медико-соціальна екологія особистості: стан та перспективи» (каф. управління та економіки фармації ІПКСФ: проф. Толочко В.М., доц. Зарічкова М.В., доц. Міщенко І.В., асистент Артюх Т.О.)

м. Берлін, Німеччина, 30 квітня – 3 травня 2013 р. – Міжнародний конгрес з антимікробної терапії (зав. каф. клінічної лабораторної діагностики проф. Залюбовська О.І., проф. Березнякова М.Є., доц. Зленко В.В., асистент каф. Авіздба Ю.М.)

м. Прага, Чеська Республіка, 27 квітня – 5 травня 2013 р. – Міжнародна конференція «Освіта та наука 21 сторіччя» (кафедра іноземних мов)

м. Рим, Італія, 25-28 квітня 2013 р. – III Міжнародна конференція з антимікробної терапії (проф. каф. клінічної лабораторної діагностики Березнякова М.Є.)

м. Челябинськ, Російська Федерація, 17-19 квітня 2013 р. – Міжнародна заочна наукова конференція «Філологія і лінгвістика: проблеми й перспективи» (каф. українознавства та латинської мови: ас. Тєлєжкіна О.О., ас. Фель О.Л.)

15.04.2013 НФаУ в БелГУ 1

м. Бєлгород, Російська Федерація, 15-16 квітня 2013 р. – III Міжнародна науково-практична конференція «Фармацевтичний кластер як інтеграція науки, освіти й виробництва» в рамках Наукової сесії НДІ «БелДУ» (проректор з науково-педагогічної роботи проф. Котвіцька А.А.; зав. каф. технології ліків проф. Ярних Т.Г.; доц. каф. технології ліків Азаренко Ю.М., Голова Ради молодих вчених НФаУ Андріяненков О.В.; заступник Голови Ради молодих вчених з науково-інтеграційної роботи Горяча О.В.; студенти НФаУ)

м. Москва, Російська Федерація, 14-20 квітня 2013 р. – XX Російський національний конгрес «Людина та ліки» (проф. каф. загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ Супрун Е.В.)

13-22.04.2013 визит проф.Киреева И.В. в Монголию 2

м. Улан-Батор, Монголія, 13-22 квітня 2013 р. – Республіканська конференція гастроентерологів й педіатрів (зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І.В.)

8-12.04.2013 визит проф. Стрельникова Л.С. в СПГХФА 1

м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, 8-12 квітня 2013 р. – Міжнародний форум з фармацевтики і біотехнології сумісно з міжнароднии форумом-виставкою з фармацевтики і біотехнологій IPhEB&CPhI Russia на базі Санкт-Петербурзької хіміко-фармацевтичної академії (зав. каф. біотехнології проф. Стрельников Л.С.)

15.04.2013 участь делегації НФаУ у французько-українській освітній програмі 5

м. Париж, Франція, 6-15 квітня 2013 р. – участь у французько-українській освітній програмі для фахівців у сфері охорони здоров’я та фармації; знайомство з принципами організації навчального процесу Університетів Парижу: Сорбонни, Луї Пастера та Рене Декарта (ParisV)(доц. каф. фармакогнозії Ткаченко Н.С., аспіранти кафедри Сідора Н.В., Юрченко Н.С.)

м. Будапешт, Угорщина, 26-28 березня 2013 р. – «Весняний освітній семінар» на базі Університету ім. Андроші та Центрально-європейського університету (аспірант каф. заводської технології ліків Халавка М.В., студент 5 к. Атдаєв К.Ю.)

м. Пенза, Російська Федерація, 26 березня 2013 р. – III Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії і практики філологічних досліджень» (каф. українознавства та латинської мови:ас. Тєлєжкіна О.О.)

Выставка_Турция

м. Стамбул, Туреччина, 22-25 березня 2013 р. – Ярмарок міжнародної освіти (International education fair of Turkey (IEFT)) (зав.кафедрою фармацевтичної хімії  В.А.Георгіянц )

м. Белгород, Російська Федерація, 19-21 березня 2013 р. – III Міжнародна наукова конференція «Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами» (каф. гуманітарних наук: зав. каф. доц. Філяніна Н.М., доц. Сінявіна Л.В., Долгая О.О., викладачі Котенко Ю.В., Поддубко Ю.В.)

28.02-1.03.2013 визит проф.Яковлевой в Бельгию 4

м. Антверпен, Бельгія, 28 лютого – 1 березня 2013 р. – III засідання з питань використання протимікробних препаратів в країнах Східної Європи та Нових незалежних держав: від збору даних до аналізу» на базі Університету Антверпену(зав. каф. фармакоекономіки проф. Яковлєва Л.В.)

м. Тбілісі, Грузія, 23-24 лютого 2013 р. – Міжнародний форум «Сучасні аспекти терапії в педиатричній практиці з позицій доказової медицини» на базі Тбіліського медичного університету(зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І.В.).

м. Курськ, Російська Федерація, 7 лютого 2013 р. – підсумовуюча наукова конференція   «Университетская наука: взгляд в будущее», присвячена 78-річчю Курського державного медичного університету(каф. промислової фармації та економіки ІПКСФ)

м. Казань, Російська Федерація, 29 січня – 1 лютого 2013 р. – Всеросійська студентська фармацевтична олімпіада з міжнародною участю призерів Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація» (студенти фармацевтичного факультету Дейко Роман (4 курс 2 група); Єрьоміна Анна (4 курс 2 група); Тимофеєв Максим (5 курс 5 група)).

м. Москва, Російська Федерація, 15-19 січня 2013 р. – відрядження до ВАТ «Валентина Фармацевтика» з метою відпрацювання технології комбінованого лікарського засобу у вигляді капсул для лікування нейропатій в промислових умовах делегації НФаУ (зав. НТЛ парентальних та оральних рідких лікарських засобів проф. Алмакаєва Л.Г., старший науковий співробітник лабораторії Бєгунова Н.В.; молодший науковий співробітник лабораторії Гусаров В.І.)

  • м. Москва, Російська Федерація: