Мороз Володимир Анатолійович

Мороз Володимир Анатолійович – доктор медичних наук,  професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

Адреса 61057, Харків, вул. Пушкінська 27, каб. 4

Телефон (057) 706-30-59

E-mail: vl_moroz@yahoo.com

                                                                 

 

Автобіографія

Народився 1 листопада 1958 р. в м. Москва. В 1975 році вступив до Харківського медичного інституту, який закінчив у 1981 році за спеціальністю «Лікувальна справа», кваліфікація лікар-лікувальник. Трудову діяльність почав у серпні 1981 р. У якості хірурга Харківського науково-дослідного інституту загальної та невідкладної хірургії. З березня 1985 р. – науковий співробітник, потім старший та провідний науковий співробітник, завідуючий відділенням Харківського  науково-дослідного інституту медичної радіології. У 1995 р. присвоєно вчене звання старшого наукового дослідника зі спеціальності «променева діагностика, променева терапія». У 1989 р. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук, а у 2001 р. – доктора медичних наук. З початку 2004 р. працює в Національному фармацевтичному університеті. У 2007 р. присвоєно вчене звання доцента зі спеціальності «клінічна фармакологія», а у 2013 р. – вчене звання професора.

Автор і співавтор понад 300 наукових і науково-методичних робіт, з яких 80 – статей, 11 – патентів, 15 – науково-методичні рекомендації, 20 – підручники та наукові посібники.

Нагороди

 1. Почесна грамота НФаУ (2018)
 2. Грамота департамента науки та освіти Харківської областної державної адміністрації (2013)
 3. Подяка НФаУ (2013)
 4. Почесний знак НФаУ «Золотая книга почета» (2010)
 5. Почесна грамота НФаУ (2008)
 6. Почесна грамота Президії Академії медичних наук України (2002)

Громадська діяльність: член Комісії з питань етики Клініко-діагностичного центру НФаУ.

Наукова школа : захищені під керівництвом: 1 кандидатська дисертація (Бойко Віктор Володимирович, канд. мед. наук «Променеві методи моніторингу радіаційних змін у легенях при лікуванні раку легень і грудної залози»). Підготовлено 3 клінічних ординатори.

Підручники та навчальні посібники

 1. Симптоми та синдроми в практичній фармації. Принципи терапії : Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [І. А. Зупанець, С. Б. Попов, Ю. С. Рудик та ін.]. – Харків: Золоті сторінки, 2018. – 116 с.
 2. Основы биоэтики и биобезопасности: Учеб. пособие для внеаудит. подготовки студентов фармац. спец. / [И. А. Зупанец, В. А. Мороз, В. В. Прописнова та ін.]. – Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2016. – 192 с.
 3. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ: МОРІОН, 2016. – 1952 с.
 4. Пропедевтика в педіатрії : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / [М. А. Георгіянц, С. Б. Попов, О. П.Волосовець та ін.] ; За ред. О. П. Волосовця та М. А. Георгіянц. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 352 с.
 5. Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: українсько-латинсько-російсько-англійський : навч. посіб. для студ. вищих навч.закладів / [уклад. : І. М. Перцев, Є. І. Світлична, О. А. Рубан та ін.] ; За ред. проф. В. П. Черних. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 824 с.
 6. Клиническая фармация (фармацевтическая опека): учебник / [И. А. Зупанець, В. П. Черних, Т. С. Сахарова и др.] ; Под ред. В. П. Черных, И. А. Зупанца. – Х.: Золотые страницы, 2012. – 776 с.
 7. Fundamentals of clinical medicine : symptoms and syndromes in pharmacy practice / [I. A. Zupanets, S. B. Popov, Yu. S. Rudyk et al.] ; Ed. V. P. Chernykh, V. M. Lesovoy, I. A. Zupanets / Manual.– Kharkiv: Golden Pages, 2012. – 94 p.
 8. Tests of clinical pharmacy and pharmaceutical care to prepare for the licensing exam “KROK-2” : Навч. посібник / [Е. А. Андреева, Н. П. Безуглая, Л. В. Брунь и др.]. – Х.: Золотые страницы, 2012. – 60 с.
 9. Клінічна фармація (фармацевтична опіка) : підручник / [І. А. Зупанець, В. П. Черних, Т. С. Сахарова та ін.] ; За ред. В. П. Черних, І. А. Зупанця. – Х.: НфаУ: Золоті сторінки, 2011. – 704 с.
 10. ОТСтм: Ответственное самолечение. Справочник безрецептурных препаратов / [И. А. Зупанец, И. С. Чекман, Е. Ф. Гринцов и др.] ; Под ред. И. А. Зупанца, И. С. Чекмана. – 6-е изд. перераб. и доп. – Киев: Фармацевт-практик. – 2010. – 208 с.
 11. Фармацевтична енциклопедія / Вид. 2-е доповн. / Під ред. В.П. Черних. – Київ: МОРИОН, 2010. – 1632 с.
 12. Клиническая фармация: Учебн. пособие / 2-е изд. испр. и доп. / [И. А. Зупанец, И. С. Чекман, С. Б. Попов и др.] ; Под ред. И. А. Зупанца, И. С. Чекмана. – Х.: Золотые страницы. – 2010. – 152 с.
 13. Тестовые задания по клинической фармации и фармацевтической опеке для подготовки к лицензионному экзамену «КРОК-2» : Навч. посібник / [Е. А. Андреева, Н. П. Безуглая, Л. В. Брунь и др.]. – Х.: Золотые страницы, 2010. – 60 с.
 14. Сучасні проблеми біоетики : Навч. посібник / [В. А. Мороз, В. В. Пропіснова, Леонтьєв Д.В. та ін.] ; За ред. В. А. Мороза. – Х.: НФаУ, 2009. – 128 с.        
 15. ОТСтм: Ответственное самолечение. Справочник безрецептурных препаратов / [И. А. Зупанец, И. С. Чекман, Е. Ф. Гринцов и др.] ; Под ред. И. А. Зупанца, И. С. Чекмана. – 5-е изд. перераб. и доп. – Киев: Фармацевт-практик. – 2008. – 352 с.
 16. ОТСтм: Ответственное самолечение. Справочник безрецептурных препаратов / [И. А. Зупанец, И. С. Чекман, Е. Ф. Гринцов и др.] ; Под ред. И. А. Зупанца, И. С. Чекмана. – 5-е изд. перераб. и доп. – Киев: Фармацевт-практик. – 2007. – 368 с.
 17. Фармацевтическая опека: Атлас / [И. А. Зупанец, В. П. Черных, С. Б. Попов, Н. П. Безуглая и др.] ; Под ред. И. А. Зупанца, В. П. Черныха. – Киев.: Фармацевт Практик, 2007. – 144 с.
 18. Фармацевтична енциклопедія / Під ред. В.П. Черних. – Київ: МОРИОН, 2005. – 848 с.
 19. Фармацевтическая опека: Атлас / [И. А. Зупанец, В. П. Черных, В. Ф. Москаленко, С. Б. Попов и др.] ; Под ред. И. А. Зупанца, В. П. Черныха. – Киев.: Фармацевт Практик, 2004. – 192 с.
 20. ОТСтм: Ответственное самолечение. Справочник безрецептурных препаратов / [И. С. Чекман, Ю. В. Башкирова, Е. Ф. Гринцов и др.] ; Под ред. И. А. Зупанца. –Киев: Фармацевт-практик. – 2004. – 192 с.

Методичні рекомендації

 1. Клінічна фармація в кардіології: Хронічна серцева недостатність: Метод. реком. для аудит. роботи / Є. Ф. Грінцов, О. О. Тарасенко, В. А. Мороз, К. О. Зупанець, Ю. В. Тимченко ; За ред. І. А. Зупанця. – Х.: НФаУ, 2017.– 40 с.
 2. Clinical Pharmacy in Cardiology: Chronic heart failure: Method. recommend. for in-class work of stud. / Ye. F. Grintsov, O. O. Tarasenko, V. A. Moroz, E. A. Zupanets, Yu. V. Timchenko ; Ed. I.A. Zupanets. – Kh.: NUPh, 2017. – 32 p.
 3. Основы биоэтики и биобезопасности. Ч.1. Основные принципы и правила биоэтики в практической медицине и научных исследованиях : Метод. рекоменд. для аудит. работы студентов / В. А. Мороз, В. В. Прописнова, И. А. Отришко, Е. А. Андрєєва. – Х.: НФаУ, 2016. – 40 с.
 4. Основы биоэтики и биобезопасности. Ч.2. Морально-этические проблемы медицинской генетики, прикладных репродуктивных технологий и генной инженерии : Метод. рекоменд. для аудит. работы студентов / В. А. Мороз, В. В. Прописнова, Е. А. Андрєєва. – Х.: НФаУ, 2016. – 32 с.
 5. Основы биоэтики и биобезопасности. Ч.3. Биэтика отдельных отраслей медицины : Метод. рекоменд. для аудит. работы студентов / / В. А. Мороз, В. В. Прописнова, Е. А. Андрєєва. – Х.: НФаУ, 2016. – 48 с.
 6. Клінічна фармація в гематології : Метод. рекоменд. для аудит. роботи студентів / В. В. Пропіснова, С. В. Місюрьова, В. А. Мороз ; Під ред. І.А. Зупанця. – Х.: НфаУ, 2016. – 32 с.
 7. Основи біоетики та біобезпеки. Ч. 1. Основні принципи і правила біоетики в практичній медицині та наукових дослідженнях : Метод. рек. для аудит. роботи студентів / В. А. Мороз, В. В. Пропіснова, І. А. Отрішко та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – 40 с.
 8. Основи біоетики та біобезпеки. Ч. 2. Морально-етичні проблеми ме­дичної генетики, прикладних репродуктивних технологій та генної інженерії : Метод. рек. для аудит. роботи студентів / В. А. Мороз, В. В. Пропіснова, О. О. Андрєєва та ін. – Х.: НФаУ, 2015. – 32 с.
 9. Основи біоетики та біобезпеки. Ч.3. Біоетика окремих галузей медицини : Метод. рекоменд. для аудит. роботи студентів / / В. А. Мороз, В. В. Пропіснова, О. О. Андрєєва та ін. – Х.: НФаУ, 2015.– 48 с.
 10. Клиническая фармация в кардиологии: хроническая сердечная недостаточность : Метод. рек. для аудит. работы студентов / Е. Ф. Гринцов, О. О. Тарасенко, В. А. Мороз, О. Г. Колоусова ; Под ред. И.А. Зупанца. – Х.: НфаУ, 2013. – 38 с.        
 11. Діагностика та лікування ранніх променевих ускладнень у онкологічних хворих : Метод. Рекомендації / С. I. Роздильский, Г. В. Кулинич, В. А. Мороз, С. М. Филiпова, С.А. Амиразян, Л. О. Гайсенюк, А. С. Роздильска, Л. Г. Ланько, А. С. Тихомирова. – Х.: НФаУ. – 2002. – 25 с.
 12. Комплексне використання лазерного випромiнювання в лiкуваннi мiсцевих радіаційних уражень : Метод. рекомендацiї. – Х.: ИМР – 1998. – 18 с.
 13. Тактика хiрургiчного лiкування мiсцевих радiацiйних ушкоджень м’яких тканин : Метод. Рекомендацiї / М. I. Пилипенко, В. А. Мороз, П. І. Костя. – Харкiв. – 1993. – 20 с.
 14. Рентгенорадионуклидная диагностика лучевых повреждений мягких  тканей : Метод. рекомендации / Ю. Т. Киношенко, А. Г. Приходько, В. А. Мороз, И. Н.  Сорокин. – Харьков. – 1989. – 17 с.

Членство у фахових асоціаціях

 • Член Асоціації фармакологів України
 • Член Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR»

Дисципліни, які викладає доктор наук

 • Basics bioethics and biosafety
 • Біоетика та біобезпека
 • Clinical pharmacy and pharmaceutical care
 • Основы клинической медицины
 • Клиническая фармация с фармацевтической опекой
 • Clinical pharmacy in oncology

 

image_pdfimage_print