Накази про зарахування вступників, які здобули повну загальну середню освіту

Наказ про зарахування студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями за державним (регіональним) замовленням