Структура НФаУ

 

Ректор Котвіцька Алла Анатоліївна, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України 

 

Мови навчання: українська, російська, англійська.

Строки навчання – від 1 року до 6 років залежно від  базової освіти.

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна, вечірня.

Навчальний процес здійснюється на базі провідних хіміко-фармацевтичних підприємств, аптечних установ, клінік м. Харкова та України.

Структура Національного фармацевтичного університету

Матеріальна база університету:

 • навчально-виробничі площі  141000 м2
 • 10 навчальних корпусів
 • 6 гуртожитків
 • ботанічний сад НФаУ – 9000 м2
 • дослідне поле
 • Устаткування:
  • кабельне телебачення
  • лінгафонні кабінети із застосуванням інтенсивних технологій
  • 38 комп`ютерних класа
  • сучасна апаратура
  • високотехнологічні прилади
 • Наукова бібліотека:
  •   600 тис. томів навчальної та наукової літератури
  •   8 читальних електронних залів
 • фізкультурно-оздоровчий комплекс пл. 2860м2
 • комплекс громадського харчування на 700 місць

НФаУ – великий центр фармацевтичної науки.

Наукові напрямки:

 •  Хімічний синтез й аналіз біологічно активних речовин, створення лікарських засобів синтетичного походження.
 • Фармакогностичне вивчення біологічно активних речовин, створення лікарських засобів рослинного походження.
 • Розробка складу й технології одержання біологічно активних речовин і лікарських засобів природного походження (крім рослинних).
 •  Фармакологічне дослідження біологічно активних речовин і лікарських засобів синтетичного й природного походження, їхнє застосування в медичній практиці.
 • Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації.
 • Створення гомеопатичних лікарських засобів.
 • Розробка складу й технології лікарських засобів для ветеринарії.
 •  Створення лікувально-косметичних засобів.
 •  Педагогіка й психологія вищої медико-фармацевтичної школи.

Науково-педагогічні кадри :

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в НФаУ

Аспірантура та докторантура за спеціальностями:

14.03.05 – фармакологія,
15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація,
15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів

При Національному фармацевтичному університеті функціонують три спеціалізованих вчених ради:

Д 64.605.01 проводить захист докторських та кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора фармацевтичних наук за спеціальністю:
15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія;
15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів
Голова – проф. Черних В.П.
Заступник голови – проф. Гриценко І.С.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – проф. Георгіянц В.А.

Д 64.605.02 проводить захист докторських та кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора фармацевтичних наук за спеціальністю:
15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.
Голова – проф. Котвіцька А. А.
Заступник голови – проф. Рубан О. А.
В. о.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – проф. Посилкіна О. В.

Д 64.605.03 проводить захист докторських та кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора медичних та фармацевтичних наук за спеціальністю:
14.03.05 – фармакологія
Голова – проф. Зупанець І.А.
В. о. Заступник голови – проф. Цубанова Н. А.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – проф. Сахарова Т. С.

В університеті видаються наукові журнали: “Вісник фармації“, “Клінічна фармація“, “Журнал органічної й фармацевтичної хімії”, “Управління, економіка та забезпечення якості в фармації”, “Український біофармацевтичний журнал“, “Соціальна фармація в охороні здоров`я”“ScienceRise”, “Фармацевтичний журнал” (разом з Тернопільським державним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського), які є фаховими і затвердженими МОН України науково-популярний журнал “Косметологія та аромологія”.