Відділ управління якістю НФаУ

Система управління якістю університету

Адреса: вул. Пушкінська, 53, 4 поверх, кабінет 412

Тел.: (057) 706-22-47

E-mail: iso9001@nuph.edu.ua

Відділ управління якістю є структурним підрозділом Національного фармацевтичного університету, що функціонує для забезпечення результативності системи управління якістю в НФаУ, удосконалення та гармонізації внутрішніх процесів шляхом їх моніторингу й чіткої регламентації із залученням кращого вітчизняного та світового досвіду; надання консультаційних послуг в галузі управління якістю, стандартизації і сертифікації.

Історія створення відділу управління якістю НФаУ 

 Співробітники відділу:

Назарко Ольга Іванівна – начальник відділу управління якістю, кандидат соціологічних наук. Брала участь у програмі «Моніторинг якості освіти» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) за проектом «Навчальні програми професійного розвитку».

Сфера наукових інтересів: вивчення чинників і механізмів, що впливають на підвищення якості освіти та забезпечення рівного доступу до якісного навчання.

Наукові досягнення: автор близько 57 наукових і науково-методичних публікацій.

 

Овакімян Ольга Сергіївна – соціолог 1 категорїї, кандидат соціологічних наук, доцент. Область наукових інтересів фокусується на проведені моніторингу системи управління якістю, вивченні ринку освітніх послуг,прикладній соціології.

Автор 75 публікацій, з них 39 наукових (у т.ч. 12 у фахових виданнях) та 26 навчально-методичного характеру (у т.ч. 1 з грифом МОН України). Учасник наукових та науково-практичних конференцій, член Соціологічної асоціації України. В межах діяльності відділу проводить цільові дослідження з метою розробки та впровадження заходів, спрямованих на реалізацію завдань системи управління якістю та цілей НФаУ.

 

Гладцінова Олена Юріївна − провідний інженер з якості. У 2007 р. закінчила Українську Державну академію залізничного транспорту за фахом «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», в 2017 р отримала другу вищу магістерську освіту в Українській інженерно-педагогічній академії за спеціальністю «Підприємство, торгівля і біржова діяльність (Інтелектуальна власність».

 

Гончарик Валерія Спартаківна – фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості. У 2017 році закінчила Національний фармацевтичний університет, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст за спеціальністю «Фармація», отримала професійну кваліфікацію провізор.З вересня 2017 року навчається на магістерській програмі НФаУ, спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація».Учасник II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація», ОС «Магістр» та переможець олімпіади в командній роботі серед представників 17 університетів України.Учасник ХХV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». Сфера наукових інтересів: «Управління якістю в фармації» за напрямом «Орієнтація на споживача в аптечних мережах».

 

Лещенко Тетяна Володимирівна – фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості. У 2017 році закінчила Національний фармацевтичний університет, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст за спеціальністю «Фармація», отримала професійну кваліфікацію провізор.З вересня 2017 року навчається на магістерській програмі НФаУ, спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація».Учасник II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація», ОС «Магістр», переможець олімпіади в командній роботі серед представників 17 університетів України.Переможець V Міжнародної олімпіади з менеджменту серед молоді в рамках Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості».Учасник ХХV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». Сфера наукових інтересів: «Управління якістю в фармації» за напрямом «Впровадження процесного підходу в аптечну мережу»

 

Нормативна база

Основні напрями діяльності відділу

Взаємозв’язок із замовниками освітніх послуг

Здійснення консалтингової та комунікативної діяльності

Розробка та удосконалення документації  системи управління якістю НФаУ

Рейтингове оцінювання 

Забезпечення проведення внутрішніх аудитів структурних підрозділів НФаУ

 

Корисна інформація

ISO 9001 International Standard Organisation – офіційний сайт
  Коротко про ISO
  Країни-члени ISO
Новини ISO News
Нормативна документація

Публікації за темою:

25-27 квітня 2018 р. у НФаУ відбувся ресертифікаційний аудит на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015

12 квітня 2018 р. відбувся перший етап ресертифікаційного аудиту системи управління якістю НФаУ.

28 березня 2018 р. у НФаУ відбулося чергове навчальне заняття «Школи супервайзера СУЯ» для осіб, відповідальних за підтримку функціонування системи управління якістю.

16 березня 2018 р. у Національному фармацевтичному університеті відбулася нарада з якості для керівників процесів та структурних підрозділів.

02 березня 2018 р. в Національному фармацевтичному університеті відбулася нарада з якості для керівників процесів та структурних підрозділів.

24 січня 2018 р. у НФаУ відбулося навчальне заняття «Школи супервайзера СУЯ» для осіб, відповідальних за підтримку функціонування системи управління якістю.

30 листопада 2017 р. у НФаУ відбулося навчальне заняття «Школи супервайзера СУЯ» для осіб, що відповідають за підтримку функціонування системи управління якістю

08 листопада 2017 р. в НФаУ відбулося друге заняття «Школи супервайзера системи управління якістю» для осіб, відповідальних за підтримку функціонування системи управління якістю

19-20 жовтня 2017 р. у м. Києві Українська асоціація досконалості та якості провела навчальний семінар за темою «Перехід на нову версію стандарту ISO 9001:2015: що вимагається від організацій»

25 квітня 2017 р. у НФаУ розпочався дводенний наглядовий аудит на відповідність стандарту ISO 9001:2008

26 квітня 2017 р. у НФаУ закінчився дводенний наглядовий аудит на відповідність стандарту ISO 9001:2008

За результатами наглядового аудиту, що відбувався з 5 по 7 квітня 2016 р., органами сертифікації «ПРИРОСТ» та DQS Group прийнято позитивне рішення щодо підтвердження дії сертифікату відповідності системи управління якістю Національного фармацевтичного університету вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008

Журнал “ВАШЕ ЗДОРОВ`Я”

“ЯК ЗРОБИТИ УПРАВЛІННЯ В МЕДИЦИНІ ЕФЕКТИВНИМ”

Відеоматеріали за темою:

Вчена рада НФаУ: вручення сертифікату ISO 9001: 2008