Відділ управління якістю НФаУ

Система управління якістю університету

Адреса: вул. Пушкінська, 53, 4 поверх, кабінет 412

Тел.: (057) 706-22-47

E-mail: iso9001@nuph.edu.ua

Відділ управління якістю є структурним підрозділом Національного фармацевтичного університету, що функціонує для забезпечення результативності системи управління якістю в НФаУ, удосконалення та гармонізації внутрішніх процесів шляхом їх моніторингу й чіткої регламентації із залученням кращого вітчизняного та світового досвіду; надання консультаційних послуг в галузі управління якістю, стандартизації і сертифікації.

Історія створення відділу управління якістю НФаУ 

 Співробітники відділу:

Назарко Ольга Іванівна – начальник відділу управління якістю, кандидат соціологічних наук. Брала участь у програмі «Моніторинг якості освіти» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) за проектом «Навчальні програми професійного розвитку».

Сфера наукових інтересів: вивчення чинників і механізмів, що впливають на підвищення якості освіти та забезпечення рівного доступу до якісного навчання.

Наукові досягнення: автор близько 57 наукових і науково-методичних публікацій.

 

Овакімян Ольга Сергіївна –провідний соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент. Область наукових інтересів фокусується на проведені моніторингу системи управління якістю, вивченні ринку освітніх послуг,прикладній соціології.

Автор 75 публікацій, з них 39 наукових (у т.ч. 12 у фахових виданнях) та 26 навчально-методичного характеру (у т.ч. 1 з грифом МОН України). Учасник наукових та науково-практичних конференцій, член Соціологічної асоціації України. В межах діяльності відділу проводить цільові дослідження з метою розробки та впровадження заходів, спрямованих на реалізацію завдань системи управління якістю та цілей НФаУ.

 

Гладцінова Олена Юріївна − провідний інженер з якості. У 2007 р. закінчила Українську Державну академію залізничного транспорту за фахом «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», в 2017 р отримала другу вищу магістерську освіту в Українській інженерно-педагогічній академії за спеціальністю «Підприємство, торгівля і біржова діяльність (Інтелектуальна власність)».

 

Гончарик Валерія Спартаківна – фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості. У 2017 році закінчила Національний фармацевтичний університет, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст за спеціальністю «Фармація», отримала професійну кваліфікацію провізор.З вересня 2017 року навчається на магістерській програмі НФаУ, спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація».Учасник II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація», ОС «Магістр» та переможець олімпіади в командній роботі серед представників 17 університетів України.Учасник ХХV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». Сфера наукових інтересів: «Управління якістю в фармації» за напрямом «Орієнтація на споживача в аптечних мережах».

 

 
 

Проекти:

 

Корисна інформація

ISO 9001 International Standard Organisation – офіційний сайт
  Коротко про ISO
  Країни-члени ISO
Новини ISO News
Нормативна документація

Публікації за темою:

Журнал “ВАШЕ ЗДОРОВ`Я”

“ЯК ЗРОБИТИ УПРАВЛІННЯ В МЕДИЦИНІ ЕФЕКТИВНИМ”

Відеоматеріали за темою:

Вчена рада НФаУ: вручення сертифікату ISO 9001: 2008