Наука

Наукова робота університету є невід’ємною складовою освітнього процесу і здійснюється з метою інтеграції наукової та виробничої діяльності в системі вищої освіти.


Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел/факс: (057) 706-30-71

E-mail: nauka@nuph.edu.ua


Структура науково-дослідної частини:

Проректор з науково-педагогічної роботи
 
Загайко Андрій Леонідовичдоктор біологічних наук, професор

 

 

 

Завідувач науково-дослідної частини

Данильченко Світлана Юріївна

Тел/факс: (057) 706-30-71

E-mail: nauka@nuph.edu.ua

Відділ аспірантури та докторантури

Начальник відділу

Голубцова Каріна Констянтинівна

Тел/факс: (057) 706-30-71

E-mail: aspirantura@nuph.edu.ua

Відділ інноваційного менеджменту

Начальник відділу

Кайда Аліна Олександрівна

Тел/факс: (057) 706-30-71

E-mail: nauka@nuph.edu.ua

Відділ організації періодичних видань 

Тел: 7-063-063

E-mail: press@nuph.edu.ua

Науково-дослідна діяльність  багатостадійний процес, у якому беруть участь працівники кафедр університету і таких структурних підрозділів:

Наукові напрямки:

 •  Хімічний синтез й аналіз біологічно активних речовин, створення лікарських засобів синтетичного походження.
 • Фармакогностичне вивчення біологічно активних речовин, створення лікарських засобів рослинного походження.
 • Розробка складу й технології одержання біологічно активних речовин і лікарських засобів природного походження (крім рослинних).
 •  Фармакологічне дослідження біологічно активних речовин і лікарських засобів синтетичного й природного походження, їхнє застосування в медичній практиці.
 • Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації.
 • Створення гомеопатичних лікарських засобів.
 • Розробка складу й технології лікарських засобів для ветеринарії.
 •  Створення лікувально-косметичних засобів.
 •  Педагогіка й психологія вищої медико-фармацевтичної школи.

Для реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в університеті функціонує науково-дослідна частина, що забезпечує керівництво та координацію виконання на високому науковому рівні науково-дослідної роботи університету, а також на підготовку науково-педагогічних кадрів.

Напрямки діяльності

 • Підготовка науково-педагогічних кадрів.
 • Науково-організаційна діяльність.
 • Інформаційне забезпечення наукової і науково-технічної діяльності.
 • Метрологічне забезпечення навчального та наукового процесів.
 • Патентно-інформаційна діяльність.
 • Заохочення провідних та молодих науковців університету за досягнення у науці шляхом висунення кандидатур на отримання державних, регіональних, обласних, міських премій, стипендій та ін.
 • Підтримка та забезпечення функціонування Студентського наукового товариства та Ради молодих учених університету.
 • Підготовка до друку інформаційних видань щодо наукових досягнень учених університету.
 • Виявлення випадків академічного плагіату.
 

Інформаційні посилання