Науково-практичні заходи НФаУ в 2015 р.

Кафедра ОЕФ НФаУ

Всеукраїнська науково-освітня Internet-конференція «Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики».

 

Відповідальні: кафедра організації та економіки фармації

Телефон: (0572) 67-91-70

Місце проведення: вул. Блюхера, 4

Дата проведення: 12 березня 2015 р.

Кафедра аналітичної хмії НФаУ

Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Аналітична хімія у фармації».

Відповідальні: кафедра аналітичної хімії
Телефон: (0572) 67-94-24
Місце проведення: вул. Блюхера, 4
Дата проведення: 19-20 березня 2015 р.

 

ММФ

 IІ Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики».

Відповідальні: кафедра фармацевтичного  маркетингу та менеджменту
Телефон: (0572) 67-91-72
Місце проведення: вул. Блюхера, 4
Дата проведення: 26-27 березня 2015 р.

Кафедра управління та економіки підприємства НФаУ

ІV науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики».

Відповідальні: кафедра управління та економіки підприємства
Телефон: (057) 771-81-47
Місце проведення: вул. Невського, 18
Дата проведення: 2-3 квітня 2015 р.

Профорієнтаційний тиждень

  • 16 квітня 2015 р.  – Конференція за результатами практики ;
  • 17 квітня 2015 р.  – Ярмарок вакансій за участю працедавців фармацевтичної галузі;
  • 18 квітня 2015 р.  – Ярмарок спеціальностей для учнів шкіл, коледжів, училищ.

Students-Scientific-Society-NUPh

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів».

Відповідальні: СНТ
Телефон: (057) 706-30-71
Місце проведення: вул. Пушкінська, 53
Дата проведення: 23 квітня 2015 р.

 

Кафедра філософії та соціології

Всеукраїнська наукова Internet-конференція «Проблеми діалогу культур в умовах соціальних трансформацій».

Відповідальні: кафедра філософії та соціології
Телефон: (057) 737-36-19
Місце проведення: вул. Невського, 18
Дата проведення: 24 квітня 2015 р.

ІІ

эмблема каф. Соц. фармац.Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи”

Відповідальні: кафедра соціальної фармації
Телефон: (057) 68-91-81
Місце проведення: вул. Блюхера, 4
Дата проведення: 27-30 квітня 2015 року.

 

ІІ Всеукраїнська наукова конференція з фізіології та валеології.

Відповідальні: кафедра фізіології та анатомії людини
Телефон: (057) 706-30-73
Місце проведення: вул. Мельникова, 12
Дата проведення: 14 травня 2015 р.

Кафедра фармакотерапии НФаУ

ХХХIІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів».

Відповідальні: кафедра фармакотерапії
Телефон: (057) 700-36-34
Місце проведення: вул. Пушкінська, 53
Дата проведення: 21 травня 2015 р.

Кафедра Управління якістю

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації».

Відповідальні: кафедра управління якістю
Телефон: (0572) 68-56-71
Місце проведення: вул. Блюхера, 4
Дата проведення: 22 травня 2015 р.

 

Кафедра біології  НФаУ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Молекулярні механізми патологічних процесів».

Відповідальні: кафедра біології
Телефон: (057) 706-30-99
Місце проведення: вул. Мельникова, 12
Дата проведення: 16 жовтня 2015 р.

 

логотип Кафедра менеджменту та адміністрування

І науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку».

Відповідальні: кафедра менеджменту та адміністрування
Телефон: (057) 771-81-68
Місце проведення: вул. Невського, 18
Дата проведення: 3 листопада 2015 р.

logo ТЛ НФаУ

ЗТЛ НФаУ

Internet-конференція з міжнародною участю «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії».

Відповідальні: кафедра заводської технології ліків, технології ліків
Телефон: (0572) 67-88-52
Місце проведення: вул. Блюхера, 4
Дата проведення: 12-13 листопада 2015 р.

 

Кафедра фармакоекономіки

VІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку».

Відповідальні: кафедра фармакоекономіки
Телефон: (057) 706-23-46
Місце проведення: вул. Мельникова, 12
Дата проведення: 26-27 листопада 2015 р.