Наукові розробки НФаУ

НФаУ здійснює весь цикл розробки інноваційних лікарських засобів з використанням сучасних підходів відповідно до вимог GMP, GLP, GCP.

Створення і впровадження у практику нових ефективних лікарських засобів – це комплексний багатостадійний процес, в якому беруть участь кафедри і наукові лабораторії НФаУ.

Створено цілу низку препаратів на основі нових біологічно активних субстанцій. Оригінальні малотоксичні препарати розроблені на основі компонентів рослинного і тваринного походження та продуктів бджільництва.

Підсумком наукової діяльності багатьох років стало створення понад 370 лікарських засобів широкого спектра фармакологічної дії, які знаходяться сьогодні на різних етапах упровадження:

  • освоєно промислове виробництво – 5;
  • затверджено ТУ на виготовлення – 2;
  • 2 фаза клінічних випробувань – 13;
  • 1 фаза клінічних випробувань – 8;
  • завершені доклінічні дослідження нових лікарських засобів – 102;
  • продовжуються доклінічні дослідження оригінальних лікарських засобів – 113;
  • нові лікарські препарати, що почали розроблятися – 128.

Перспективні лікарські засоби Національного фармацевтичного університету. Лікарські засоби. Довідник 

 

Научные разработки
Национального фармацевтического университета.
Лекарственные средства.
Справочник
1991-2010

Довідник «Научные разработки Национального фармацевтического университета. Лекарственные средства» містить перелік та короткі відомості про лікарські засоби синтетичного і природного походження, які розроблені або перебувають на стадії розробки у НФаУ за період з 1991 по 2010 рік. У 6 розділі даного довідника наведений перелік патентів, що забезпечують правовий захист представлених лікарських засобів та біологічно активних субстанцій. Також представлені розробки лікарських засобів, зроблені у співпраці з іншими організаціями.

Довідник призначений для наукових і практичних працівників у галузі створення, виробництва та реалізації лікарських засобів, а також для студентів, магістрів та аспірантів фармацевтичних та медичних вузів.