Наукові статті ЗТЛ 2011

Наукові статті (2011): 

 1. Orlovetskaja Ye. A. The study of soft medical forms production in Ukraine / Ye. A. Orlovetskaja, Ye. A. Ruban // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М. О. Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х. : НФаУ, 2011. – С. 174–175.
 2. Атрощенко Я. Технологію отримання настойки венотонічної дії /Я. Атрощенко, І.В. Ковалевська //Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. А 43 Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М. О. Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С.178.
 3.  Басакіна І.І. Обґрунтування вибору раціонального пакування оригінального препарату у формі шипучих таблеток «Комбітусин» / І.І. Басакіна, Д.І. Дмитрієвський // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матер. 4-ї науково-практ.конф.з міжнародною участю, м. Тернопіль, 29-30 вересня 2011р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – с. 59-60
 4.  Березняков А. В. Фармакологічне вивчення мазі з сухим екстрактом солодки / А. В. Березняков, С. Б.Попов, О. А. Рубан // Фітотерапія часопис. – 2011. – № 2. – С. 61–63.
 5.  Блондин Ндумбе. Перспективы создания нового гиполиподемического препарата/Блондин Ндумбе, Д.С. Пуляев, Е.А. Рубан // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. А 43 Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М. О. Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С. 182.
 6. Бобрицька Л.О. Ефективність метронідазолу й орнідазолу при лікуванні урогенітального трихомоніазу / Л.О. Бобрицька // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2011. – Вип.. ХХІV, №1. – С.120-121.
 7. Бобрицька Л.О. Забезпечення якості фармацевтичної розробки препарату «Герпевал 500» / Л.О. Бобрицька, О.С. Назарова, Ю.М. Вербова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – № 2 (16). – С. 10-15.
 8. Бобрицька Л.О. Фармакологічні дослідження лікарського препарату на основі орнідазолу / Л.О. Бобрицька, К.Т. Шемерова, О.В. Дезнай // Клінічна фармація.- 2011.- № 2. – С. 31-33.
 9. Бобрицька Л.О.Фізичні та фармакотехнологічні дослідження субстанції орнідазолу / Л.О. Бобрицька, Д.І. Дмитрієвський, М.І. Гончаров // Вісник фармації. – 2010 . – № 2 (62). – С. 13-15.
 10.  Брижко М.Г. Перспектива створення серцево-судинних препаратів пролонгованої дії/ М.Г. Брижко, І.В. Ковалевська // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. А 43 Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М. О. Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С. 184.
 11. Вивчення протизапальної активності нових комбінованих мазей для лікування ранового процесу / Л. Б. Іванцик, Д. М. Янковський,  Н. А. Гербіна, Я. О. Бутко // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали  Всеукр. наук.-практ. студ. та молодих вчених, присвяченої 140-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора Миколи Овксентійовича Валяшка, Харків, 21 квіт. 2011 р. –  Х. : НФаУ, 2011. – С. 288.
 12.  Гриценко В. І. Сучасні підходи до лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози /  В. І. Гриценко, О. А. Рубан // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів: матеріали XXVIII всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, Харків, 3 лютого 2011 р. – Х., 2011. – С. 37.
 13. Гриценко, В.І. Сучасні підходи до лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози / В.І. Гриценко, О.А. Рубан // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і клінічної апробації лікарських засобів: Матеріали ХХVІІІ Всеукр. Наук.-практ. конф. з між нар. участю (Харків, 3 лютого 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С. 37.
 14. Грищенко І. О. Сучасні аспекти розробки комбінованих супозиторіїв для лікування змішаних урогенітальних інфекцій / І. О. Грищенко, Н. А. Гербіна // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали  Всеукр. наук.-практ. студ. та молодих вчених, присвяченої 140-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора Миколи Овксентійовича Валяшка, Харків, 21 квіт. 2011 р. –  Х. : НФаУ, 2011. – С. 191.
 15.  Д.І. Дмитрієвський Дослідження впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток аронії, отриманих методом прямого пресування / Д.І. Дмитрієвський, О.Д. Нем`ятих // Укр. медичн. альманах. – 2011. – Т.                   – С.
 16.  Дмитрієвський Д.І. Вибір допоміжних речовин для отримання шипучих таблеток пульмонологічного призначення комплексної дії методом вологої грануляції / Д.І. Дмитрієвський, І.І. Басакіна, Н.А. Гербіна // Вісник фармації. – 2010. – №4 (64). – С. 10.12
 17.  Дмитрієвський Д.І. Вивчення мікробіологічної чистоти желе з ехінацеєю пурпурною / Д.І. Дмитрієвський, О.Д. Нем`ятих, Т.П. Осолодченко // Запоожский мед. журн.. – 2010, – Т. 12, №6. – С. 71-73
 18.  Дмитрієвський Д.І. Розробка оптимального складу та технології таблеток аронії методом прямого препсування / Д.І. Дмитрієвський, О.Д. Нем`ятих // Укр. журн. клін. лабор. медицини. – 2011. – Т.6., №2 – С. 111-114
 19.  Дмитрієвський Д.І. Технологія виготовлення в умовах аптек комбінованих шипучих гранул для лікування захворювань органів дихання: інформ. лист / Д.І. Дмитрієвський, І.І. Басакіна. – К.: Укрмедпатентінформ, 2011. – №43 – 2011. – 4с.
 20.  Дорошенко, Л. В. Розробка складу шипучих таблеток для використання у стоматологічній практиці / Л. В. Дорошенко, Ю. С. Маслій  // Матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д. фарм. та хім. наук, проф. М.О. Валяшка, Харкiв, 21 квiт. 2011 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011. – С. 194.
 21. Дослідження бронхолітичних та мукосекреторних властивостей шипучих таблеток «Комбітусин» в експерименті / В.Д. Лук`янчук, Д.С. Кравець, І.І. Басакіна, Д.І. Дмитрієвський // Укр. медичн. альманах. – 2010. – Т. 13, №6. – С. 92-94
 22.  Дослідження гострої токсичності шипучих таблеток «Комбітусин» для застосування в пульмонології / В.Д. Лук`янчук, Д.С. Кравець, І.І. Басакіна, Д.І. Дмитрієвський // Клінічна фармація. – 2010. – №4. С. 58-61
 23.  Доцільність створення та розробка технології нової лікарської форми рослинних препаратів – суха настойка/ І.Д. Дмитрієвська, С.А. Данилов, Д.І. Дмитрієвський, С.Ю. Штриголь, А.М. Комісаренко, О.П. Гудзенко// Укр. журн. клін. лабор. медицини. – 2011. – Т.6, №2. – С. 4-8
 24.  Криклива І. О. Вивчення структурно-механічних властивостей мазі для лікування дерматитів, ускладнених грибковою мікрофлорою / І. О. Криклива, О. А. Рубан // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2011. – Т. 6, № 1. – С.99–102.
 25.  Кукіна В.М. Дослідження антимікробної властивості густого екстракту листя дубу черешчатого / В.М. Кукіна, Т.П. Осолодченко, Д.І. Дмитрієвський // Вісник фармації. – 2011. – № 1(65). – С. 20-22
 26. Куценко С.А. Перспектива використання лікарських рослин в фармакотерапії варикозного розширення вен/ С.А. Куценко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Щупика,К.: 2011.- Вип.20., книга1.,С.600-606.
 27. Куценко С.А. Розробка підходів з вибору складу препарату на основі лікарської рослинної сировини для лікування варикозної хвороби вен/ С.А. Куценко, О.А Рубан, І.В. Ковалевська //Фітотерапія. Часопис. – 2011. – №2. – С. 88 – 91.
 28. Куценко С.А. Розробка підходів з вибору складу препарату на основі лікарської рослинної сировини для лікування варикозної хвороби вен/ С.А. Куценко, О.А Рубан, І.В. Ковалевська //Фітотерапія. Часопис. – 2011. – №2. – С. 88 – 91.
 29.  Маслий, Ю. С. Практика по технологии лекарственных средств в Университете лекарственных средств в университете медицинских наук им. Карола Марцинковского, г. Познань (Республика Польша) / Ю. С. Маслий, Н. В. Костюченко // Тез. доп. конф. за результатами практики студентів Національного фармацевтичного університету, Харків, 28 квіт. 2011 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011. – С. 11-12.
 30.  Маслій Ю. С. Нові можливості місцевої антибактеріальної терапії запальних захворювань пародонту / Маслій Ю. С., Рубан О. А. // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2011. – Т. 6, № 1. – С.86–89.
 31.  Маслій, Ю. С. Нові можливості місцевої антибактеріальної терапії запальних захворювань пародонту / Ю. С. Маслій, О. А. Рубан // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2011. – Т.6, №1. – С. 86-89.
 32.  Мощиц В.Ф. Вибір носія для м’якої лікарської форми з екстрактами кори дуба та насіння гіркокаштану кінського для лікування проктологічних захворювань / В.Ф. Мощиц, Д.І. Дмитрієвський // Збірник наук. прац. співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2011.
 33.  Паніна, О. Д. Актуальність використання жувальних таблеток у стоматології  / О. Д. Паніна, Ю. С. Маслій  // Матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д. фарм. та хім. наук, проф. М.О. Валяшка, Харкiв, 21 квiт. 2011 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011. – С. 220.
 34. Перспективы создания новых лекарственных форм для комплексного лечения хронической венозной недостаточности/Куценко С.А., Рубан Е.А, Ковалевская И.В.// Материалы науч.-практ. конф. «Интеграция образования, науки и производства в фармации, посвященная году гармонично развитого поколения»(19-20 октября 2010 г.). – Ташкент:ТФИ, 2010.- С.268.
 35.  Перцев І. М. Нарис основних етапів розвитку фармацевтичної технології / І. М. Перцев, О. А. Рубан // Еженедельник Аптека. – 2011. – № 22. – С. 14–15.
 36.  Перцев І. М. Чи можна провести чітку межу між активними та допоміжними речовинами? / І. М. Перцев, О. А. Рубан // Провизор. – 2011. – № 7. – С. 20–25.
 37.  Попов С. Б. Протизапальна та репаративна дія нової комбінованої мазі «Глітацид» на основі сухого екстракту солодки / С. Б.Попов, А. В. Березняков, О. А. Рубан // Запорожский медицинский журнал. – 2011. – Т. 13, № 3. – С.31–33.
 38.  Рибачук В.Д. Вивчення вологопоглинання модельних сумішей з цеолітом природним / В. Д. Рибачук // Вісн. Фармац. – 2011. – № 2. – С. 15 – 17.
 39. Розробка методики ідентифікації та кількісного визначення діакамфу в ректальних супозиторіях / Н. А. Гербіна, В. О. Грудько, Д. І. Дмитрієвський, О. М. Котенко //  Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2011. – № 2. – С. 111–114.
 40.  Рубан О. А. Вивчення протизапальних властивостей нової комбінованої мазі з екстрактом солодки / О. А. Рубан, А. В. Березняков // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів : матеріали XXVIII всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, Харків, 3 лютого 2011 р. – Х., 2011. – С. 117–118.
 41.  Седативна дія та вплив препаратів собачої кропиви на тривожність, пам’ять, депресивну поведінку й фізичну витривалість / С.А. Данилов, С.Ю. Штриголь, Д.І. Дмитрієвський, А.М. Комісаренко // Актуальні проблеми медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2011. – Т.11, вип. 2(34). – С. 19-22
 42.  Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повід. 4. Сучасні аспекти створення та виробництва шипучих таблеток / І.І. Басакіна, Д.І. Дмитрієвський, О.В. Тригубчак, Г.М. Корнієвська, Т.А. Грошовий // Фармац. часопис. – 2010. – №4 (16). – С. 82-86
 43.  Термогравіметричний аналіз капсул з дибамком / Н.О. Ніколайчук, Є. В. Гладух, О. А. Рубан, Є. А. Безрукавий // Вісник фармації. – 2011. – № 1 (65). – С. 26–28.
 44.  Фармакологічне обґрунтування вибору допоміжної речовини для препарату собачої кропиви в оригінальній лікарській формі – суха настойка / С.А. Данилов, І.Д. Дмитрієвський, С.Ю. Штриголь, Д.І. Дмитрієвський, А.М. Комісаренко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матер. 4-ї науково-практ.конф.з міжнародною участю, м. Тернопіль, 29-30 вересня 2011р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – с. 203-204.
 45.  Фролкова А. Спосіб отримання грануляту з сухим екстрактом гепатопротекторної дії/А. Фролкова, І.В. Ковалевська// Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. А 43 Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М. О. Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С. 233.
 46. Халавка М.В Физико-химические исследования сложной настойки венотонизирующего действия/ М.В. Халавка, С.А. Куценко, Е.А Рубан, И.В. Ковалевская //Тезисы докладов Всероссийской конференциистудентов и аспирантов с международным участием « Молодая фармация – потенциал будущего», Санкт-Петербург, 20 -21 апреля 2011 г. – СПБ.: Изд-во СПХФА, 2011. – С. 79-81.
 47.  Халавка М.В. Обґрунтування доцільності розробки мазі для лікування другої фази ранового процессу/М.В. Халавка, Д.С. Пуляєв, О.А. Рубан // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. А 43 Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М. О. Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С. 234.
 48.  Чуєшов В.І. Вивчення технологічних властивостей харчових білків та обґрунтування лікарської форми / В. І. Чуєшов , А. І. Божков , І. В. Сайко , О. А. Манський , В. Д. Рибачук // Фармац. Часопис. – 2011. – №2. – С. 41– 44.