Навчально-виробнича практика

ПРАКТИКА – КРОК ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Виробнича практика – це урок, наданий студенту трудовим і громадським життям виробничого колективу. Практика найбільш конкретно готує майбутніх провізорів, косметологів, клінічних провізорів, технологів, економістів, маркетологів до самостійного виконання обов’язків на первинній посаді.

Необхідно пам’ятати, що через декілька місяців студенти-практиканти прибудуть на роботу до підприємств, установ, організацій фармацевтичної галузі. Внесок молодих спеціалістів у практичну фармацію знаходиться у прямій залежності від їх підготовленості до роботи, від їх теоретичного кругозору і практичної умілості.

Практика походить від латинського praktika – практичне знання, вміння, одна із форм навчання, що сприяє застосуванню та закріпленню на ділі знань, отриманих теоретичних шляхом і є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів.

Протягом п’яти років навчання для практичної підготовки студентів виділяється 15 % від загального навчального часу.

 Вид практики та терміни її проведення визначаються навчальним планом відповідної спеціальності, зміст та послідовність – наскрізною програмою – основному навчально-методичному документі практичної підготовки.

 Керуючим документом при організації та проведенні практики студентів університету є «Положення про практику в Національному фармацевтичному університеті».

Якість практики залежить від чіткої організації та взаємодії різних структурних підрозділів університету, бажання та правильного підходу до питань практики з боку студентів, сприятливого ставлення баз практики.

При проведенні практики велика значимість приділяється відповідним кафедрам, що здійснюють навчально-методичне керівництво практики, визначаючи зміст практики.

Бази практики

 Базою практики є установа, підприємство, організація різної форми власності, яка забезпечує виконання програми практики для відповідного освітньо кваліфікаційного рівня: бакалавр, спеціаліст, магістр. Практика проводиться на підставі договорів на проведення практики, тривалість яких може визначатись як на період конкретного виду практики, так і на більш тривалий термін (до 3-х років). В залежності від виду практики та обраної спеціальності базами практики є:

  • аптеки різних форм власності, фармацевтичні фірми;
  • лабораторії з контролю якості лікарських засобів;
  • ботанічні сади, зональні дослідні станції;
  • хіміко-фармацевтичні заводи; фармацевтичні фабрики; підприємства біотехнологічного профілю;
  • лікувально-профілактичні заклади та науково-дослідні інститути Академії Медичних Наук України;
  • клініко-діагностичні центри; клінічні лабораторії;
  • навчальні підрозділи університету;
  • косметичні салони та кабінети, парфумерно-косметичні підприємства;
  • фінансові служби підприємств.

Вимоги баз практики:

За 1 місяць до початку практики укладання договорів, надання календарних планів базам практики з зазначенням назви спеціальності, виду практики, термінів її проведення, кількості студентів.

За 1 місяць до початку практики узгодження програм практики, тем дипломних робіт.

За 1 тиждень до початку практики надання списків студентів.

Студенти повинні своєчасно прибути на практику, суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку на підприємстві, знати програму практики.

Успішність в проходженні практики залежить в більшій мірі від самих студентів, їх бажань, прагнень, наполегливості та кропіткої роботи.

Отже, шановні студенти, працюйте над тим, щоб отримані знання і навички зробили вас конкурентоспроможними на сучасному ринку інтелектуальної праці і в майбутньому допомогли вам досягти успіху.

Сайт відділу практики  та сприяння працевлаштуванню:  job-dept.nuph.edu.ua

Категорія «Відділ практики та сприяння працевлаштуванню на сайті «Дистанційне навчання НФаУ» http://pharmel.kharkiv.edu

image_pdfimage_print