Навчання

Шановні гості сайту Національного фармацевтичного університету!

Дозвольте представити Вам Національний фармацевтичний університет (НФаУ) – найстаріший вищий навчальний заклад України (1805 р.) з найбагатшим досвідом підготовки фармацевтичних кадрів, лідер фармацевтичної освіти, ідеолог розвитку фармацевтичної галузі України.

Сьогодні НФаУ – вищий навчальний заклад ІV рівня акредитаціі, навчально-науково-виробничий комплекс.

У структурі університету функціонують 4 факультети, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, коледж Національного фармацевтичного університету. У нас висококваліфікований професорсько-викладацький колектив: 617  викладача, з них 122 – доктори наук,  441 – кандидати наук, 328-доценти, 1 академік НАН України, 10 академіків та член-кореспондентів Національної та галузевих громадських академій наук України, 14 Заслужених діячів науки і техніки, 2 Заслужених працівника охорони здоров’я, 1 Заслужений винахідник України, 2 Заслужених працівника фармації, 3 Заслужених працівника освіти, 5 лауреатів Державної премії України в галузі науки та техніки, співробітники, удостоєні Почесних звань НФаУ.

Серед них – вчені і педагоги зі світовим ім`ям в області хімії сполук і технології лікарських засобів, фармакогнозії, фармакології, організації економіки фармації: П. А. Безуглий, А. І. Березнякова, С. М. Дроговоз, І. А. Зупанец, В. М. Ковальов, С. М. Коваленко, А. С. Немченко, І. М. Перцев, О. І. Тихонов, В. М. Толочко, І. В. Українець, В. П. Черних, Л. В. Яковлєва.

За видатний внесок у розвиток фармацевтичної науки 33 співробітника університету були визнані гідними державних нагород України.

Підготовка фахівців фармації здійснюється по 6 напрямкам і 14 спеціальностям. У НФаУ здійснюється переддипломна підготовка для іноземних громадян на підготовчому відділенні факультету з підготовки іноземних громадян, для громадян України на підготовчих курсах.

У студентів нашого університету є унікальна можливість одержати другу вищу освіту медичного, економічного напрямку.

Після одержання диплома можна продовжити навчання в університеті через систему післядипломної освіти в інтернатурі, магістратурі, аспірантурі, докторантурі.

Національний фармацевтичний університет готовий прийняти нових студентів і завжди відкритий для співробітництва.