Нещодавно проведені академічні обміни, стажування та тренінги

З 15.10.2018 по 15.01.2019 р. під керівництвом професора Массімо Дель Бубба асистент кафедри фармакогнозії Очкур О.В. пройшов тримісячне наукове стажування на базі лабораторії аналітичної хімії відділення хімії «Ugo Schiff» Флорентійського університету.

Під час стажування Очкуром О.В. проведено оптимізацію методів та умов екстракції БАР з плодів чорниці з використанням підходу QualitybyDesign (QbD), методології поверхні відгуку (response surface methodology – RSM) та матриць Дохлера і Бокса-Бенкена; проаналізовано 36 зразків плодів чорниці звичайної, заготовлених в різних регіонах України, та 19 функціональних добавок на основі цієї рослинної сировини, що представлені на фармацевтичному ринку України. У досліджених зразках сировини досліджено склад загальних та окремих поліфенолів з використанням методів спектрофотометрії та високоефективної рідинної хроматографії з мас-детекцією; методами спектрофотометрії (ferric reducing/antioxidant power – FRAP, з радикалом 2,2′-азіно-біс(3-етилбензтіазоліно-6-сульфонової кислоти) – ABTS, з радикалом 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилу – DPPH) вивчено антиоксидантні та антирадикальні властивості отриманих екстрактів.

В результаті відрядження засвоєно сучасні підходи щодо використання методів спектрофотометрії та ВЕРХ з МС детекцією при аналізі поліфенолів у сировині рослинного походження; заплановано ряд спільних публікацій за результатами проведених досліджень та розпочато роботу над ними; обговорено перспективи подальшої співпраці та проходження стажування молодих науковців НФаУ на базі відділення хімії «Ugo Schiff» Флорентійського університету.

Архів