Візит професора В.С. Кисличенко в Казахський національний медичний університет ім. С.Д. Асфендіярова з 30 листопада по 11 грудня 2011 р.

В рамках програми запрошення візітінг-професорів – провідних вчених фармація для читання лекцій, проведення майстер-класів з актуальних питань фармації була запрошена зав. кафедрою хімії природних сполук, професор В.С. Кисличенко в Казахський національний медичний університет ім. С.Д. Асфендіярова з 30 листопада по 11 грудня 2011 р. Крім читання актових лекцій і майстер-класів (54 академічні години), були проведені майстер-класи практичних занять для студентів 3 та 5 курсів спеціальності «Фармація» з дисциплін «Фармакогнозія» і «ресурсоведеніе лікарських рослин ». Крім того, проф. Кисличенко В.С. взяла участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в освітньому процесі: інтеграція фармацевтичної науки і практики», на якій виступила з доповіддю «Впровадження інноваційних технологій при вивченні лікарських рослин України». Проф. Кисличенко В.С. взяла участь в роботі круглого столу «До успіху через партнерство та інновації» з повідомленням на тему «Інновації в освіті в Національному фармацевтичному університеті», підготовленим спільно з зав. НМЛ з питань фармацевтичної освіти доц. Огарь С.В. Після закінчення програми візиту 10.12.11 відбулося засідання круглого столу на тему «Підсумки реалізації програми« візітінг-професорів », який проходив під головуванням декана фармацевтичного факультету проф. Датхаева Убайдулла Махамбетовіча. Від імені ректорату проф. Кисличенко В.С. була вручена Подяка за участь у святкуванні «Днів університету Казахський національний медичний університет ім. С.Д. Асфендіярова »

Виступ ректора Казахського національного медичного університету ім. С.Д. Асфендіярова Аканова Айкана Акановича на святкуванні «Днів університету».

Проф. Кисличенко В.С. прийняла участь у роботі Міжнародного круглого стола «До успіху через партнерство та інновації» з презентацією на тему «Інновації в освіті в Національному фармацевтичному університеті», підготовленою разом з зав. НМЛ з питань фармацевтичної освіти доц. Огарь С.В.

На прийомі у ректора КазНМУ ім. С.Д. Асфендіярова Аканова Айкана Акановича.

 

Зустріч з деканом фармацевтичного факультету проф. Датхаєвим Убайдуллой Махамбетовичем, директором департамента фармації Устеновою Гульбарам Омаргазіївною та зав. модулем фармацевт-фармакогност доц. Саяковою Галією Мирзагаліївною (ліворуч).

Святкування 60 річниці з дня заснування фармацевтичного факультету КазНМУ ім. С.Д. Асфендіярова.

В університеті у 2011 році введено диференційна оплата праці викладачів. Третій рік поспіль визначаються найкращі викладачі різних факультетів з врученням їм пам’ятних відзнак і грошової підтримки (1$ = 142 тенге).

Музей КазМНУ ім. С.Д. Асфендіярова (кабінет ректора Санжара Асфендіярова).

При університеті створено Центр практичних навичок (ЦПН), до якого входять такі підрозділи: 1 – Центр медичної симуляції; 2 – Центр фармацевтичних навичок; 3 – Центр комунікативних навичок; 4 – Центр стоматологічних навичок; 5 – Центр незалежного оцінювання знань та навичок; 6 – Центр медицини катастроф відділення інструментально- функціональної діагностики. Задачами, які вирішує ЦПН, є трансляція практичних навичок за допомогою сучасних муляжів, тренажерів, моделювання клінічних ситуацій за допомогою повномірних інтерактивних манекенів, відпрацюванні комунікаційних навичок на стандартизованих пацієнтах, викладання з використанням сучасного діагностичного, лікувального та виробничого обладнання, а також з використанням віртуальних комп’ютерних ігр.

У Центрі фармацевтичних навичок – технологічні лабораторії для практичних занять.

У Дослідній лабораторія Центру сертифікації лікарських засобів та іншої продукції студентами фармацевтичного факультету проводять практичні заняття з фармацевтичної та аналітичної хімії.

В Центрі медичної симуляції у студентів-медиків викладачі приймають іспити. Студенти працюють з хворими у симуляційних палатах, а екзаменатори спостерігають за ними за допомогою моніторів.

В НДІ фундаментальної та прикладної медицини ім. акад. Бахії Атчабарова створена та функціонує науково-освітня лабораторія (НОЛ), яка має клініко-діагностичну, молекулярно-генетичну, біохімічну, санітарно-гігієнічну імунологічну та лабораторію фармацевтичних досліджень, які оснащені сучасним обладнанням світових виробників та забезпечені висококваліфікованими спеціалістами. НОЛ забезпечує навчальний процес для формування конкретних компетенцій з усіх дисциплін. НОЛ забезпечує підвищення кваліфікації спеціалістів з циклу «Клінічна лабораторна діагностика» та «Імуноферментний аналіз» для кафедр відповідного профілю.

Віварій, оснащений за вимогами GLP при НДІ фундаментальної та прикладної медицини ім. акад. Бахії Атчабарова (НДІФПМ), який підпорядкований КазНМУ ім. С.Д. Асфендіярова. Функціонує як експериментальна база для науково-дослідної роботи по науковим проектам та в навчальному процесі. Він є базою для відтворення поголів’я лабораторних тварин.

Обладнання патоморфологічної лабораторії.

Екскурсію по клініко-експериментальним лабораторіям НДІФПМ проводить проф. Мустафіна Альфія Рафкатівна.

Блок для операцій на тваринах, а також для відпрацювання практичних навичок студентами 4, 6 та 7 курсів для операційних втручань на різних органах: 1 – стіл з електронним керуванням для операцій на дослідних тваринах; 2 – обладнання блоку для операцій на дослідних тваринах.

Проведення практичного заняття майтер-клас для студентів, аспірантів, докторантів і викладачів кафедри фармакогнозії.

Лекція майстер-клас з фармакогнозії для студентів 3 та 5 курсів.

Декан фармацевтичного факультету з завідувачами кафедр висловлюють подяку проф. Кисличенко В.С.

10 грудня 2011 р. відбулося засідання круглого столу на тему «Підсумки реалізації програми «візитинг-професорів» в Центрі сертифікації КазНМУ ім. С.Д. Асфендіярова, на якому були обговорені підсумки роботи професорів ближнього та дальнього зарубіжжя, заплановано шляхи подальшого наукового співробітництва та складено комплексний план співробітництва в сфері науки та освіти.