НФаУ пропонує вступникам-2019 нові магістерські освітньо-професійні програми

Сучасна доктрина освітньої діяльності та вимоги адаптації до зарубіжних навчальних планів передбачують постійне підвищення рівня компетенцій майбутніх фахівців фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я. Нові магістерські освітньо-професійні програми були розроблені згідно Закону України «Про вищу освіту» та Постанові КМУ 1187 від 30.12.15 р. (у редакції від 10.05.18 р.) фахівцями кафедр НФаУ: управління та економіки підприємства, фармацевтичної хімії, фармакотерапії, фармацевтичного маркетингу та менеджменту, соціальної фармації, клінічної фармакології та клінічної фармації, косметології  і аромології, менеджменту і адміністрування та затверджені Ученою радою НФаУ.

 
 • Для вступників на базі повної загальної середньої школи з терміном навчання 4 р. 10 м.(денна форма навчання):

(галузь знань – «Охорона здоров’я»; освітній ступінь – магістр)

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація,

освітня програма «ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ»

 
 • Для вступників з базовою або повною вищою освітою терміном навчання 1 рік 6 місяців (за різними формами навчання):

(галузь знань – «Охорона здоров’я»; освітній ступінь – магістр)

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»,

освітні програми «КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ», «ГОМЕОПАТИЧНА ФАРМАЦІЯ», «КОСМЕТОЛОГІЯ», «ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ», «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВОЗНАВЧСТВО», «УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИМ БІЗНЕСОМ»;

Спеціальність 073 «Менеджмент»,

«МЕНЕДЖМЕНТ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ».

 

Нові магістерські освітньо-професійні програми

«ГОМЕОПАТИЧНА ФАРМАЦІЯ»

Гомеопатична фармація визначається як індивідуалізований терапевтичний метод, заснований на двох основних підходах: принципі подібності та використання потенційованих препаратів. Під потенційованими препаратами слід розуміти високі розведення діючих речовин, виготовлених відповідно до гомеопатичної фармакопеї.

Гомеопатичні препарати, згідно Закону України «Про лікарські засоби» мають статус лікарських і внесені до Реєстру як окрема фармакотерапевтична група. На світовому ринку фармацевтичної продукції гомеопатичні препарати займають цілком певний, стабільний сегмент, що має тенденцію до зростання. Наприклад, у 2015 р. світовий обіг гомеопатичних засобів склав 3,8 млрд. доларів США.

Тому сьогодні, в період відродження гомеопатичних принципів лікування в Україні, є необхідність в певних знаннях в області гомеопатичної фармакології та гомеопатичної терапії. Підготовка за освітньою програмою «Гомеопатична фармація» передбачає: вивчення гомеопатичної фармакології та гомеопатичної терапії; поглиблене вивчення з фармакотерапії та фітотерапії, гомеопатичної фармакопеї та класичної фармакотерапії для розуміння різниці точок прикладання різних методів застосування лікарських засобів; вивчення техніки виготовлення гомеопатичних препаратів, підвищення рівня професійного консультування щодо застосування гомеопатичних препаратів.

«ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ»

Фармацевтична галузь України динамічно розвивається, наближаючись до міжнародних та європейських стандартів. Робота в сучасних наукових лабораторіях з розробки та контролю якості лікарських засобів потребує висококваліфікованих фахівців, які володіють комплексними знаннями та навичками щодо забезпечення якості ліків – методами фармацевтичного аналізу, здатні проводити цілеспрямований синтез біологічно-активних речовин, встановлювати їх структуру, здійснювати стандартизацію фармацевтичної продукції, фармацевтичну розробку та валідацію аналітичних методик, контроль якості лікарських засобів сучасними фізико-хімічними методами з метою забезпечення населення якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами. Освітня програма «Фармацевтична хімія» спрямована саме на надання поглиблених знань та спеціальних навичок, що дозволять не тільки працювати в аптеці завдяки класичній фармацевтичній освіті, але й мати можливість долучитись до вирішення складних наукових завдань під час фармацевтичної розробки та виробництва. Крім аптек, фармацевтичних фірм, оптових аптечних складів (баз), на вас з нетерпінням чекатимуть фармацевтичні підприємства, лабораторії з контролю якості лікарських засобів, аналітичні лабораторії фармацевтичних підприємств та центрів сертифікації фармацевтичної продукції, бюро судово-медичної експертизи, комітети з наркоконтролю, експерти митної служби контролю. Провізор з поглибленими хімічними знаннями та сучасними навичками у розробці та контролі якості лікарських засобів має неосяжні перспективи для реалізації своїх прагнень та саморозвитку. Професії провізора, провізора-аналітика та хіміка-дослідника є не тільки цікавими та затребуваними, але й високооплачуваними.

«КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

Впровадження нової спеціальності «Клінічні дослідження» надасть можливість здобуття профільної освіти з клінічних випробувань та забезпечить високий рівень кваліфікації спеціалістів з клінічних випробувань та належний контроль їх професійної підготовки. Діяльність професіонала клінічних досліджень передбачає планування, організацію, проведення та моніторинг клінічних випробувань:

 • у контрактних дослідницьких організаціях;
 • у структурних підрозділах вітчизняних фармацевтичних виробництв;
 • у місцях проведення досліджень (клінічних випробувань);

Сфера діяльності професіонала клінічних досліджень:

 1. Організація клінічних досліджень:
 • планування, організація, проведення, контроль та аналізі клінічних досліджень лікарських засобів відповідно до принципів належної клінічної практики;
 • забезпечення дотримання міжнародних регуляторних вимог, державних нормативних документів і етичних принципів під час досліджень;
 • аналіз результатів доклінічного вивчення лікарських засобів;
 • визначення проекту програми проведення клінічних досліджень.
 1. Відбір персоналу та пацієнтів/волонтерів:
 • оцінка кваліфікації та набору персоналу, що планується залучати до клінічних досліджень;
 • відбір спеціально підготовленого медичного персоналу та контроль його роботи під час проведення клінічних досліджень;
 • визначення кандидатур пацієнтів (добровольців) для проведення випробування лікарських засобів;
 • встановлення дозування та режимів застосування для пацієнтів (добровольців);
 • консультування щодо суті та можливих наслідків випробувань, властивостей лікарського засобу, його очікуваної ефективності, ступеня ризику при прийомі досліджуваного лікарського засобу.
 1. Контроль проведення клінічних досліджень:
 • контроль проведення клінічних випробувань чи їх окремих етапів;
 • оцінка результатів проведення клінічних досліджень, складання відповідних звітних матеріалів за встановленою формою;
 • здійснення контролю, аналізу та статистичної обробки результатів клінічних досліджень;
 • контроль необхідного санітарного режиму приміщень, належної експлуатації відповідних приладів та устаткування, безумовного виконання підпорядкованим медичним персоналом його вказівок та розпоряджень.

«КОСМЕТОЛОГІЯ»

Враховуючи досвід світової практики, тенденції розвитку вітчизняного ринку, а також спорідненість фармації й косметології, профільна підготовка за освітньою програмою «Косметологія» формується на базі загальної фармацевтичної освіти. Обєднання базової фармацевтичної освіти, що складається з комплексу технологічних, хімічних, медико-біологічних, фармакологічних та організаційно-економічних дисциплін і профільної – з косметологічних дисциплін, надає можливість підготувати висококваліфікованих фахівців, працевлаштування відповідно до здібностей, а також забезпечує соціальну захищеність на ринку праці.

Обсяг і зміст набутої спеціальної косметологічної підготовки, що включає вивчення дерматології, геронтології, трихології, аромології, дієтології, основ практичної косметології, апаратної та клінічної косметології, методів корекційної техніки, інновацій в естетичній корекції шкіри, основ косметичної хірургії та ін. дозволяє працевлаштовуватись випускникам освітньої програми «Косметологія» в установах та закладах сфери практичної косметології та бізнесу.

З усіх дисциплін косметологічного профілю здійснюється практична підготовка під час проведення занять у навчально-тренінгових центрах кафедри косметології і аромології НФаУ та виробниче стажування терміном 12 тижнів у косметологічних закладах.

Відповідно до отриманої кваліфікації, випускник освітньої програми в умовах косметологічних закладів (кабінети, салони, центри): застосовує сучасні методи та засоби профілактики, діагностики, догляду за шкірою та її придатками та корекції косметичних недоліків, консультує з питань раціонального застосування косметичних лікарських засобів та косметологічних процедур, консультує з питань раціонального і дієтичного харчування з метою корекції косметичних недоліків шкіри та її придатків, визначає та впроваджує раціональну технологію декоративного, гігієнічного та косметичного догляду за шкірою та її придатками згідно з індивідуальними особливостями, визначає доцільність застосування методів апаратної косметології та мануальних методів в схемах по догляду за шкірою та її придатками, володіє сучасними методиками масажу.

«ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Сучасний стан розвитку фармацевтичної сфери вимагає на ринку праці фахівців, які мають  комплексні професійні знання з фармації та володіють теоретичними знаннями та практичними навичками з дослідження ринку, аналізу ринкових тенденцій, формування, прогнозування та реалізації маркетингових рішень, контролю ефективності вищезазначених заходів. Поряд зі спеціальними знаннями значна увага повинна приділятися управлінським, особистісним комунікативним якостям та навичкам щодо виконання адміністративних функцій.

Освітня програма «Фармацевтичний маркетинг та адміністрування» розроблена для підготовки фахівців, що добре знаються на специфіці фармацевтичного ринку, а також володіють навичками маркетингових досліджень та аналізу отриманих даних.

Фахівцю цієї сфери притаманні аналітичний склад розуму, пошук, увага, стресостійкість, комунікабельність, творчий потенціал та вміння генерувати ідеї. Вони займаються аналітикою споживчого ринку і проектують стратегію просування товарів серед покупців, здійснюють розробку стратегічних планів у залежності від результатів маркетингового аналізу. Займаються формуванням бренду та виконують ще багато функцій, що підвищує конкурентоспроможність самої організації та її товарів чи послуг.

Здобувачі вивчають планування маркетингової діяльності, принципи досліджень фармацевтичного ринку, маркетингові стратегії, навчаються управляти поведінкою споживачів, формувати СRM та РRM-програми лояльності, а також вивчають підходи з формування цінової, збутової політики, політики просування, маркетингу закупівель тощо. Особливу увагу приділяють основам маркетингових комунікацій, репутаційному менеджменту, брендингу, PR- та Digital-технологіям просуванню лікарських засобів та фармацевтичних брендів, психології аптечних продажів.

Наші випускники мають можливість займати посади директора з маркетингу, маркетолога, керівника виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній фармацевтичній сфері, комерційного директора, менеджера (управителя)  з маркетингу, менеджера з постачання, менеджера зі збуту, із зв’язків з громадськістю, менеджера з реклами, фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку.

«ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВОЗНАВСТВО»

Освітня програма «Фармацевтичне правознавство» дає можливість отримати системні правові знання з державного регулювання фармацевтичної діяльності та обігу лікарських засобів. Покликана стати середовищем, що готує сучасні кадри для адміністративних посад у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я. Майбутні випускники мають широкий вибір місця роботи на керівних посадах відповідно до набутих знань та навичок: завідувач аптеки, керівник фармацевтичної фірми, аптечного складу, фармацевтичних промислових підприємств, фахівець різних рівнів управління в державних органах, зокрема Міністерстві охорони здоров’я України, Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, митній службі. Навчальний план програми складений відповідно до вимог Стандарту вищої освіти України, а також з урахуванням підходів до викладання відповідних теоретичних та практичних дисциплін у країнах зі сталою демократією та розвинутими правовими системами, як, насамперед, Великобританія, Німеччина, США і Канада.

«УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИМ БІЗНЕСОМ»

Для побудови успішної кар’єри і створення власного фармацевтичного бізнесу, поряд з якісною фармацевтичною освітою, важливо отримати сучасну бізнес-освіту. Ми Вас навчимо: розробляти ефективну стратегію розвитку підприємства, бізнес-план створення власної компанії; визначати конкурентоспроможність і вартість медичних послуг; залучати та раціонально використовувати ресурси для реалізації бізнес-проектів медичного та фармацевтичного профілю; правильно планувати роботу закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) та фармацевтичних компаній; аналізувати державну політику в галузі охорони здоров’я та ситуацію на фармацевтичному ринку; ефективно управляти медичним та фармацевтичним персоналом, корпоративною культурою; розробляти механізми управління якістю послуг ЗОЗ та ін.

Щоб очолювати ЗОЗ освіта у сфері медицини або фармації обов’язково має бути доповнена управлінською освітою. Сьогодні МОЗ України розмежувало функції директора медичного закладу, який займатиметься питаннями господарської діяльності, та медичного директора, який має вирішувати виключно питання медицини. Така модель вводиться з 1 січня 2019 року.

Генеральний директор (директор) ЗОЗ, зокрема, буде займатися: стратегічним плануванням, залученням необхідних фінансових ресурсів, формуванням бюджету, координацією роботи закладу, аналізом економічної ефективності діяльності закладу охорони здоров’я; організацією роботи та взаємодії структурних підрозділів, залученням інвестицій тощо. Також передбачається, що з 2022 року посаду директора ЗОЗ не можна буде обіймати без управлінської освіти. З 2019 року у довідник медичних професій буде включено посаду медичного директора, який займатиметься розробкою системи безперервного удосконалення якості послуг на основі принципів доказової медицини, організацією надання пацієнтоорієнтованих послуг, організацією професійного розвитку персоналу, оцінкою якості медичної допомоги та ін.

Місця працевлаштування: заклади охорони здоров’я (ЗОЗ), фармацевтичні компанії (виробничі, дистриб’юторські), аптечні мережі, діагностичні лабораторії, місця проведення доклінічних та клінічних досліджень, соціальні заклади, косметичні кабінети, заклади, які уповноважені вирішувати питання у сфері якості в охороні здоров’я, страхові компанії, венчурні компанії, які спеціалізуються на фармацевтичних розробках, заклади вищої освіти медичного та фармацевтичного профілю.

«МЕНЕДЖМЕНТ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Клінічні дослідження є невід’ємною частиною процесу розробки лікарських засобів. Якість проведення клінічних досліджень певною мірою залежить від належного рівня їхнього планування та організації, а також моніторингу і контролю за проведенням досліджень. Гарантією цього є наявність фахівців з відповідною менеджерською освітою та навичками управлінської діяльності в закладах охорони здоров’я, контрактних дослідницьких організаціях та підприємствах фармацевтичного сектору. Метою програми є підготовка висококваліфікованих професіоналів, здатних якісно виконувати ключові менеджерські функції, а саме – планування, організацію, моніторинг, та дотримуватися вимог етичних аспектів клінічних досліджень, а також ефективно і результативно управляти фінансовими, матеріальними й інформаційними ресурсами, проектною командою в закладах охорони здоров’я, контрактних дослідницьких організаціях та фармацевтичних підприємствах.

Конкурентними перевагами програми є унікальність і оригінальність її навчальної компоненти – єдиною в Україні. Програма надає можливість реалізувати індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти, зручний графік навчання та пройти стажування і практики в місцях проведення досліджень, контрактних дослідницьких організаціях, відділах клінічних досліджень вітчизняних та закордонних фармацевтичних підприємств. Викладання навчальних дисциплін у межах програми буде здійснюватися висококваліфікованими викладачами, фахівцями галузі охорони здоров’я. Родзинками програми слід вважати розвиток соціальних комунікацій, формування аналітичних навичок, професійно-орієнтовану підготовку в сфері менеджменту клінічних досліджень, спілкування з керівниками закладів охорони здоров’я, фармацевтичних підприємств та організацій, отриманням практичного досвіду.

Матеріали за темою:

НФаУ розробив нові освітньо-професійні програми

image_pdfimage_print