Нормативна база

Нормативна база

 • Конституція України
 • Закон України «Про вищу освіту»
 • Законодавчі акти, зовнішні та внутрішні нормативні документи МОН України та МОЗ України
 • Статут НФаУ
 • Стратегія розвитку НФаУ
 • Політика та Цілі НФаУ
 • Настанова з управління університетом
 • рішення Вченої ради НФаУ
 • рекомендації міжнародних стандартів ISO
 • внутрішні документи, накази та розпорядження ректора НФаУ
 • Антикорупційна програма 
 • Установчі документи
 • Положення про відділ управління якістю