Нормативні документи

Положення про Центральну методичну раду Національного фармацевтичного університету

Положення про порядок підготовки та захисту магістерських робіт у Національному фармацевтичному університеті

Положення про порядок підготовки та захисту дипломних робіт у Національному фармацевтичному університеті

Положення про порядок призначення і виплату стипендій, матеріальної допомоги та заохочення у НФаУ

Положення про стипендіальну комісію НФаУ

Про порядок формування рейтингу здобувачів вищої освіти у НФаУ

Положення про безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників Національного фармацевтичного університету

Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Національному фармацевтичному університеті

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів спеціальності «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» у Національному фармацевтичному університеті

Методичні рекомендації «Організація та проведення лабораторних, практичних та семінарських занять»