Нормативні документи психологічної служби НФаУ

Документ
1 Наказ МОН України від 08.08.2017 №1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»
2 Додаток до листа листом МОН України від 28.07.2017 р. №1/9-414 «Про забезпеченість психологічної служби системи освіти України та пріоритетні напрями діялності у 2017-2018 навчальному році»
3 Закон України про освіту (витяг)
4 Закон України про професійно-технічну освіту (витяг)
5 Наказ МОН України від 28.12.2006 р. № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»
6 Наказ МОН України від 02.07.2009 № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»
7 Наказ МОН України від 06.10.2010 р. №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
8 Наказ МОН України від 05.12.2010 р. №12.04 «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів» (витяг)
9 Наказ МОН України від 30.12.2009 № 1248 «Про покращання соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації»
10 Наказ МОН України від 01.06.2013 р. №655 «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів» (витяг)
11 Лист МОН України від  26.09.12  №  1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів»
12 Лист МОН України від 11.03.14 р. №1/9-135 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процессу
13 Наказ МОН України від 22.05.2018 р. «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»
12 Лист МОН України від 07.08.18 р. № 1/9-487 «Пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р.»
13 Лист МОН України від 18.07.2019 № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н.р.»
image_pdfimage_print