Нові видання НФаУ

Дізнатися вартість 

Безуглий П. О., Гриценко І. С., Георгіянц В. А., Таран С. Г., Ісаєв С. Г., Алексєєва Л. М., Бевз Н. Ю., Гриненко В. В., Гарна Н. В., Горохова О. В., Головченко О. С., Єрьоміна З. Г., Зубков В. О., Каменецька О. Л., Кізь О. В., Колісник О. В., Кобзар Н. П., Леонова С. Г., Подольський І. М., Петрушкова Л. О., Северіна Г. І., Сич І. А., Сидоренко Л. В., Федоров А. І., Цапко Т. О.

Збірник тестів з фармацевтичної хімії навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Збірник тестів з фармацевтичної хімії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Х.: НФаУ, 2015. – 304с.

ISBN 978-966-615-454-8

Формат 60х84/16

Оправа

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1/11-3693 від 20.03.2012 р.)

У збірнику представлено 1638 тестів з усіх розділів фармацевтичної хімії відповідно до навчальної програми, наведено відповіді та список рекомендованої літератури. Кожна тема містить тести, що стосуються номенклатури, властивостей, способів добування, методів ідентифікації, визначення чистоти та кількісного вмісту лікарських речовин, а також їх зберігання та застосування в медицині.

Яковлєва Л. В., Міщенко О. Я., Бездітко Н. В., Зіменковський А. Б.

Основи медичної стандартизації навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Основи медичної стандартизації : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Х.: НФаУ, 2015. – 116с.

ISBN 978-966-615-451-7

Формат 60х84/16

Оправа

Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 23-01-9 / 261 від 17.12.2014 р.)

Навчальний посібник створений відповідно до програми дисципліни «Основи медичної стандартизації» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (7.110206 «Клінічна фармація») і призначений для самостійної роботи. Структура матеріалу з кожної теми містить теоретичні питання, необхідний інформаційний матеріал, перелік тем рефератів, завдання і тести для контролю знань.

Тихонов О. І., Ярних Т. Г., Тихонова C. О., Котенко О. М., Данькевич О. С., Орловецька Н. Ф., Хохленкова Н. В., Соболєва В. О., Богуцька О. Є., Подорожна Л. М., Азаренко Ю. М., Левачкова Ю. В., Живора Н. В., Чушенко В. М., Гаркавцева О. А.

Методологія викладання аптечної технології ліків навчально-методичний посібник

Методологія викладання аптечної технології ліків : навчально-методичний посібник

Х.: НФаУ: 2015. – 232с.

ISBN 978-966-615-453-1

Формат 60х84/16

Оправа

Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як навчально-методичний посібник для студентів та викладачів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України, фармацевтичного вищого навчального закладу

(лист № 23-01-9/122 від 30.03.2015 р.)

У посібнику наведено основні навчально-методичні аспекти викладання аптечної технології ліків: єдиний план проведення занять, колоквіумів, семінарів; загальні та конкретні матеріали до кожної теми занять, ділові ігри; рекомендації до виконання практичної та самостійної роботи студентів; з’ясування початкового рівня знань студентів і його корекція; організація проведення письмового контролю; виховні моменти при вивченні АТЛ.

Посібник призначено для підвищення педагогічної майстерності викладачів у системі професійної підготовки провізорів, може бути використаний при підготовці до проведення лабораторних занять викладачів з дисципліни «Аптечна технологія ліків».

Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Деренська Я. М., Баран Н. Й., Онищенко Я. Г., Ришкова Л. М.

НарисІсторичний нарис кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету (до 20-річчя створення) : монографія

Х.: НФаУ, 2015. – 304 с.

Видання присвячено 20-річчю з дня заснування кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету. В монографії представлена історія становлення кафедри та її сьогодення, багатогранна діяльність колективу кафедри, біографічні відомості професорсько-викладацького складу. Наведені дані про наукову діяльність та навчально-методичну роботу кафедри. Узагальнені досягнення колективу кафедри в освітньо му, професійному та науковому напрямках. Представлені публікації співробітників кафедри.

Книга адресована фахівцям фармацевтичної галузі, історикам, краєзнавцям, викладачам, студентам, випускникам та всім, кому цікава історія і сучасність Національного фармацевтичного університету й кафедри управління та економіки підприємства.

Черних В. П., Загайко А Л.,Коваленко С. М., Андріяненков О. В., Губська Л. М., Данильченко С. Ю., Гудіна В. Ю., Третякова Н. А.

НДД

Науково-дослідна діяльність Національного фармацевтичного університету в 2014 році: довідник

Х.: НФаУ, 2015. – 164 с.

Серія «Наука»

У виданні надано результати науково-дослідної діяльності структурних підрозділів Національного фармацевтичного університету за 2014 рік та систематизовану інформацію з питань виконання НДР, розробки нових лікарських засобів, підготовки наукових кадрів, патентно-ліцензійної та видавничої діяльності, проведення конференцій, участі у виставках тощо.