Оголошення

Шановні пані та панове! Кафедра управління якістю Національного фармацевтичного університету запрошує відвідати тематичну бесіду!

Розмір оплати за навчання з урахуванням індексації для набору здобувачів вищої освіти НФаУ на 2016-2017, 2015-2016 навчальний рік

Розклад атестації (практично-орієнтовані державні іспити, захист магістерських робіт) випускників (денна, вечірня та заочна форми навчання ) випуск 2017р.