Олімпіади з інших дисциплін

З інформацією щодо повного переліку навчальних дисциплін та спеціальностей Всеукраїнської студентської олімпіади можна одержати на сайті.

У 2017/2018 навчальному році студенти НФаУ, крім участі у олімпіадах з навчальної дисципліни «Фармакологія» та зі спеціальності «Фармація»,  приймали участь у Всеукраїнській олімпіаді з наступних навчальних дисциплін:

 • Хімія
 • Медична біологія
 • Клінічна фармакологія
 • Гігієна
 • Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
 • Стратегічне управління
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Англійська мова

та у Всеукраїнській олімпіаді з спеціальностей:

 • Промислова біотехнологія
 • Якість, стандартизація та сертифікація
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент інноваційної діяльності

Після виходи інформаційного листа, що запрошує на певну олімпіаду, студенти, що мають право прийняти участь у другому етапі олімпіади, заповнюють та завіряють в канцелярії НФаУ анкету учасника  Анкета учасника ІІ етапу Олімпіади, (на кожного учасника окремо). За вимогами приймаючої сторони відповідна анкета заповнюється також на керівника команди від НФаУ. що буде відряджено у заклад, який проводить ІІ етап олімпіади. Оформлені анкети та скани даних анкет надаються секретареві НФаУ з проведення олімпіад. Секретар направляє анкети організаційному комітету відповідного навчального закладу та оформлює студентам-учасникам та керівникові службові подання на відрядження, а також надає допомогу у вирішенні супутніх питань. Після участі в олімпіаді учасники та керівник надають у бухгалтерію проїзні документи та документи, що підтверджують проживання, індивідуальний податковий номер для оформлення фінансового звіту; а також секретареві з проведення олімпіад – копії грамот та дипломів, одержаних за результатами змагань. Витрати на відрядження студентів та науково-педагогічних працівників до базових вищих навчальних закладів для участі у II етапі Олімпіади здійснюються за рахунок НФаУ.