Осіб, які отримують освітній ступінь “магістр” на основі базової або повної вищої освіти за спеціальностями 073 “Менеджмент”, 075 “Маркетинг”, 162 “Біотехнологія та біоінженерія” (заочна форма навчання)

Спеціальність 073 Менеджмент
Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» (8зМО)

Спеціальність 073 Менеджмент
Освітня програма «Логістика» (8зМЛ)

Спеціальність 075 Маркетинг
Освітня програма «Маркетинг» (8зМ)

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія
Освітня програма «Промислова біотехнологія» (8зБП)

image_pdfimage_print