Освітні програми

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В НФАУ

№ з/п

Назва  ОПП/ОНП

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1.           (224) Лабораторна діагностика
2.  (051) Економіка підприємства
3.  (075) Маркетинг
4.       (162) Біотехнологія
5.  (073) Менеджмент

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

6.           (226) Фармація
7.           (226) Клінічна фармація
8.           (226) Технології фармацевтичних препаратів
9.           (226) Технології парфумерно-косметичних засобів
10.         (224) Лабораторна діагностика
11.         (162) Фармацевтична біотехнологія
12.         (162) Промислова біотехнологія
13.         (051) Економіка підприємства
14.         (075) Маркетинг
15.         (073) Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
16.         (073) Логістика
17.         (073) Якість, стандартизація та сертифікація
18.         (281) Адміністративний менеджмент
19.         (011) Педагогіка вищої школи

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

20.         (226) Фармація (PhD)
21.         (222) Медицина (PhD)
22.         (091) Біологія (PhD)