Пам`ятка студенту заочної форми навчання

ШАНОВНИЙ СТУДЕНТЕ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Однією із форм одержання вищої освіти у Національному фармацевтичному університеті за спеціальністю “Фармація” для здобуття кваліфікації провізора є заочна форма навчання.

Навчальний процес студентів-заочників у кожному році складається з:

 • навчальних сесій;
 • самостійної роботи у міжсесійний період.

Навчальні сесії проводяться відповідно до графіків навчального процесу (сайт НФаУ/ студенту / план-графік для студентів заочної форми навчання http://nuph.edu.ua/grafiki-navchalnogo-procesu), які розміщуються на сайті університету на початку навчального року (вересень).

Графік навчального процесу являє собою:

 • перелік дисциплін, які студент повинен опанувати протягом кожного семестру,
 • форми контролю,
 • тривалість навчальних сесій,
 • кількість аудиторних контрольних робіт.

Виклик студентів на навчальні сесії здійснюється довідкою-викликом. Довідка-виклик надається у відділ кадрів підприємства, де працює студент, та є підставою для оформлення навчальної відпустки.

Розклад занять для студентів заочної форми навчання розміщується на сайті університету (сайт НФаУ/ розклад занять / розклад занять студентів заочної форми навчання http://nuph.edu.ua/rozklad-zanyat-studentiv-zaochnoji-for).

До занять допускаються студенти, які не мають боргу по оплаті за навчання.

У період навчальних сесій проводяться лекції, лабораторні, практичні заняття та семінари, відвідування яких є обов’язковим для студента. Пропущені заняття відпрацьовуються з письмового дозволу декана.

На останньому занятті з кожної дисципліни здійснюється складання підсумкового модульного контролю. Студенти, які не з’явились на здачу підсумкового модульного контролю без поважної причини, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. Перескладання підсумкового модульного контролю проводиться з письмового дозволу декана.

Студенти, які одержали під час навчальної сесії 3 незадовільні оцінки відраховуються з університету.

Студенти, які повністю виконали навчальний план та умови контракту по оплаті за навчання, переводяться на наступний семестр, курс.

У разі неможливості з’явитися на навчальну сесію згідно з розкладом, студент повинен у 3-х денний термін після отримання довідки-виклику повідомити свій деканат.

Контроль самостійної роботи студента проводиться під час першого заняття з певної дисципліни шляхом складання аудиторної контрольної самостійної роботи (АКСР).

На сайтах відповідних кафедр: www.nuph.edu.ua / Факультети та кафедри / Вибір відповідної кафедри / Навчальна робота / Заочна форма навчання / Спеціальність, термін навчання / розміщені:

 • контрольні завдання для підготовки до АКСР;
 • література;
 • критерії та шкала оцінювання АКСР.

З усіх питань щодо аудиторного контролю самостійної роботи, студентів-заочник повинен звертатись до відповідних кафедр університету (контактні телефони кафедр розміщені на сайті НФаУ).

Зверніть увагу! На сайті дистанційного навчання НФаУ http://pharmel.kharkiv.edu розміщені методичні матеріали (робочі навчальні програми дисциплін, тематичні плани лекцій та занять, конспекти лекцій, приклади рішення завдань, тести тощо.). Для роботи з матеріалами скористуйтеся власним паролем та логіном.

Оплата за навчання має бути внесена до початку навчального семестру, а саме:

 • за зимовий семестр до 01 жовтня поточного навчального року;
 • за літній семестр до 01 березня поточного навчального року;

Для студентів, які оплачують навчання щомісяця – до 10 числа поточного місяця, але на початку навчальної сесії оплата має бути здійснена у повному обсязі – за 5 навчальних місяців семестру!

Проблеми по оплаті за навчання необхідно своєчасно узгоджувати в деканаті!

З питань змін фінансових реквізитів НФаУ, перерахування коштів за навчання та інших фінансових питань необхідно звертатися до бухгалтерії за телефоном (057) 706-24-93.

3 усіх інших організаційних питань обов’язково звертайтесь до деканату. Розклад роботи деканату: щоденно з 9.00 до 17.00 крім суботи та неділі.