Панфілова Ганна Леонідівна

Панфилова А. Л.Панфілова Ганна Леонідівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри організації та економіки фармації НФаУ

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел. (0572) 679170
E-mail: economica@nuph.edu.ua

                                                    

 

Автобіографія

Народилася 20 грудня 1969 р. в м. Торез Донецької області у родині службовців. У 1987 р. закінчила СШ№11 м. Тореза. У цьому ж році поступила у Харківський державний фармацевтичний інститут, який закінчила з відзнакою у 1992 р.. По закінченню інституту почала свою трудову діяльність з посади старшого лаборанта, а потім асистента кафедри організації та економіки фармації (ОЕФ) Харківського державного фармацевтичного інституту. У 1992-1996 рр. навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва. У 1997 р. під керівництвом професора Немченко А.С. захистила кандидатську дисертацію. на тему: «Розробка методологічних підходів до удосконалення медикаментозної допомоги хворим абдомінального та проктологічного профілю за умов страхової медицини» за спеціальністю «Технологія ліків и організація фармацевтичної справи». У цьому ж році їй був присуджений науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук. З 1997 по 2002 рр. виконувала обов’язки методиста кафедри ОЕФ. Вчене звання доцента кафедри ОЕФ було присуджено у 2002 р.. У 2003 р. поступила до докторантури, яку закінчила у 2006 р.. За результатами науково-дослідної роботи, що проводилась протягом декількох років у 2010 р. була захищена докторська дисертація на тему: «Теоретичне обґрунтування та реалізація організаційно-економічних принципів фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування в Україні» (науковий консультант професор Немченко А.С.)

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах, у тому числі у даному навчальному закладі – 27 років.

Громадська діяльність

Панфілова Г.Л. виконує обов’язки замісника Голови Апробаційної ради НФаУ за спеціальністю 15.00.01.– технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація. З 2002 року є відповідальною за наукову роботу кафедри.

Наукова школа

Проводить теоретико-прикладні дослідження проблем організації фармацевтичного забезпечення населення у відповідності до вимог Національної лікарської політики та впровадження медичного страхування відповідно до плану науково-дослідних робіт НФаУ МОЗ України, номер державної реєстрації 0114U000954

Підготовлено 3 кандидата наук:

 • Корж Юлія Вікторівна «Організаційно-економічні принципи застосування гіполіпідемічних препаратів у лікуванні ішемічної хвороби серця» (2009 г.);
 • Заріцька Галина Марксівна «Організаційно-економічні підходи до фармацевтичного забезпечення хворих на осте артроз за умов медичного страхування» (2012 р.);
 • Цурікова Оксана Володимирівна «Організаційно-економічне обґрунтування підходів до вдосконалення фармацевтичної допомоги хворим на лейкози» (2016 р.).

Панфілова Г. Л. приймала активну участь у написанні «Фармацевтичної енциклопедії» (перше та друге видання, автор та співавтор понад 20 статей), а також проекту «Етичного кодексу фармацевтичного працівника України», що пропонований до законопроекту «О фінансуванні охорони здоров’я та медичному страхуванню» от 18.04.2007 р. № 2192, «Про обов’язкове медичне страхування» від 23.03.2007 р. № 3155 тощо. У 2017 р. отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою на рівні В2 та сертифікат з науково-педагогічного стажування в Міжнародному Інституті Інновацій (Іnternational Institute of Innovations) «Science-Education-Development» (м. Варшава, Польща) за курсом «Медицина та Фармація» з 01.09.2017 по 30.11.2017 в обсязі 150 годин.

Має 405 публікацій, з них 314 наукових та 91 навчально-методичного характеру, у т.ч. наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях – 20.

Монографії

 1. Панфілова Г. Л. Організація фармацевтичної допомоги населенню в умовах медичного страхування / Г. Л. Панфілова, А. С. Немченко, О. А. Немченко. – Х. : Авіста–ВЛТ, 2009. – 228 с.
 2. Історія кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету: монографія / А. С. Немченко, С. В. Хіменко, О. В. Винник, Г. Л. Панфілова та ін.; За ред. А.С. Немченко. – Х.: НФаУ, 2016. – 266 с.

Участь у міжнародних конференціях:

Панфілова Г.Л. бере активну участь у роботі міжнародних конференціях, насамперед приймала учать у 142 наукових форумах, у тому числі: VII International Scientific and Practical Conference «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society» (Warsaw, Poland, 2018) ; VІ міжнар. наук.-практ. дистанційна конф.: «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» ( м. Харків, 2018 р.) ; ІІІ міжнар. наук.-практ. internet-конф.: «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» (м. Харків, 2017 р., 2018 р.); VI междунар. научной конф. молодых ученых «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» (г. Шымкент, Республика Казахстан, 2018 г.) тощо.

Нагороди та підвищення кваліфікації

Нагороджена почесною відзнакою НФаУ «Золота книга пошани» (2014 р.) та почесною грамотою НФаУ «За видатні досягнення в науково-дослідній та науково-організаторській діяльності» (2018 р.). За підсумками 2017-2018 навч. року була відмічена у номінації (ІІІ місце) «Кращій доктор наук». Має подяку за підготовку студентів-переможців (І місце) у Республіканський олімпіаді з «Фармації» (2018 р.). Пройшла цикл підвищення кваліфікації викладачів «Сучасна фармацевтична наука. Фахова експертиза» при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця з 30.11.2010 р. по 04.12.2010 р. (Посвідчення № 346) та «Методика викладання у вищій школі» при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету з 17.02.2016 р. по 18.03.2016 р. ( Посвідчення №26).

Підручники

 1. Організація та економіка фармації. Ч. І. Організація фармацевтичного забезпечення населення: націон. підручник для студентів вищ. навч. закл. / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, Г. Л. Панфілова, К.Л. Косяченко, Л. О. Гала. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2015. – 360 c.
 2. Організація та економіка фармації. Ч. ІІІ. Основи економіки фармації: націон. підручник для студентів вищ. навч. закл. / А.С. Немченко, Г. Л. Панфілова, В.М. Назаркіна, Л.О. Гала. – Х.: НФаУ, 2017. – 272 c.

Навчальні посібники, на які отримано гриф МОН України:

 1. Основи економіки та системи обліку у фармації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. С. Немченко, Г. Л. Панфілова, В. М. Чернуха,
  С. В. Огарь та інш.; за ред. А. С. Немченко. – Х.:
  Вид–во НФаУ; «Золоті сторінки», 2005. – 504 с.
 2. Організація фармацевтичного забезпечення населення : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька, Г. Л. Панфілова, В. М. Хоменко та ін.. ; за ред. А. С. Немченко. – Х. : Авіста – ВЛТ, 2007. – 488 с.
 3. Основы экономики и системы учета в фармации : учеб. пособ. для студентов высш. учеб. завед. / А. С. Немченко, А. А. Котвицкая, А Л. Панфилова, В. Н. Хоменко та др.. ; под ред. А. С. Немченко. Винница: НОВА КНИГА, 2008. ‒ 480 с.
 4. Бухгалтерський облік на підриємствах фармацевтичної галузі: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. С. Немченко, С.В. Огарь, І.В. Кубарєва та ін.. ; За ред. А.С. Немченко. – Х: НФаУ: Золоті сторінки, 2011. – 264 с.

Методичні рекомендації, що затверджені ПК «Фармація» і МОЗ НАМН України, Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України:

 1. Немченко А.С., Косяченко К. Л., Панфілова Г.Л. Методика проведення клініко-економічного аналізу тендерних закупівель ЛЗ за державними цільовими програмами. Методичні рекомендації. – Харків. – 2010. – 28с.
 2. Немченко А.С., Панфілова Г.Л. Науково методичні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення медичного стандарту як складової страхової політики. Методичні рекомендації. – Харків. – 2008. – 21с.
 3. Немченко А.С., Панфілова Г.Л. Організаційно-економічні принципи формування тарифної політики за умов впровадження медичного страхування. Методичні рекомендації. – Харків. – 2007. – 22с.
 4. Панфілова Г.Л. Дослідження проблем впровадження медичного страхування в Україні з використанням соціологічного опитування фахівців. Методичні рекомендації. – Харків. – 2008.– 25 с.
 5. Панфілова Г.Л. Дослідження думки фахівців фармацевтичної галузі з проблем  медичного страхування в Україні. Методичні рекомендації. – Харків. – 2008.– 27 с.
 6. Панфілова Г.Л. Методологія впровадження страхової рецептури аптек за умов впровадження  медичного страхування в Україні. Методичні рекомендації. – Харків. – 2009.– 26 с.
 7. Панфілова Г.Л., Корж Ю.В. Організаційно-економічні аспекти використання статинів при лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця. Методичні рекомендації. – Харків. – 2007. – С.28
 8. Панфілова Г.Л., Заріцька Г. М. Організаційно-економічні аспекти використання хондропротекторів в лікуванні остеоартрорзу. Методичні рекомендації. – Харків. – 2008. – С.27
 9. Панфілова Г.Л., Корж Ю.В. Клініко-економічне обґрунтування переліку статинів для включення у формулярні переліки хворих на ішемічну хворобу серця. Методичні рекомендації. – Харків. – 2008. – 21 с.
 10. Панфілова Г.Л., Заріцька Г. М. Фармакоекономічне обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності медикаментозного забезпечення хворих на остеоартроз. Методичні рекомендації. – Харків. – 2010. – С.27

Перелік наукових праць в іноземних виданнях:

 1. Косяченко К.Л. Методика клинико-экономическото анализа закупок лекарственных средств для государственных программ / К.Л. Косяченко, А.Л. Панфилова, А.С. Немченко, И.В. Кубарева, М.В. Подгайная // Клиническая фармакология и фармакоэкономика – 2010. – №4. – С.23.
 2. Немченко А.С. Частотный анализ фармацевтического обеспечения гиполипилемическими препаратами больных стабильной стенокардией / А.С. Немченко, А.Л. Панфилова, Ю.В. Корж // Клиническая фармакология и фармакоэкономика – 2010. – №4. – С.29.
 3. Немченко А.С. Результаты частотного анализа фармацевтического обеспечения больных остеоартрозом в стационарных условиях / А.С. Немченко, А.Л. Панфилова, Г.М. Зарицкая // Клиническая фармакология и фармакоэкономика – 2010. – №4. – С.29.
 4. Немченко А.С. Теория и практика организации фармацевтической помощи населению в условиях медицинского страхования / А.С. Немченко, А.Л. Панфилова // Международный медицинский журнал. – 2010. – T. 16 № 2. –  С. 101-106
 5. Analysis of Stages of Implementation of International Concept of Essential Medicines in the System of Health of Ukraine Research / Oleh Samborskyi, Hanna Panfilova, Mykola Slobodyanyuk , Liliia Hala // J. Pharm. and Tech. – 2018. – 11(8) – S. 3466-3472. Видання включено до наукометричної бази
 6. Analysis of Ukrainian pharmaceutical market retail segment development / Hanna Panfilova, Natalia Bogdan, Liliia Gala, Liusine Simonian, Oksana Tsurikova // Journal of Global Pharma Technology (JGPT) – 2018. – S.191-199. Видання включено до наукометричної бази
 7. A comparative analysis of the willingness-to-pay indicators for the use of the innovative health technologies in Jordan, Egypt, Morocco, Sudan and Ethiopia / Panfilova H., Nemchenko O., Simonian L., Tsurikova O., Bogdan, N. // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research – 2018. – № 10 (8). – S. 2097-2101. Видання включено до наукометричної бази
 8. Pharmacoeconomic analysis of Antiplatelet Therapy in the Treatment of Acute Coronary Syndrome and Diabetes Mellitus in Ukraine / Nemchenko A. S., Panfilova H. L., Nemchenko O. A., Korzh Iu. V. // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2017. – № 11 (4). – S. 944-949. Видання включено до наукометричної бази Scopus.
 9. Pharmacoeconomic assessment of the application of dornase alfa in the treatment of lung generation in patients with cystic fibrosis / Nemchenko A.S., Panfilova A.L., Podgaina M.V., Zaitseva Yu.L., Balynska M.V. // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2018. – № 12 (1). – P. 374-382. Видання включено до наукометричної бази Scopus.
 10. The analysis of organizational approaches in drug registration in the EU, Ukraine, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan / Panfilova Н., Nemchenko, O., Simonian, L., Tsurikova, O. // Research Journal of Pharmacy and Technology – 2018. – № 11 (5). – S. 1894-1900. Видання включено до наукометричної бази Scopus.
 11. Analysis of national lists of essential medicines in Ukraine and the who model list of essential medicines in the dynamics of the year / Oleh Samborskyi, Hanna Panfilova, Mykola Slobodyanyuk , Korzh Iu. // Journal of Global Pharma Technology (JGPT) – 2018. –№ 10 (12S). – S.247-255.

Публікації у вітчизняних виданнях (в. т.ч.)

 1. Панфілова Г.Л. Аналіз нормативно-правових та фармакотерапевтичних підходів у формуванні державних закупівель лікарських засобів для хворих на гемобластози в Україні / Г.Л. Панфілова, О.В. Цурікова // Фармаком. – 2014. – № 2. – С. 107–113.
 2. Панфілова Г.Л. Результати дослідження тендерних закупівель лікарських засобів для онкогематологічних хворих в Україні / Г.Л. Панфілова, О.В. Цурікова // Запорізький медичний журнал. – 2014. – № 1 (82) – С. 98–103.
 3. Панфілова Г.Л. Результати досліджень показника «порога готовності сплатити» в системі охорони здоров’я та фармацевтичному забезпеченні населення України / Г.Л. Панфілова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014.– №1.– С. 35 – 39.
 4. Результати клініко-економічного аналізу споживання лікарських препаратів хворими на гострий лімфоїдний та мієлоїдний лейкоз в Україні / Г.Л. Панфілова, О.В. Цурікова, О. В. Доровський, Ю. В. Корж // Клінічна фармація. – 2015, Т. 19, № 4. – С. 17–23.
 5. Исследование показателя «порога готовности платить» за использование инновационных медицинских технологий в лечении больных лейкозами в Украине/ А.Л. Панфилова, О.В. Цурикова, Ю. Е. Николаева / Фармация Казахстана.– 2015. – № 5. – С. 21–27.
 6. Аналіз проблем та розробка заходів щодо підвищення ефективності фармацевтичного забезпечення хворих на лейкози в Україні / Г.Л. Панфілова, О.В. Цурікова // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 2 (34). – С. 111–118.
 7. Оцінка проблем впровадження обов’язкового та ефективності функціонування добровільного медичного страхування в реаліях системної кризи в Україні / Г.Л. Панфілова, Д.С. Харченко, І.А. Сокуренко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – №4. – С.52– 60.
 8. Питання поводження з фармацевтичними відходами як важливою складовою діяльності аптек за умов упровадження Належної аптечної практики / Г.Л. Панфілова, Л. О. Гала // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2018. – №1. – С. 40-52.
 9. Аналіз сучасного фармацевтичного ринку Азербайджану як важливого об’єкту у зовнішньоторговельній діяльності вітчизняних фармацевтичних виробників / Г.Л. Панфілова, Богдан Н.С., М.Р. Матущак // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2018. – №2 – С.45-49.

Членство у фахових асоціаціях

Панфілова Г.Л. є членом Міжнародної асоціації фармакоекономічних досліджень (ISPOR) та суспільної організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників».

Дисципліни, які викладає доктор наук

Панфілова Г.Л. викладає дисципліни: «Організація та економіка фармації»», «Державне регулювання фармацевтичної діяльності» для здобувачів вищої освіти спеціальностей «Фармація, промислова фармація». З 2018 року займається підготовкою PhD- докторантів (напрям підготовки 226 «Фармація, промислова фармація»), з дисципліни «Сучасний стан наукових знань у фармації».

image_pdfimage_print