Педагогіка вищої школи (Освітня програма)

Вітчизняній вищій школі потрібні кваліфіковані кадри!

Актуальність підготовки магістрів за фахом «Педагогіка вищої школи» обумовлена активним входженням України до європейського освітнього простіру, необхідністю впровадження інноваційних технологій навчання, відсутністю психолого-педагогічної підготовки у викладачів ВНЗ.

Магістерська підготовка за фахом «Педагогіка вищої школи» дає старт новим можливостям, професійному успіху й кар`єрному росту, тому що:

  • ХХІ століття  – це час безперервної освіти («long lіfe educatіon»);
  • зростає престиж професії педагога (на великих фірмах впроваджується «coachіng» – наставництво).

У ході навчання застосовуються інтерактивні форми й методи, педагогічні інновації, проводяться тренінгові заняття, стажування у вищих навчальних закладах м. Харкова. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі Національного фармацевтичного університету, а також провідні спеціалісти педагогічних ВНЗ міста за запрошенням. Державна атестація – магістерська робота.

Професійна діяльність випускника: вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації. Отримана освіта дозволяє обіймати посади асистента, викладача вищого навчального закладу, завідувача навчальною лабораторією, методиста вищої категорії, молодшого наукового співробітника.

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту

image_pdfimage_print