Педагогіка вищої школи (Освітня програма)

Актуальність підготовки магістрів за фахом «Педагогіка вищої школи» обумовлена активним входженням України до європейського освітнього простіру, необхідністю впровадження інноваційних технологій навчання, відсутністю психолого-педагогічної підготовки у викладачів ВНЗ.

Магістерська підготовка за фахом «Педагогіка вищої школи» дає старт новим можливостям, професійному успіху й кар`єрному росту, тому що:

ХХІ століття  – це час безперервної освіти («long lіfe educatіon»);

зростає престиж професії педагога (на великих фірмах впроваджується «coachіng» – наставництво),

У ході навчання застосовуються інтерактивні форми й методи, педагогічні інновації, проводяться тренінгові заняття, стажування у вищих навчальних закладах м. Харкова. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі Національного фармацевтичного університету, а також провідні спеціалісти педагогічних ВНЗ міста за запрошенням. Державна атестація – магістерська робота.

Професійна діяльність випускника: вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації. Отримана освіта дозволяє обіймати посади асистента, викладача вищого навчального закладу, завідувача навчальною лабораторією, методиста вищої категорії, молодшого наукового співробітника.

Вітчизняній вищій школі потрібні кваліфіковані кадри!

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ №3