Перебіг вступної кампанії 2019

Статистика поданих заяв

 • Хід подачі заяв вступників, які здобули повну загальну середню освіту
 • Хід подачі заяв вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
 • Хід подачі заяв вступників, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – друга вища освіта
 • Хід подачі заяв до магістратури

Рейтингові списки:

 • Вступників, які здобули повну загальну середню освіту 

Результати вступних випробувань

 • Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (денна форма навчання)
 • Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (заочна форма навчання)
 • Осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – друга вища освіта
 • Осіб, які продовжують навчання на основі здобутих освітніх ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») – магістратура
 

Списки рекомендованих до зарахування

 • Осіб, які здобули повну загальну середню освіту (денна форма)
 • Осіб, які здобули повну загальну середню освіту (заочна форма)
 • Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (денна форма)
 • Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (заочна форма)
 • Осіб, які отримують освітній ступінь “магістр” на основі базової або повної вищої освіти за спеціальностями 073 “Менеджмент”, 075 “Маркетинг”, 162 “Біотехнологія та біоінженерія” (заочна форма навчання)
 • Осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – друга вища освіта
 • Осіб, які продовжують навчання на основі здобутих ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – магістратура

Накази про зарахування

 • вступників, які здобули повну загальну середню освіту
 • вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
 • вступників, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – друга вища освіта
 • вступників, які продовжують навчання на основі здобутих ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – магістратура