Перелік документів атестаційної справи здобувача вченого звання професора (доцента)

Порядок (зі змінами) присвоєння вченого звання професора і доцента (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2015 р. № 656)

Перелік документів атестаційної справи здобувача вченого звання професора (доцента), які подаються до секретаріату Вченої ради Національного фармацевтичного університету

1. Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо присвоєння здобувачеві відповідного вченого звання (здобувач вченого звання професора, здобувач вченого звання доцента) – 1 примірник
2. Звіт про науково-педагогічну роботу – 1 примірник
 3. Рецензія на відкриту лекцію – 1 примірник
4. Згода на збір та обробку персональних даних, засвідчена відділом кадрів – 2 примірники
5. Копія першої сторінки паспорту, засвідчена відділом кадрів – 2 примірники
6. Супровідний лист  (здобувач вченого звання професора, здобувач вченого звання доцента) – 2 примірники
7. Довідка про здобувача вченого звання професора (доцента) – 2 примірники
8. Список наукових та навчально-методичних праць (наукові роботи, опубліковані до захисту дисертації; наукові роботи, опубліковані після захисту дисертації; основні навчально-методичні роботи, за період науково-педагогічної діяльності) (здобувач вченого звання професора, здобувач вченого звання доцента) – 2 примірники
9. Витяг з трудової книжки про педагогічну роботу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – 2 примірники
10. Копія трудової книжки, засвідчена відділом кадрів – 2 примірники
11. Копії дипломів кандидата, доктора наук, засвідчені відділом кадрів – 2 примірники
12. Копія атестата доцента, засвідчена відділом кадрів – 2 примірники
13. Опис документів (здобувач вченого звання професора, здобувач вченого звання доцента) – 2 примірники
14. Бюлетені для таємного голосування (здобувач вченого звання професора, здобувач вченого звання доцента)  
15. Титульна сторінка (здобувач вченого звання професора, здобувач вченого звання доцента) – 2 примірники

Пам’ятка здобувачам вченого звання професора (доцента)

Документи, надруковані 14 шрифтом, міжрядковий інтервал – 1,5, зброшуровані у 2 швидкозшивачах, прошиті і скріплені печаткою, подаються до секретаріату Вченої ради не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до засідання Вченої ради.