Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання

Наявна освіта Найменування спеціальності Освітній ступінь

Освітня

програма

Вступ на Термін навчання
денна заочна вечірня

Спеціальність

7.12020103, 8.12020103 Технології фармацевтичних препаратів

226 Фармація, промислова фармація магістр Фармація 1 к. 2 р. 10 м.
Базова або повна вища освіта 226 Фармація, промислова фармація магістр Фармація 1 к. 4 р. 6 м.
Клінічна фармація 1 к. 4 р. 6 м.
Технології парфумерно-косметичних засобів 1 к. 4 р. 6 м.
Технології фармацевтичних препаратів 1 к. 4 р. 6 м.
162 Біотехнології та біоінженерія бакалавр Біотехнологія 2 к. 2 р. 10 м. 3 р. 4 м.
051 Економіка магістр Економіка підприємства 1 к. 1 р. 6 м. 1 р.6 м.
075 Маркетинг магістр Маркетинг 1 к. 1 р. 6 м. 1 р.6 м.
073 Менеджмент магістр Менеджмент організації і адміністрування 1 к. 1 р. 6 м. 1 р.6 м.
магістр Логістика 1 к. 1 р. 6 м. 1 р.6 м.
магістр Якість, стандартизація та сертифікація 1 к 1 р. 6 м. 1 р.6 м. 1 р. 6 м.
магістр Менеджмент клінічних досліджень 1 к 1 р. 6 м. 1 р.6 м.
281 Публічне управління та адміністрування магістр Адміністративний менеджмент 1 к 1 р. 4 м. 1 р.4 м. 1 р. 4 м.
011 Освітні, педагогічні науки магістр Педагогіка вищої школи 1 к 1 р. 6 м. 1 р.6 м. 1 р. 6 м.

 

*     Конкурсний відбір відбувається за результатами комплексного фахового тестування з предметів: анатомія та фізіологія людини, мікробіологія, фармакологія.

**   Конкурсний відбір відбувається за результатами комплексного фахового тестування з предметів: фармацевтична хімія, фармакогнозія, фармакологія.

*** Конкурсний відбір відбувається за результатами комплексного фахового тестування з предметів: філософія, політологія, соціологія.

При вступі на денну, вечірню та заочну форми навчання на основі ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста для здобуття ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю конкурсний відбір відбувається за результатами фахового вступного випробування, додаткового вступного випробування відповідно до обраної спеціальності, іспиту з іноземної мови та середнього бала диплома про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

image_pdfimage_print