Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання

Наявна освіта за спеціальностями (ОКР/освітній ступінь)

Вступ на спеціальність

(галузь знань)

Вступ

на освітню програму

(освітній ступінь)

Форма та термін навчання

Денна Вечірня Заочна

«Фармація»

(бакалавр) *

226 «Фармація, промислова фармація»

(22 «Охорона здоров’я»)

«Фармація» (магістр) 1р. 10м. 2р. 6м.

«Фармація»

(спеціаліст) *

«Фармація» (магістр) 1р. 6м. 1р. 6м. 1р. 6м.

«Клінічна фармація»,

«Технології парфумерно-косметичних засобів» (магістр)

1р. 10м.
«Клінічна фармація» (спеціаліст) * «Клінічна фармація» (магістр) 1р. 6м. 1р. 6м. 1р. 6м.
«Фармація» (магістр) 1р. 10м.
«Технології парфумерно-косметичних засобів» (спеціаліст) * «Технології парфумерно-косметичних засобів» (магістр) 1р. 6м. 1р. 6м. 1р. 6м.
«Фармація» (магістр) 1р. 10м.

«Технології фармацевтичних препаратів»

(спеціаліст) *

«Технології фармацевтичних препаратів» (магістр) 1р. 6м. 1р. 6м. 1р. 6м.
«Фармація» (магістр) 2р. 6 м   2р. 10м.

«Лабораторна діагностика»

(бакалавр) *

224 «Технології медичної діагностики та лікування»

(22 «Охорона здоров’я»)

«Лабораторна діагностика» (магістр) 1р. 6м.

«Біотехнологія»

(бакалавр) *

 

162 «Біотехнологія

та біоінженерія»

(16 «Хімічна та біоінженерія»)

«Промислова біотехнологія» (магістр) 1р. 6м. 1р. 6м.  2р.
«Фармацевтична біотехнологія» (магістр) 1р. 6м. – 
Базова або повна вища освіта **

051 «Економіка»

(05 «Соціальні та поведінкові науки»)

«Економіка підприємства» (магістр) 1р. 6м.   – 2р.

075 Маркетинг

(07 «Управління та адміністрування»)

«Маркетинг» (магістр) 1р. 6м.  – 2р.

073 «Менеджмент»

(07 «Управління та адміністрування»)

«Менеджмент організацій і адміністрування»

(магістр)

1р. 6м.  – 2р.
«Логістика» (магістр) 1р. 6м.  – 2р.

011 «Освітні, педагогічні науки»

(01 «Освіта/

Педагогіка»)

«Педагогіка вищої школи» (магістр) 1р. 6м.  1р. 6м. 1р. 6м.

073 «Менеджмент»

(07 «Управління та адміністрування»)

«Якість, стандартизація та сертифікація» (магістр) 1р. 6м. 1р. 6м. 1р. 6м.

281«Публічне управління та адміністрування»

(28 «Публічне управління та адміністрування»)

«Адміністративний менеджмент» (магістр) 1р. 6м. 1р. 6м. 1р. 6м.

*При вступі на денну, вечірню та заочну форми навчання на основі ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю конкурсний відбір відбувається за сумою балів тестування за фахом, іспиту з іноземної мови

**При вступі на денну, вечірню та заочну форми навчання на основі ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста для здобуття ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю конкурсний відбір відбувається за результатами фахового вступного випробування, додаткового вступного випробування відповідно до обраної спеціальності, іспиту з іноземної мови та середнього бала диплома про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень