Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання (завантажити)

Вступ на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь «магістр»)

Наявна освіта Освітня програма Вступ на Термін та форма навчання

Вступні випробування

денна заочна вечірня

Бакалавр

 

Фармація

Фармація 1 к. 2 р. 6 м. Фаховий іспит; Іноземна мова

Спеціаліст

 

Фармація

Фармація 1 к. 1 р.6 м. 1 р. 6 м. 1 р. 6 м. Фаховий іспит; Іноземна мова
Клінічна фармація 1 к. 1 р. 6 м.
Технології парфумерно-косметичних засобів 1 к. 1 р. 6 м.

Спеціаліст

Клінічна фармація

Клінічна фармація 1 к. 1 р. 6 м. 1 р. 6 м. 1 р. 6 м. Фаховий іспит; Іноземна мова

Спеціаліст

 

Технології парфумерно-косметичних засобів

Технології парфумерно-косметичних засобів 1 к. 1 р. 6 м. 1 р. 6 м. 1 р. 6 м.

Фаховий іспит;

Іноземна мова

Спеціаліст

 

Технології фармацевтичних препаратів

Технології

фармацевтичних

препаратів

1 к. 1 р. 6 м. 1 р. 6 м. 1 р. 6 м.

Фаховий іспит;

Іноземна мова

Спеціаліст  

Клінічна фармація,

Технології парфумерно-косметичних засобів

Фармація 1 к. 1 р. 6 м.

Фаховий іспит;

Іноземна мова

Спеціаліст, Магістр

 

Фармація,

Клінічна фармація,

Технології фармацевтичних препаратів

Технології парфумерно-косметичних засобів,

Лікувальна справа,

Педіатрія,

Медико-профілактична справа, Медична психологія

Стоматологія

 

Бакалавр

Фармація

Лабораторна діагностика

Сестринська справа

Спеціальності галузі знань 22 Охорона здоров’я

Фармацевтичний маркетинг та адміністрування 1 к. 1 р.6 м.

Фаховий іспит,

Фаховий іспит (Додатковий);

Іноземна мова

Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом 1 к. 1 р.6 м.

Фаховий іспит,

Фаховий іспит (Додатковий);

Іноземна мова

Спеціаліст, Магістр

 

Фармація,

Клінічна фармація,

Технології фармацевтичних препаратів

Технології парфумерно-косметичних засобів

Фармацевтичне правознавство 1 к. 1 р.6 м.

Фаховий іспит,

Фаховий іспит (Додатковий);

Іноземна мова

Спеціаліст, магістр

 

Фармація,

Клінічна фармація,

Технології парфумерно-косметичних засобів

Косметологія 1 к. 1 р.6 м. 1 р.6 м.

Фаховий іспит,

Фаховий іспит (Додатковий);

Іноземна мова

Гомеопатична фармація 1 к. 1 р.6 м.

Фаховий іспит,

Фаховий іспит (Додатковий);

Іноземна мова

Спеціаліст

 

Фармація,

Клінічна фармація,

Технології фармацевтичних препаратів,

Технології парфумерно-косметичних засобів, Лікувальна справа,

Педіатрія,

Медико-профілактична справа, Медична психологія Стоматологія

 

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Сестринська справа

Мікробіологія  та вірусологія, Біологія, БіохіміяСпеціальності галузі знань 22 Охорона здоров’я (бакалавр, магістр), 09 Біологія (бакалавр, магістр)

Клінічні

дослідження

1 к. 1 р. 6 м.

Фаховий іспит,

Фаховий іспит (Додатковий);

Іноземна мова

Вступ на спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування (освітній ступінь «магістр»)

Наявна

освіта

Освітня

програма

Вступ на Термін та форма навчання

Вступні випробування

денна заочна вечірня

Бакалавр

Лабораторна діагностика

Лабораторна

діагностика

1 к. 1 р. 6 м.

Фаховий іспит;

Іноземна мова

Вступ на спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (освітній ступінь «магістр»)

Наявна

освіта

Освітня

програма

Вступ на Термін та форма навчання Вступні випробування
денна заочна вечірня

Бакалавр

Біотехнологія

Промислова

біотехнологія

1 к. 1 р. 6 м. 2 р. 1 р. 6 м.

Фаховий іспит;

Іноземна мова

Фармацевтична біотехнологія 1 к. 1 р. 6 м. 2 р. 1 р. 6 м.

Фаховий іспит;

Іноземна мова

Вступ на спеціальність 051 «Економіка» (освітній ступінь «магістр»)

Наявна освіта

Освітня

програма

Вступ на Термін навчання

Вступні випробування

 

денна заочна вечірня

Бакалавр

будь-якого напряму підготовки

Економіка підприємства 1 к. 1 р. 6 м. 1 р.6 м.

Фаховий іспит,

Додатковий фаховий іспит,

Іноземна мова (ЗНО)

Спеціаліст, магістр

будь-якого напряму підготовки

Фаховий іспит,

Додатковий фаховий іспит,

Іноземна мова

 

Вступ на спеціальність 075 «Маркетинг» (освітній ступінь «магістр»)

Наявна освіта

Освітня

програма

Вступ на Термін навчання Вступні випробування
денна заочна вечірня  

Бакалавр

будь-якого напряму підготовки

Маркетинг 1 к. 1 р. 6 м. 1 р.6 м.

Фаховий іспит,

Додатковий фаховий іспит,

Іноземна мова (ЗНО)

 

Спеціаліст, магістр

будь-якого напряму підготовки

Фаховий іспит,

Додатковий фаховий іспит,

Іноземна мова

 

Вступ на спеціальність 073 «Менеджмент» (освітній ступінь «магістр»)

Наявна освіта

Освітня

програма

Вступ на Термін навчання

Вступні випробування

 

денна заочна вечірня

Бакалавр

будь-якого напряму підготовки

 

Менеджмент організації і адміністрування 1 к. 1 р. 6 м. 1 р.6 м.

Фаховий іспит,

Додатковий фаховий іспит,

Іноземна мова (ЗНО)

 

Логістика 1 к. 1 р. 6 м. 1 р.6 м.
Якість, стандартизація та сертифікація 1 к 1 р. 6 м. 1 р.6 м. 1 р. 6 м.
Менеджмент клінічних досліджень 1 к 1 р. 6 м. 1 р.6 м.

Спеціаліст, магістр

будь-якого напряму підготовки

Менеджмент організації і адміністрування 1 к. 1 р. 6 м. 1 р.6 м.

Фаховий іспит,

Додатковий фаховий іспит,

Іноземна мова

 

Логістика 1 к. 1 р. 6 м. 1 р.6 м.
Якість, стандартизація та сертифікація 1 к 1 р. 6 м. 1 р.6 м. 1 р. 6 м.
Менеджмент клінічних досліджень 1 к 1 р. 6 м. 1 р.6 м.

Вступ на спеціальність 281«Публічне управління та адміністрування» (освітній ступінь «магістр»)

Наявна освіта

Освітня

програма

Вступ на Термін навчання

Вступні випробування

 

денна заочна вечірня

Бакалавр

будь-якого напряму підготовки

Адміністративний менеджмент 1 к 1 р. 4 м. 1 р.4 м. 1 р. 4 м.

 

Фаховий іспит,

Додатковий фаховий іспит,

Іноземна мова (ЗНО)

 

Спеціаліст, магістр

будь-якого напряму підготовки

Фаховий іспит,

Додатковий фаховий іспит,

Іноземна мова

 

Вступ на спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» (освітній ступінь «магістр»)

Наявна освіта

Освітня

програма

Вступ на Термін навчання Вступні випробування
денна заочна вечірня  
Базова або повна вища освіта Педагогіка вищої школи 1 к 1 р. 6 м. 1 р.6 м. 1 р. 6 м.

Фаховий іспит,

Додатковий фаховий іспит,

Іноземна мова