Перехода Ліна Олексіівна

 Ліна Олексіівна Перехода – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри медичної хімії

Адреса:  Харків 61170, вул. Валентинівська, 4

Тел. (0572) 67-31-41

E-mail: linaperekhoda@ukr. net

Науковий профіль

             

 

Автобіографія

Перехода Ліна Олексіївна народилась 22.09.1969 р. у місті Харкові. У 1986 р. закінчила середню школу №143 м. Харкова і почала працювати лаборантом кафедри фармацевтичної хімії Харківського фармацевтичного інституту(1986-1992).  У 1987 р. вступила до Харківського фармацевтичного інституту (сьогодні – Національний фармацевтичний університет). У 1992 р. закінчила Харківський фармацевтичний інститут, отримала кваліфікацію провізора і продовжила свою професійну діяльність на кафедрі фармацевтичної хімії на посаді старшого лаборанта (1992-1999). З 01.12.1999 р. зарахована до аспірантури з відривом від виробництва за фахом 15.00.02 – «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» на кафедру фармацевтичної хімії Національної фармацевтичної академії України. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Синтез та дослідження амідів 1,1,3-пропантрикарбонової та 1,1,3,3-пропантетракарбонової кислот».

Науково-педагогічну діяльність розпочала асистентом кафедри фармацевтичної хімії   (2001-2003 рр.), продовжила на кафедрі медичної хімії доцентом (2004-2014 рр.).

У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Молекулярне моделювання та цілеспрямований синтез протисудомних засобів похідних п’ятичленних ди(три)азагетероциклів».

У 2015-2016 роках працювала на посаді професора кафедри медичної хімії. З 2016 по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри медичної хімії. Наукові дослідження Л.О. Переходи спрямовані на пошук нових БАР протисудомної дії серед похідних п’ятичленних ди(три)азагетероциклів з використанням методів молекулярного моделювання. Автор та співавтор понад 120 наукових праць, серед них: 13 патентів на способи отримання БАР протисудомної, анальгетичної, кардіопротекторної дії, 16 методичних розробок, 5 навчальних посібників, підручник, монографія «Історія кафедри медичної хімії», 2 інформаційні листи, понад 60 статей у фахових іноземних журналах та фахових наукових журналах України, матеріалів конференцій та статей в «Фармацевтичній енциклопедії» та монографії «От субстанции к лекарству».

Нагороджена почесними грамотами НФаУ:

 • за розв’язання прикладних досліджень, піднесення іміджу Університету та активну громадську позицію ( 2013 р.);
 • за науково-дослідну роботу, значний особистий внесок у синтез нових органічних, біологічно активних сполук та розвиток наукових ідей видатного вченого Павла Олексійовича Петюніна ( 2014 р) ;
 • за сумлінну і плідну працю, професіоналізм, внесок у розвиток університету, відданість справі та з нагоди професійного свята – Дня фармацевтичного працівника ( 2016 р).

Нагороджена Почесною відзнакою Національного фармацевтичного університету «Золота книга пошани» за вагомий внесок у розбудову університету та з нагоди Дня фармацевтичного працівника України ( 2017 р).

Громадська діяльність

 • Член Вченої Ради НФаУ;
 • Член центральної методичної ради та методичної профільної комісії хімічних дисциплін НФаУ;
 • Член об’єднаної ради фармацевтичного факультета та факультета медико-фармацевтичних технологій;
 • Заступник голови апробаційної комісії за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія;
 • Голова комісії з трудових спорів НФаУ

Наукова школа

Учні

 • Кадамов Ідібег Мансурович

Захищена кандидатська дисертація (2016 рік) на тему «Цілеспрямований синтез речовин противиразкової дії в ряду 5-заміщених похідних 3-меркапто-4-арил(бензил-, аліл-)-1,2,4-тріазолу (4Н;

 • Єрьоміна Ганна Олександрівнa

Захищена кандидатська дисертація (2017 рік) на тему ««Пошук нових біологічно активних речовин серед похідних 2-R-фенілімінотіазолу»

Подана в Спеціалізовану Вчену раду кандидатська дисертація аспіранта без відриву від виробництва Сича Ігоря Володимировича.

Відповідальний виконавець наукової теми НФаУ:

Молекулярний дизайн і цілеспрямований синтез нових біологічно активних органічних речовин та їх фокусованих комбінаторних бібліотек, № державної реєстрації НДР – 0114U000944.

Видавнича діяльність

Підручники

Фармацевтическая химия: учебник для студ. высших фармац. учебн. заведений и фармац. ф-тов высших мед. учебн. заведений ІІІ-IV уровней аккред. : перевод с укр. / П. А. Безуглый, В. А. Георгиянц, И. С. Гриценко; под общ. ред. проф. Безуглого П. А. – Винница : Нова Книга, 2017. – 464 с.

Навчальні посібники

 1. Фізико-хімічні та фармацевтичні фактори біодоступності ліків : Посібник для здобувачів вищої освіти V курсу медико-фармацевтичного факультету (спеціальність ‒ «Клінічна фармація») / Перехода Л.О., Березнякова Н. Л., Сулейман М. М., Єрьоміна Г. О., Рахімова М. В., Подольський І. М. ; за заг. ред. проф. Л.О. Переходи. – Х. : НФаУ, 2018. – 42 с.
 2. Medicinal chemistry. Influence of physico-chemical parameters of medicinal substances on the processes of their absorption, distribution, biotransformation and interaction with receptors: Lecture for English-speaking students / L.O. Perekhoda, S. Gritsenko, S.G. Taran and oth. – Kharkiv, 2018. – 45 p.
 3. Медична хімія: навч. посіб. для студентів вищ. навч.закл./ І.С. Гриценко, С.Г.Таран, Л.О.Перехода, та ін. ; за заг. ред. І.С. Гриценка. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017.- 552 с.
 4. Фармацевтический анализ: учеб. пособие для студентов вузов Ф 24 / П. А. Безуглый, В. А. Георгиянц, И. С. Гриценко и др.; под общ. ред. В. А. Георгиянц. – Х.  НФаУ ; Оригинал, 2016. – 541 с.
 5. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів рекомендований МОН України «Фармацевтична хімія. Аналіз препаратів біотехнологічного виробництва» (лист №№1/11 -11479 від 12.07.2013). Х: Вид-во НФАУ: „ Золоті сторінки”, 2013.-240с. Георгіянц В.А., Безуглий П.О., Петрушова Л.О. та інші

Методичні рекомендації

 1. Перехода Л.О., Друговіна В.В., Сергієнко О.М. та ін. Журнал для лабораторних робіт з фармацевтичної та косметичної хімії, модуль 1, VI семестр. –Х.: ФОП Петров В.В., 2017. -52с
 2. Методические рекомендации по фармацевтической химии для соис. высш. образования ІІІ-V курсов факультета по подготовке иностранных граждан специальности «Фармация» / Л. А. Перехода, С. Г. Таран, А.И. Федосов и др. – Х.: НФаУ, 2018. – 168 с.
 3. Методические рекомендации по фармацевтической химии для соис. высш. образования ІІІ-V курсов факультета по подготовке иностранных граждан специальности «Фармация» / Л. А. Перехода, С. Г. Таран, А.И. Федосов и др. – Х.: НФаУ, 2018. – 168 с.
 4. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для здобув. вищ. освіти ІІІ-V курсів фарм. факультету / Л. О. Перехода, С. Г. Таран, З. Г. Єрьоміна та ін. – Х.: НФаУ, 2017. – 159 с.
 5. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для здобув. вищ. освіти ІІІ-V курсів фарм. факультету / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, З. Г. Єрьоміна та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 151 с.
 6. Журнал для лабораторних робіт з фармацевтичної хімії. Модуль 1 для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації спеціальності «Фармація» денної форми навчання фармацевтичного факультету 2 / Перехода Л.О., Таран С.Г., Зубков В.О. та ін.-Х.: Вид-во НФаУ, 2017.- 69с.
 7. Журнал для лабораторных работ по фармацевтической химии Модуль 1 для студентов высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации специальности «Фармация» дневной формы обучения факультета по подготовке иностранных граждан /  Перехода Л.А., Таран С.Г., Зубков В.А. и др.-Х.:  Изд-во НФаУ, 2017.- 72с
 8. Фармацевтична хімія: підручник для студ. вищих фармац. навч. закладів і фармац. ф-тів вищих мед. навч. закладів ІІІ-IV рівнів акред. / за заг.ред. проф. Безуглого П. О. – Вид-во 3-тє, випр., доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 456 с.
 9. Журнал для лабораторных работ по фармацевтической химии Модуль 3,4 для студентов высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации специальности «Фармация» факультета по подготовке иностранных граждан дневной формы обучения / Перехода Л.А., Таран С.Г., Еремина З.Г. и др.- Х.: Изд-во НФаУ, 2017.- 65с.
 10. Журнал для лабораторних робіт з фармацевтичної хімії Модуль 3,4 для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації спеціальності «Фармація» фармацевтичного факультету денної форми навчання / Перехода Л.О., Таран С.Г., Єрьоміна З.Г. та інш.-Х.: Вид-во НФаУ, 2017.- 65 с.
 11. Журнал для лабораторных работ по фармацевтической химии МОДУЛЬ 3, 4 для студентов высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации специальности «Фармация» заочной формы обучения факультета по подготовке иностранных граждан/ Перехода Л.А., Таран С.Г., Еремина З.Г. и др.-Х.: Изд-во НФаУ, 2016.- 32с.
 12. Журнал для лабораторных работ по фармацевтической химии МОДУЛЬ 1,2 для студентов высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации специальности «Фармация» заочной формы обучения факультета по подготовке иностранных граждан / Перехода Л.А., Таран С.Г., Еремина З.Г. и др.-Х.: Изд-во НФаУ, 2016.- 57с.
 13. Виробнича практика з медичної  хімії. Mетодичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності “Клінічна фармація” медико-фармацевтичного факультету. Гриценко І.С., Березнякова Н.Л, Таран С.Г. Х.: вид-во НФАУ. 2013. -18 c.
 14. Медична хімія. Mетодичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності “Клінічна фармація” медико-фармацевтичного факультету (Харків: Вид-во НФаУ, 2013. – 140 стор.).
 15. Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання з медичної хімії: Метод. рек. для студ. ступеневої форми навчання спеціальності «Клінічна фармація» / І.С. Гриценко, С.Г. Таран, Л.О. Перехода, Н.Л. Березнякова та ін.– Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 35 стор.
 16. Медична хімія. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Клінічна фармація” (6-9 семестри). Гриценко І.С. Березнякова Н.Л Таран С.Г. Х.: вид-во НФАУ. 2011. -169 c

Патенти

 1. ЄрьомінаГ. О., Кошова О. Ю., Щербініна В. С., Перехода Л. О., Єрьоміна З. Г., Демченко А. М. Похідні 2-[4-арил-2-фенілімінотіазол-3-іл]-етанолу, що проявляють протизапальну активність : пат. 120509 Україна, МПК C07B 43/00 A61K 31/427 A61P 29/00. № u201703567 ; заявл. 12.04.2017 ; опубл. 10.11.17, Бюл. № 21.
 2. Демченко С. А., Єрьоміна Г. О., Перехода Л. О., Таран А. В., Єрьоміна З. Г., Сич І. А., Демченко А. М. Гідроброміди (3-етил-4-арил-3Н-тіазол-2-іліден)-[4-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н-[1,2,4]триазоло[4,3-а]азепін-3-їл)феніл]­аміну, що мають анальгезуючі властивості : пат. 121484 Україна, МПК C07D 487/00 C07B 43/00 A61K 31/33 A61P 29/00. № u20175449; заявл. 02.06.2017 ; опубл. 11.12.17, Бюл. № 23.
 3. Єрьоміна Г. О., Кошова О. Ю., Щербініна В. С., Юдкевич Т. К., Гращенкова С. А., Перехода Л. О., Єрьоміна З. Г., Демченко А. М. Похідні 2-[4-арил-2-фенілімінотіазол-3-іл]-етанолу, що проявляють протизапальну активність: пат. 120847 Україна, МПК C07B 43/00 A61K 31/427 A61P 29/00. № u201703579 ; заявл. 12.04.2017 ; опубл. 27.11.17, Бюл. № 22.
 4. Перехода Л.О., Сич І.В., Штриголь С.Ю., Таран А.В., Драпак І.В. N-(5-етил-[1,3,4]тіадіазол-2-іл)-2-нітробензамід, що проявляє протисудомну активність. Патент №117931, України. №а 2016 02439; заявл. 25.09.2017; опубл. 25.10.2018, бюл. № 20.
 5. Пат. UA 118206, МПК (2017.01), C07D 487/04 (2006.01) А61Р 9/00. Демченко Анатолій Михайлович, Геращенко Інна Василівна, Демченко Сергій Анатолійович, Драпак Ірина Володимирівна, Перехода Ліна Олексіївна, Голубов Михайло Іванович Гідрохлорид (1[2-(4-метоксифеніліміно)-4-метил-3(4метилпіперазин-1-іл)-2,3-дигідро-тіазол-5-іл]етанону, що має кардіопротекторні властивості: заявник та патентовласник Чернігівський Національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченко ; заявл. 21.02.17 ; опубл. 25.07.17, Бюл. № 14
 6.  Пат.UA 122197, МПК (2017.01), C07D 277/42 (2006.01) A61K 31/426 (2006.01) A61P 9/00 Гідробромід [3-аліл-4-(41-метоксифеніл)-3Н-тіазол-2-іліден]-(3-2-трифлуо-рометилфеніл)аміну, що має кардіопротекторні властивості. Драпак Ірина Володимирівна, Перехода Ліна Олексіївна, Демченко Анатолій Михайлович, Геращенко Інна Василівна, Нєктєгаєв Ігор Олексійович.; заявник та патентовласник Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, заявл. 10.07.17 ; опубл. 26.12.17, Бюл. № 24.
 7. Пат. UA, №u2016 04704; ДемченкоС. А., Єрьоміна Г. О., Перехода Л. О., Ядловський О. Є., Бобкова Л. С., Демченко А. М. Гідробромід (3-етил-4-феніл-3Н-тіазол-2-іліден)-[4-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н-[1,2,4]триазоло[4,3-а]азепін-3-їл)феніл]аміну, що проявляє анальгезуючу активність: заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет заявл. 26.04.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20.
 8. Пат. UA 110054, МПК А 61К 31/165, А61Р 21/02. N-(5-етил-[1,3,4]тіадіазол-2-іл)-2-нітробензамід, що проявляє протисудомну активність/ Перехода Л.О., Сич І.В., Штриголь С.Ю., Таран А.В., Драпак І.В.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u201602429 ; заявл. 14.03.16 ; опубл. 26.09.16, Бюл. № 18.
 9. Пат. UA №94283 Україна, МПК (2006.01) A 61 K 31/4192, А 61 Р 25/08. Застосування похідних 1-арил-5-метил-1,2,3-тр-азол(1Н)-4-карбонових кислот як засобів ноотропної дії/ Георгіянц В.А., Глущенко А.В., Перехода Л.О., Штриголь С.Ю., Рибальченко Т.Л.; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет.№ a 200902542 ; заявл. 23.06.09 ;опубл.26.04.2011,Бюл.№ 8.-6 с.
 10. Пат. UA 118206, МПК (2017.01), C07D 487/04 (2006.01) А61Р 9/00. Демченко Анатолій Михайлович, Геращенко Інна Василівна, Демченко Сергій Анатолійович, Драпак Ірина Володимирівна, Перехода Ліна Олексіївна, Голубов Михайло Іванович Гідрохлорид (1[2-(4-метоксифеніліміно)-4-метил-3(4метилпіперазин-1-іл)-2,3-дигідро-тіазол-5-іл]етанону, що має кардіопротекторні властивості: заявник та патентовласник Чернігівський Національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченко  ; заявл. 21.02.17 ; опубл. 25.07.17, Бюл. № 14
 11. Пат.UA 122197, МПК (2017.01), C07D 277/42 (2006.01) A61K 31/426 (2006.01) A61P 9/00 Гідробромід [3-аліл-4-(41-метоксифеніл)-3Н-тіазол-2-іліден]-(3-2-трифлуорометил-феніл)аміну, що має кардіопротекторні властивості. Драпак Ірина Володимирівна, Перехода Ліна Олексіївна, Демченко Анатолій Михайлович, Геращенко Інна Василівна, Нєктєгаєв Ігор Олексійович.; заявник та патентовласник Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, заявл. 10.07.17 ; опубл. 26.12.17, Бюл. № 24.
 12. Пат. UA №94135 Україна, МПК (2011.01) A 61 K 31/4196, A 61 K 31/505, А 61 Р 21/00, С 07 D 239/70 (2006.01), С 07 D 249/08 (2006.01), С 07 D 249/16 (2006.01). 5-Аміно-7-(4-заміщений феніл)-4,7-дигідро-[1,2,4]триазоло[1,5-а]піримідин-6-карбонітрили, що проявляють протисудомну активність / Георгіянц В. А., Северіна Г. І., Перехода Л.О., Рибальченко Т. Л., Савченко В. М.; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № a 2009 06576 ; заявл. 23.06.09 ; опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7. – 6 с.
 13. Пат. UA №85891 Україна, МПК (2009.03) A 61 K 31/4192 Метилові ефіри 1-арил-1,2,3-триазол(1Н)-4,5-дикарбонових кислот, що виявляють протисудомну активність / Георгіянц В.А., Плис С.В., Перехода Л.О., Савченко В.М.; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № a 2007 01556 ; заявл. 14.02.07 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5. – 8 с.

Дисципліни, які викладає доктор наук

Перехода Л.О. викладає дисципліни «Медична хімія», «Фізико-хімічні та фармацевтичні фактори біодоступності ліків» для студентів  спеціальності «Клінічна фармація» 4 та 5 курсів денної та заочної форм навчання, дисципліни «Фармацевтична хімія» та «Стандартизація лікарських засобів» для студентів 4 та 5 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фармація», дисципліни «Медична хімія» та «Методи дослідження метаболізму лікарських засобів» для англомовних магістрів спеціальності «Клінічна фармація».

image_pdfimage_print