Підпружников Юрій Васильович

profesor Pidpruzhnykov_photoПідпружников Юрій Васильович – доктор фармацевтичних наук, профессор.

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Тел.:+38 050 381 01 42

email: gmpinsp@gmail.com

 

Освіта, кваліфікація:

 • 1985 р.– Харківський державний університет ім. О.М. Горького (в цей час – Харківський Національний університет ім. В.М.Каразіна) хімічний факультет з відзнакою;
 • 1985-1988 рр.– аспірантура при Харківському національному університеті (аналітична хімія);
 • 1989 р.– науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю “Аналітична хімія”;
 • 1993 р.– вчене звання старший науковий співробітник;
 • 1996 р. – науковий ступінь доктор фармацевтичних наук за спеціальністю “Фармацевтична хімія та фармакогнозія”;
 • 2011 р.– вчене звання професор.

Приймав участь з виступами у численних конференціях, семінарах, з’їздах фармацевтів в Україні та інших країнах.

 • серпень 2014р. – провів тренінговий цикл «Основи належної виробничої практики» в якості консультанта Американської Фармакопейної Конвенції в рамках програми «Просування якості лікарських засобів» в Республіці Казахстан;
 • 2011 р.– по цей час – провів більш ніж 70 аудитів підприємств-віробників лікарських засобів з метою їх підготовки до офіційної GMP-інспекції в Україні, Росії, Білорусі, Казахстані, Хорватії, Боснії та Герцеговині, Монако, Японії, Китаї, Індії, Туреччині, Шотландії, Швеції, Ірландії, Италії, Тайвані, Болгарії та інших країнах; 
 • 2007 р.-по цей час організував та брав безпосередню участь у проведенні більш ніж 100 науково-практичних семінарів та конференцій в сфері GMP, GDP, GLP в Україні, Білорусі, Казахстані та інших країнах;
 • з 2011 р. по цей час рецензент міжнародного наукового журналу JPBA, член редколегії трьох наукових фахових видань в Україні та за кордоном;
 • з 2006 р. по цей час – член міжнародної федерації фармацевтів (FIP);
 • 2003-2012 рр.– приймав участь у восьми щорічних семінарах PIC/S в різних країнах, чотирьох засіданнях виконавчого Комитету PIC/S;
 • 2004-2010 рр.  – приймав безпосередню участь у всіх етапах вступу до PIC/S, від підготовки та подання заяви на вступ до проходження Держлікінспекцією України аудиту з боку PIC/S в 2010 р.;
 • 2010, 2011 р.– приймав участь у трьох Симпозіумах ВООЗ для виробників лікарських засобів;
 • 2007 р.-  приймав участь у семінарі ВООЗ та FIP з взаємозамінності лікарських засобів;
 • 2005 р.– головував на двох засіданнях експертних груп з питань боротьби з обігом фальсифікованих лікарських засобів при виконавчому Комітеті СНД;
 • 2004-2005 р.– приймав участь у двох семінарах FIP у Нідерландах;
 • 2004 р.– приймав участь в засіданні ВООЗ з представниками країн СНД в рамках програми ВООЗ «Drugnet»;
 • 2003-2005, 2009 р.– приймав участь у засіданнях міждержавної комісії СНД з контролю якості, стандартизації та реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичної техніки;
 • 2000-2002 рр.-проходив навчання теорії та практиці GMP/GDP, методам проведення инспекцій/аудитів по GMP/GDP в рамках проектів TACIS Європейського Союзу (отримав 4 сертификати, що видані експертами Євросоюзу, та підтверджують компетентність).

Досвід роботи:

 1. 1988-1999 Державний науковий центр лікарських засобів, м.Харків

Посади: молодший науковий співробітник; науковий співробітник, з 1991 по 1999 р. – завідувач лабораторії аналітичної хімії

За час роботи:

 • приймав безпосередню участь в розробці та впровадженні в промислове виробництво більш ніж 20 лікарских засобів у формі розчинів для ин’єкцій та інфузій, капсул, таблеток, гранул, мазей, супозиторіїв, настойок, экстрактів;
 • з 1992 по 1999 р. очолював комисію з сорбентів та кровозамісників Фармакопейного Комітету України, приймав участь в розробці 2 загальних та більш ніж 20 окремих монографій Державної Фармакопеї України;
 • здійснював експертизу аналітичної нормативної документації на більш ніж 100 вітчизняних та закордонних лікарських засобів;
 • був науковим керівником п’яти кандидатів наук за специальністю «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» та «Стандартизація та організація фармацевтичних виробництв», більш ніж 20-ти магістерських робіт;

автор більш ніж 100 публикацій в наукових та спеціалізованих виданнях, співавтор 7 патентів на винаходи.

2. жовтень 1999 – травень 2000: Міністерство охорони здоров’я України, Національне Агентство з контролю за якістю та безпекою харчових продуктів, лікарських засобів та виробів медичного призначення – начальник відділу – Інспекції з контролю якості лікарських засобів;

За час роботи в державних органах виконавчої влади прймав участь:

 • в розробці більш ніж 25 нормативно-технічних документів в сфері обігу лікарських засобів, а також Державної фармакопеї України першого та другого видання;
 • в проведенні близько 150 офіційних інспекцій виробництв лікарських засобів в Україні та більш ніж 30 інспекцій закордонних виробництв (усі інспекції – в якості головного інспектора);
 • в организації спеціалізованої експертизи близько 1000 технологічних нормативних документів на промислове виробництво лікарських засобів;

3. червень 2000 – червень 2003 р –Міністерство охорони здоров’я України, Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення – голова відділу – GMP Інспекции;

4. червень 2003 – лютий 2006 р. –   Державна служба лікарських засобів та виробів медичного призначення України: до травня 2005 р. – начальник управління Інспекторат систем якості, контролю дотримання ліцензійних умов, з травня    2005 р. – заступник Голови Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення України;

5. з травня 2006 по травень 2011 р. – організував та очолював біоаналітичну лабораторію «Клінфарм» в м. Ірпінь;

6. з вересня 2005 р. по цей час (з квітня 2006 р – обраний за конкурсом) – професор кафедри управління якістю Національного фармацевтичного університету;

Нагороди: Указом Президента України № 1534/2004 від 24.12.2004 р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України», Нагороджений почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України (2001, 2004 р.), грамотою Верховної Ради Украини (2004 р).

Громадська діяльність: член комісії Держлікслужби з питань розгляду результатів інспектування при сертифікації виробництв лікарських засобів (2014-2015); заступник голови Науково-методологічної Ради Держлікінспекції (2009-2010).

Наукова школа: був науковим керівником п’яти кандидатів наук за спеціальністю «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» та «Стандартизація та організація фармацевтичних виробництв», більш ніж 20-ти магістерських робіт.

Підручник: Левашова И.Г. Надлежащие практики в фармации / А.Н.Мурашко, Ю.В.Подпружников, под ред. В.П.Черных, С.Н.Коваленко.-К.:Морион, 2006.- 256 с.;

Навчальні посібники:

 1. Подпружников Ю.В. Система качества и надлежащие практики в фармации / Ю.В. Подпружников, А.С. Немченко, Л.Н. Андрюкова, Н.И.Гуменюк – Киев: Изд-во ООО “Наш формат”, 2017. – 652 с.
 2. Шестаков В.Н. Что такое хорошо и что такое плохо в фармацевтическом производстве / В.Н.Шестаков, Ю.В.Подпружников – М.: ООО «Типография Парадиз», 2017.- 180 с.
 3. Подпружников Ю.В. Хрестоматия фармацевтического качества / Ю.В.Подпружников, А.А.Ишмухаметов, А.С.Немченко и др. , под ред. А.А.Ишмухаметова.- М.:ООО «Группа Ремедиум», 2015.- 432 с.

Методичні рекомендації:

1. Державна Фармакопея України, 2001 Фармакопея ДП “Науково-експертний фармакопей-ний центр – 1-е видання.- Харків: РІРЕГ, 2001.- 556 с. 556/ 40

Георгієв-ський В.П; Гризодуб О.І.;

Левін М. та інші, всьго – 113

2. Державна Фармакопея України: в 3 т., Т.1.- 1128 с. Фармакопея ДП “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”, 2015 – Т.1.-1128 с. 1128 Гризодуб О.І та ін.
3. Настанова 42-01-2001 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 14.12.01

№ 506;  К.: Морион, 2001.

82 Ляпунов М.О.; Георгієвський В.П. та інші, всього – 12
4. Настанова 42-01-2002 “Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 19.03.02 № 103;

К.: Морион, 2002.

26

Ляпунов М.О.; Георгієв-ський В.П. та інші,

всього – 14

5. Настанова 42-02-2002 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика активних фармацевтичних інгредієнтов” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 18.07.02 № 271;

К.: Морион, 2002.

57

Ляпунов М.О.; Георгієв-ський В.П. та інші,

всього – 13

6. Настанова 42-01-2003 “Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація.” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 13.03.03 № 107;

К.: Морион, 2003.

42

 

Ляпунов М.О.; Георгієвський В.П. та інші,

всього – 8

7. Настанова 42-3.2:2004 “Лікарські засоби. Настанова з якості. Спеціфікація і контрольні випробування готової продукції” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 31.12.03 № 637;

К.: Морион, 2004.

46

Ляпунов М.О.; Георгієвський В.П.

та інші, всього – 11

8. Настанова 42-3.3:2004 “Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 31.12.03 № 637;

К.: Морион, 2004.

110/20

Ляпунов М.О.;

Георгієвський В.П. та інші, всього – 13

9. Настанова 42-3.4:2004 “Лікарські засоби. Виробництво готових лікарських засобів” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 31.12.03 № 637;

К.: Морион, 2004.

12

Ляпунов М.О.; Георгієвський В.П.;

та інші, всього – 8

10. Настанова 42-3.5:2004 “Лікарські засоби. Валідація процесів” Настанова

Затвердж.  Наказом МОЗ України від 31.12.03

№ 637; К.: Морион, 2004.

12

Ляпунов М.О.; Георгієвський В.П.;

та інші, всього – 8

11. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек метод. реком.

Затвердж. Наказом МОЗ України від 03.08.2005

№ 391; К.: Морион, 2005.

76 Тихонов О.І. , Ярних Т.Г. та інші, всього – 13
12. Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек метод. реком.

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 03.08.05 № 391; К.: Морион, 2005.

98 Тихонов О.І. , Ярних Т.Г. та інші, всього – 13
13. Настанова 42-4.0:2008 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 16.02.09. № 95; К.: Морион, 2009.

164

М.О. Ляпунов, В.А.Загорій та інші,

всього – 8

14. Настанова 42-4.0:2010 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 24.09.10. № 809; К.: Морион, 2010.

164

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 5

15. Настанова 42-5.0:2008 “Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 16.02.09.

№ 95; К.: «Моріон», 2009.

11 М.О. Ляпунов, О.П. Безугла
16. Настанова 42-4.0:2011 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 03.10.11. № 634; К.: Морион, 2012.

232

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 8

17. Настанова 42-4.1:2011 “Лікарські засоби Досьє виробничої дільниці” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 12.04.11. № 203; К.: Морион, 2012.

16

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 4

18. Настанова 42-4.2:2011 “Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9)” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 03.10.11. № 634; К.: Морион, 2012.

29

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 5

19. Настанова 42-4.3:2011 “Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10)” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 03.10.11. № 634; К.: Морион, 2012.

25

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 5

20. Настанова 42-4.4:2011 “Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 03.10.11. № 634; К.: Морион, 2012.

17

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 5

21. Настанова 42-5.1:2011 “Лікарські засоби. Належна практика зберігання” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 03.10.11. № 634; К.: Морион, 2012.

19

О.С. Соловйов, І.Б. Демченко та інші,

всього – 5

22. Настанова 42-4.0:2013 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 18.07.13. № 617,

300 с.

300

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 8

23. Настанова 42-4.0:2014 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 16.07.14. № 497

321

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 8

24. Настанова 42-5.0:2014 “Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 22.08.14.

№ 593

51 М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші, всього – 6
25. Настанова 42-4.0:2015 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 30.07.15. № 478

336

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 4

26. Настанова 42-4.0:2015 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 29.07.16. № 798

335

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 5

Статті у фахових іноземних наукових журналах.

 1. Ruban O. Excipient risk assessment: possible approaches to assessing the risk associated with excipient function / O.Ruban, Y.Pidpruzhnykov, T. Kolisnyk // Journal of Pharmaceutical Investigation.- 2017– August.- p.1-9.
 2. Подпружников Ю.В. Риск-анализ несоответствий, выявляемых при проведении GMP-инспекций/ Ю.В.Подпружников, В.Н. Шестаков// Разработка и регистрация лекарственных средств.- 2016.- №1.- С.134-140.
 3. Шестаков В.Н. Актуальные вопросы подготовки инспекторов GMP / В.Н.Шестаков, Ю.В.Подпружников // Разработка и регистрация лекарственных средств.- 2016.- №2(15).- С.196-200.
 4. Подпружников Ю.В. Сравнительный анализ критериев очистки в производстве лекарственных средств / Ю.В.Подпружников // Ремедиум. – 2016.- №3.- С. 46-51
 5. Леонтьев Д.А. Роль стандартных образцов в обеспечении качества лекарственных средств: регуляторные и метрологические аспекты / Леонтьев Д.А., Подпружников Ю.В., Воловик Н.В. // Разработка и регистрация лекарственных средств.- 2016.- №3(16).- С.180-188.
 6. Подпружников Ю.В. Обзор, характеристика и анализ последних изменений в требованиях GMP / Ю.В.Подпружников, В.Н.Шестаков// Разработка и регистрация лекарственных средств.- 2016.- №3(16).- С.202-218.
 7. Шкляев С.А. Применение статистических инструментов при проведении валидации стадии смешивания технологического процесса производства твердых лекарственных средств/ С.А. Шкляев, Ю.В.Подпружников // Ремедиум.- 2013.- №6.- С.50-52.
 8. Подпружников Ю.В. Обеспечение качества лекарственных средств на протяжении их «жизненного цикла» и переход на GMP / Ю.В. Подпружников // Менеджмент качества в сфере здравоохранения и социального развития.- 2012.- № 3. – С. 55-60. 
 9. Подпружников Ю.В. Актуальные вопросы совершенствования регуляторной системы в сфере обращения лекарственных средств/ Ю.В. Подпружников // Менеджмент качества в сфере здравоохранения и социального развития.- 2012.- № 4. – С. 88-93.
 10. Подпружников Ю.В. Исследование биоэквивалентности рилузола (таблетки) с использованием УЭЖХ-МС/МС метода/ Ю.В.Подпружников, В.Е. Сабко, В.В. Юрченко и др.// Фармакокинетика и фармакодинамика.- 2012.- № 2.- С.56-64
 11. Pidpruzhnykov Y.V. UPLC-MS/MS method for bioequivalence study of oral drugs of meldonium/ Y. V. Pidpruzhnykov, V.E. Sabko, V.V. Iurchenko et. al.// Biomedical Chromatography.- 2012.- v.26.- p.599-605.
 12. Подпружников Ю.В. Переход на GMP и вступление в ВТО – ad exemplum/ Ю.В. Подпружников // Ремедиум.- 2012.- № 5. – С. 41-45.
 13. Подпружников Ю.В. Актуальные вопросы внедрения «Надлежащих практик» в сфере обращения лекарственных средств //«Фармацевтический бюллетень» (Казахстан).- 2011.- № 3-4 – С. 19-23.
 14. Пасечник М.Ф. Анализ возможных последствий внедрения GMP в Украине/ М.Ф. Пасечник, Ю.В. Подпружников // Ремедиум.- 2005.- № 1-2. – С. 121-124. 
 15. Подпружников Ю.В. Изучение погрешностей пламенно-фотометричес-кого метода для использования его в фармацевтическом анализе/ Ю.В. Подпружников, Н.А. Бодренкова, А.И. Гризодуб и др.// Хим.- фармац. журн.- 1996.- №2.- С. 60-62. 
 16. Гризодуб А.И. Количественный учет априорно известной информации методом наименьших квадратов/ А.И. Гризодуб, Н.В. Федюкина, Ю.В. Подпружников и др.// Журн. аналит. химии.- 1993.- Т.48.- №4.- С.599-609.
 17. Подпружников Ю.В. Разработка экспрессных методик определения калия в инъекционном растворе “Аспаркам”/Ю.В. Подпружников, Б.М. Лотвин, Л.М. Власенко и др.// Хим.- фармац. журн.- 1993.- №12.- С. 49-51.
 18. Гризодуб А.И. Количественное спектрофотометрическое определение диазолина и сорбиновой кислоты в гранулах диазолина для детей/ А.И. Гризодуб, Н.В. Федюкина, Ю.В. Подпружников // Хим.-фармац.журн.- 1992.- № 7/8.- С.106-108.
 19. Перьков И.Г. Одновременное флуориметрическое определение алюминия, галлия, индия и магния 8-оксихинолином в  хлориде калия особой  чистоты / И.Г. Перьков, Ю.В. Подпружников, А.В. Дрозд и др.// Журн. аналит. химии.- 1990.- Т.45.- №11.- С.2220- 2230.
 20. Перьков И.Г. Одновременное флуориметрическое определение алюминия, галлия, индия и магния в особо чистых галогенидах щелочных металлов/ И.Г. Перьков, А.В. Дрозд, Ю.В. Подпружников // Высокочистые вещества.- 1989.- №1.- С.189-193.
 21. Перьков И.Г. Флуориметрическое одновременное определение концентраций компонентов в смеси/ И.Г. Перьков, А.В. Дрозд, Ю.В. Подпружников // Журн. аналит. химии.- 1987.- Т.42.- №6.- С.1010-1017

Статті у фахових наукових журналах України

 1. Підпружников Д.Ю. Дослідження фармакокінетики лізиноприлу: аналітична методика та математичне моделювання/ Д.Ю. Підпружников, I.A. Зупанець, В.Є. Сабко, Ю.В. Підпружников та ін.// Фармаком.-2015.- № 1.- С.28-36
 2. Якубчук О.М. Застосування оцінки ризиків при обґрунтуванні вибору допоміжних речовин в складі очних крапель антиглаукомної дії// О.М. Якубчук, Л.М. Андрюкова, О.Г. Фетісова, Ю.В.Підпружников//  Управління, економіка та забезпечення якості в фармації.- 2014. – № 5. – С.11 -15.
 3. Подпружников Ю.В. Стороны процесса перехода на GMP: регуляторы и промышленность – ключевые аспекты/ Ю.В.Подпружников // Фармацевтическая отрасль.- 2012.- №2.- С.82-87
 4. Подпружников Ю.В. Применение теории информации в многокомпонентном анализе лекарственных средств/ Ю.В.Подпружников, В.П.Георгиевский // в книге «Аналитическая химия в создании, стандартизации и контроле качества лекарственных средств» под ред. Георгиевского В.П. – Харков, НТМТ – 2012.- том 3.-  С. 1154 – 1176
 5. Шкляєв С.А. Верифікація методики кількісного визначення гінкгофлавоноглікозидів в лікарському засобі, що містить екстракт Гінкго Білоба/ С.А. Шкляєв, Ю.В.Підпружников// Управління, економіка та забезпечення якості.- 2012.- №- С. 4-8.
 6. Гризодуб О.І. Програма попередньої кваліфікації ВООЗ: нові можливості виходу на світовий рівень для вітчизняних виробників лікарських засобів/ Гризодуб О.І., Ю.В.Підпружников, С.М. Коваленко та ін.// Управління, економіка та забезпечення якості в фармації.- – № 2. – С.4-9.
 7. Шкляєв С.А. Використання фармакопейних вимог для проведення валідації технологічних процесів виробництва твердих лікарських засобів / С.А. Шкляєв, Ю.В.Підпружников// Управління, економіка та забезпечення якості.- 2012.- №- С. 6-12.
 8. Зупанец И.А. Взаимозаменяемость препаратов тригексифенидила с точки зрения доказательной медицины/ И.А. Зупанец, Н.П. Безуглая, Ю.В.Подпружников и др.// Терапія.- 2012.- №6.- С.38-41
 9. Шкляєв С.А. Оптимізація аналітичної процедури при валідації технологічного процесу виробництва лікарського засобу, що містить екстракт Гінкго Білоба / С.А. Шкляєв, Ю.В.Підпружников// Управління, економіка та забезпечення якості.- 2012.- №- С. 4-8.
 10. Зупанець І.А. Доказова медицина сьогодення: результати вивчення біоеквівалентності препаратів «Інспірон» та «Ереспал»/ І.А. Зупанець, Ю.В. Підпружников, Н.П. Безугла та ін.// Клінічна фармація. – 2012.- Т. 16.- №3.- С. 4-9.
 11. Усенко В.Ф. Клиническое изучение фармакокинетических свойств кверцетина с углеводным комплексом при пероральном введении/ В.Ф. Усенко, Ю.В.Подпружников, Н.П. Безуглая и др. // Ліки України плюс.- 2011.- № 1.- С.65-68.
 12. Старченко М. Г. Розробка методики проведення аудиту клінічних досліджень лікарських засобів / М. Г. Старченко, Ю. В. Підпружников, О. А. Шестопал // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – №1(9), – С.11-18.
 13. Шестопал О.А. Оцінювання якості постачань сировини для забезпечення якості лікарських засобів/ О.А. Шестопал, Ю.В. Підпружников // Фармаком.- 2010,№ 1 – С. 135-140.
 14. Шестопал О.А. Аудит постачальників у системі забезпечення якості лікарських засобів / О.А. Шестопал, Ю.В. Підпружников //Управління, економіка та забезпечення якості в фармації.- 2010. – № 1 – С. 4-10.
 15. Шестопал О.А. Оптимізація робіт із валідації технологічного процесу виробництва стерильних лікарських засобів/ О.А. Шестопал, Ю.В. Підпружников //Фармац. журнал.- 2010.- № 2.- С. 10-15.
 16. Зупанець І.А. Дослідження фармакокінетики триметилгідрізінію пропіонату/ І.А. Зупанець, Ю.В. Підпружников, М.Я. Головенко та ін //Клінічна фармація.- 2010.- Т.14.- №1.- С. 18-23.
 17. Шестопал О.А. Побудова інтегрованої системи якості на сучасному фармацевтичному підприємстві. Повідомлення 2. Визначення структури, взаємозв’язків та відповідальності за процеси системи управління якістю/ О.А. Шестопал, Ю.В. Підпружников //Вісник фармації.- 2009.- № 1.- С. 41-45.
 18. Подпружников Ю. Проведение биоаналитических исследований в соответствии с требованиями GLP/ Ю. Подпружников, В. Сабко, В. Юрченко и др.// Вісник фармакології та фармації. – 2009.- №2.- С. 33-39.
 19. Зупанец И.А. Изучение биоэквивалентности: основа доказательной медицины и фармации/ И.А. Зупанец, Ю.В. Подпружников // Новости медицины и фармации.- 2009.- №11-12. – С.3,11.
 20. Зупанец И.А. Изучение биоэквивалентности препаратов Вазонат и Милдронат: основа доказательной медицины и фармации/ И.А. Зупанец, Н.П. Безуглая, Ю.В. Подпружников //Ліки України.- 2009.- №5.- С.72-75.
 21. Зупанец И.А. Основа доказательной медицины и фармации: изучение биоэквивалентности препаратов Липрил и Ацербон/ И.А. Зупанец, С.Б. Попов, Н.П. Безуглая, Ю.В. Подпружников и др.//Ліки України.- 2009.- №10.- С.86-90.
 22. Старченко М. Г. Актуальні питання забезпечення якості клінічних досліджень лікарських засобів / М. Г. Старченко, Ю. В. Підпружников, О. А. Шестопал // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2009. – №3(5), – С.16-22.
 23. Шестопал О.А. Побудова інтегрованої системи якості на сучасному фармацевтичному підприємстві. Повідомлення 1. Аналіз стандартів та розробка настанови з якості/ О.А. Шестопал, Ю.В. Підпружников //Вісник фармації.- 2008.- № 2. – С. 38-42.
 24. Шестопал О.А. Розробка підходів до валідації технологічного процесу виробництва стерильних лікарських засобів/ О.А. Шестопал, Ю.В. Підпружников //Управління, економіка та забезпечення якості в фармації.- 2008. – Т.1.- № 2. – С. 20-25.
 25. Пасічник М.Ф. Атестація та акредитація лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів як елемент системи забезпечення якості/ М.Ф. Пасічник, Ю.В. Підпружников, В.М. Мартюшова //Фармац. журн.- 2005.- №1.- С.25-35.
 26. Підпружников Ю.В. Розробка підходів до оцінки підприємств вимогам GMP/ Ю.В. Підпружников, В.Г. Нікітюк, В.І. Палій //Фармац. журн. – 2005.- №5.- С. 42 – 57.
 27. Леонтьев Д.А. Фармакопейные аспекты методики определения молекулярно-массового распределения в субстанции декстран 40 и готовом лекарственном препарате «Реополиглюкин»/ Д.А. Леонтьев, А.И. Гризодуб, Ю.В. Подпружников и др. // Фармаком. – 2004, № 1 – С. 3-21.
 28. Жемерова Е.Г. Фармакопейные аспекты проверки пригодности методик контроля микробиологической чистоты лекарственных средств/ Е.Г. Жемерова, Е.В. Дунай, О.Г. Шермухамедова, Ю.В. Подпружников и др. // Фармаком. – 2004.- № 2.- С. 9-19.
 29. Гризодуб А.И. Стандартизованная процедура валидации методик количественного анализа лекарственных средств методом стандарта/ А.И. Гризодуб, Д.А. Леонтьев, Н.Н. Денисенко, Ю.В. Подпружников //Фармаком. – 2004.- № 3.- С. 3-17. Поправка (Таблица 2): Фармаком.- 2004.- № 4.- С. 96.
 30. Антипова О.Є. Визначення флавоноїдів у траві десмодіуму канадського, субстанції “Фладексан” та мазі “Фладекс”/ О.Є. Антипова, Ю.В. Підпружников, Л.М. Васильєва та ін.// Фармац. журн.- 1999.- № 5.- С. 61-64.
 31. Шкляев С.А. Разработка методики электротермического атомно-абсорбционного определения микроэлементов в поливитаминном препарате/ С.А. Шкляев, Ю.В. Подпружников // Фармаком.- 1999.- №1.- С. 53-54.
 32. Шкляев С.А., Изучение степени извлечения марганца из травы череды трехраздельной/ С.А. Шкляев, Ю.В. Подпружников // Фармаком.- 1999.- №2.- С. 55-56.
 33. Шкляев С.А. Изучение возможности определения цианокобаламина в кобальтсодержащих препаратах/ С.А. Шкляев, Ю.В. Подпружников // Вестн. Харьков. ун-та. – 1999.-  № 437.- вып. 3 (26).- С. 171-172.
 34. Підпружников Ю.В. Застосування зовнішньої стандартизації при розробці методик контролю якості таблеток «Кофальгін»/ Ю.В. Підпружников, О.Є. Антипова, В.П. Георгієвський // Фармац. журн.- 1999.- № 4.-  С.55-59.
 35. Лысоченко Л.М. Разработка методов стандартизации препаратов эхинацеи/ Л.М. Лысоченко, А.Г. Котов, Ю.В. Подпружников и др.// Провизор.- 1999.- №6.- С.37-38.
 36. Підпружников Ю.В., Удосконалення методів контролю якості препарату  “Авісан” / Ю.В. Підпружников, Л.М. Лисоченко, А.Г. Котов та ін.// Фармац. журн.- 1999.- № 3.- С. 67-70.
 37. Шкляев С.А. Влияние полярности экстрагентов на степень извлечения марганца из травы череды трехраздельной / С.А. Шкляев, А.Г. Котов, Ю.В. Подпружников // Фармаком.- 1999.- № 2.- с. 29-31.
 38. Шкляев С.А. К выбору метода градуировки при определении микроэлементов в лекарственных препаратах методом атомно-абсорбционной спектрометрии/ С.А. Шкляев, Ю.В. Подпружников // Фармаком.- 1998.-  №6.- С. 52-53.
 39. Шкляев С.А. Разработка методики электротермического атомно-абсорбционного определения цинка в субстанции «Простатилен»/ С.А. Шкляев, Ю.В. Подпружников // Вісник проблем біології і медицини.- 1998.-  №6.- С. 44-46.
 40. Лысоченко Л.М. Некоторые подходы к стандартизации бальзамов / Л.М. Лысоченко, Ю.В.  Подпружников, О.Е. Антипова и др.// Фармаком.- 1998.- № 5.- С. 23-28.
 41. Пашнева Р.О. Дослідження стабільності лікарської форми у вигляді гранул на основі таурину та рослинних екстрактів./ Р.О. Пашнева М.О. Казарінов, С.М. Шевченко, Ю.В. Підпружников та ін.// Вісник фармації.- 1997.- № 2 (16),  С. 11-13.
 42. Пашнева Р.О. Розробка технології таблеток на основі таурину, ацетилсаліцилової та аскорбинової кислоти і методів контролю їх якості./ Р.О. Пашнева, М.О. Казарінов, Ю.В. Підпружников та ін.// Вісник фармації.- 1997.- № 2 (16),  С. 19-22.
 43. Підпружников Ю.В. Розробка методу одночасного полуменево-фотометричного визначення концентрацій/ Ю.В. Підпружников, Н.О. Бодренкова, С.А. Шкляєв та ін.// Фармац. журн.- 1996.- №1.- С. 35-45.
 44. Подпружников Ю.В. Использование теории информации в многокомпонентном анализе лекарственных препаратов/ Ю.В. Подпружников // Фармаком.- 1996.- №1/2.- С.30-35, 43.
 45. Георгієвський В.П. Проблема стандартизації сумарних препаратів: шляхи та методи її розв`язання/ В.П. Георгієвський, Ю.В. Підпружников, О.І. Гризодуб та ін.// Фармац. журн.- 1995.- №5.- С.53-59.
 46. Подпружников Ю.В. Изучение химического состава и стандартизация экстракта боярышника густого/ Ю.В. Подпружников, Н.А. Бодренкова, Т.Н. Мишнева и др.// Фармаком.- 1995.- № 3.- С.25-27, 31.
 47. Подпружников Ю.В. Изучение химического состава и стандартизация экстракта аронии черноплодной густого/ Подпружников Ю.В., Ветров П.П., Бодренкова Н.А. и др.// Фармаком.- 1995.- № 5/6.- С.37-39.
 48. Перьков И.Г. Одновременное флуориметрическое определение теобромина и дибазола в таблетках “Теодинал”/ И.Г. Перьков, Ю.В. Подпружников, М.Г. Левин // Вестн. Харьков. ун-та.- 1993.- №377.- C.102-104.
 49. Гризодуб О.І., Спектрофотометричний аналіз багатокомпонентних лікарських засобів при відсутності стандартів досліджуваних сполук/ О.І. Гризодуб, Ю.В. Підпружников, Н.М. Асмолова та ін.// Фармац. журн.- 1991.- №6.- С.46-51.
 50. Гризодуб О.І. Кількісний облік апріорної інформації при контролі якості багатокомпонентних лікарських засобів/ О.І. Гризодуб, Ю.В. Підпружников, В.П. Георгієвський // Фармац. журн.- 1991.- №6.- С.51-57.
 51. Перьков И.Г. , О возможности одновременного флуориметрического определения алюминия и галлия с люмогаллионом/ И.Г. Перьков, Ю.В. Подпружников, В.Г. Климов // Вестн. Харьков. ун-та. – 1988.- № – С.58-61.

 

Членство у фахових асоціаціях: член секції промислової фармації Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP).

Дисципліни: аудит систем управління якістю, системи управління якістю, управління якістю технологічних процесів

Хобі: Туризм, домашні тварини (собака)