Пімінов Олександр Фомич

Пиминов Александр ФомичПімінов Олександр Фомич, доктор фармацевтичних наук, професор, директор ІПКСФ, професор кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ.

Адреса: м. Харків, майдан Захисників України,17.

Тел. (057) 732-27-98

Email: farmtex-ipksf@nuph.edu.ua

 

 

 Автобіографія

Народився 23 червня 1945 р. у  м. Харків. В 1970 р. закінчив Харківський фармацевтичний інститут.

З 1969 р. по 1980 р. працював у Науково-дослідному хіміко-фармацевтичному інституті на посаді молодшого наукового співробітника лабораторії медичних аерозолів.

У лютому 1980 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Біофармацевтичні та технологічні дослідження мазей з деякими антибактеріальними речовинами».

З червня 1980 р. по жовтень 1993 р. працював в Українському інституті удосконалення лікарів, м. Харків.

Звання доцента отримав в 1987 р.

У  березні 1990 року захистив докторську дисертацію «Теоретичні та технологічні аспекти розробки нових лікарських форм для стоматології». Вчене звання професора отримав у 1992 р.

З жовтня 1993 р. по лютий  1995 р. працював на посаді професора кафедри фармацевтичної технології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ) УкрФА. З лютого 1995 року переведений на посаду заступника директора ІПКСФ УкрФА. З листопада 1997 р. по березень 2002 р. займав посаду заступника декана з магістратури ІПКСФ НФаУ.

З березня 2002 р. по теперішній час працює директором ІПКСФ НФаУ.

Нагороди, почесні звання

 • Нагороджений  двома Почесними грамотами МОЗ України за вагомий  особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм.
 • Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації та фармацевтичного управління за багаторічну сумлінну працю, особливі заслуги у розвитку фармацевтичної галузі України (2005 р.)
 • Почесна грамота  Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у справу підготовки спеціалістів  фармації України (2008)
 • Почесні грамоти Національного фармацевтичного університету

Наукова школа

Під керівництвом проф. Пімінова О.Ф. виконано та захищено 2 магістерські роботи, 10 кандидатських дисертацій та 1 докторську дисертацію.

Провідним науковим напрямком пошукової діяльності школи проф. Пімінова О. Ф. є біофармацевтичне удосконалення м’яких лікарських форм та створення нових лікарських засобів для фармакотерапії стоматологічних захворювань.

Учні:

Докторські дисертації

 • Шульга Л. І. Наукове обгрунтування складу та технології лікарських засобів рослинного походження для терапевтичної стоматології (2013 р.)

Кандидатські дисертації

 • Мізіна П. Г. Розробка складу, технології і біофармацевтична оцінка протизапального і знеболюючого препарату для стоматології (1989 р.)
 • Баглик Т. В. Експериментально-клінічне вивчення проти каріозної ефективності ремінералізуючого препарату (1989 р.)
 • Артемьянов Х. Ш. Ортопедичні методи в комплексному лікуванні захворювань пародонта (1989 р.)
 • Георгієва Л. І. Ефективність нової лікарської форми при профілактиці ускладнень гіпоплазії емалі (1989 р.)
 • Циганова Н. Б. Антроцизоль в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта (1992 р.)
 • Давтян Л. Л. Технологія і вивчення стоматологічних лікарських плівок для лікування хворих з запальними захворюваннями пародонта (1996 р.)
 • Якущенко В. А. Розробка і дослідження комбінованого препарату з екстрактом живокосту лікарського для лікування гнійно-запального процесу в першій, при переходу у другу фазу його протікання (1996 р. )
 • Печенізька Л. О. Розробка складу, технології і дослідження комбінованої мазі для лікування екземи (2001 р.)
 • Ролік С. М. Розробка складу, технології та дослідження комбінованого стоматологічного гелю (2009 р.)
 • Безценна Т. С. Розробка складу і технології стоматологічного фітозасобу (2016 р.)

Наукові праці

Автор понад 350 наукових праць, серед яких статті, авторські свідоцтва, раціональні пропозиції, патенти, інформаційні листи, навчальна методична література (методичні рекомендації, посібники, підручники).

Розробки, впровадження, патенти

Автор 24 інноваційних розробок: 1 авторське свідоцтво, 9  раціональних пропозицій, 7 патентів, 7 інформаційних листів.

Видавнича діяльність

Монографії

 1. Фармацевтична одіссея. Нарис з історії кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету. 1982–2014 / О.Ф. Пімінов, І. М. Перцев, О. В. Лукієнко та ін. ; за заг. ред. О. Ф. Пімінова. – Х. : «Факт», 2015. – 424 с.
 2. Нанотехнологии в фармации и медицине : монограф. : в 2 т. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Т. Д. Губченко и др. – Х. : Изд-во «Факт», 2014. – Т. 1. – 2014. – 672 с.
 3. Нанотехнологии в фармации и медицине : монограф. : в 2 т. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Т. Д. Губченко и др. – Х. : Изд-во «Факт», 2014. – Т. 2. – 2014. – 820 с.

Підручники

 1. Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків. Видання друге, перероблене та доповнене / Вінниця : НОВА КНИГА, 2007. – 728 с.
 2. Основы гомеопатической фармации: Учеб. для студ. фармац. специальностей вузов/ Х. : Изд-во НФаУ, 2002. – 574 с.
 3. Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств (Учебник для слушателей институтов и факультетов повышения квалификации специалистов фармации. В 2-х томах) / Х. : Изд-во УкрФА. – 1999. – Т. 1. – 464 с.
 4. Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств (Учебник для слушателей институтов и факультетов повышения квалификации специалистов фармации. В 2-х томах) / Х. : Изд-во УкрФА. – 1999. – Т. 2. – 448 с.

Навчальні посібники

 1. Энтеральный вирусный гепатит А : учеб. пособ. / В.П. Малый, П. В. Нартов, А. Ф. Пиминов и др. – Х., 2015.– 90 с.
 2. Нанотехнологии в стоматологии и косметологии : учеб. пособ. / А.Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко. – Х., 2015. – 80 с.
 3. Нанотехнологии в коррекции и лечении зрения и слуха : учеб. пособ. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Л. И. Шульга. – Х., 2014. – 56 с.
 4. Актуальные вопросы применения косметических средств : пособ. / Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов, В. М. Кузнецова и др. – Х., 2013 – 48 с.
 5. Навчальний план та программа спеціалізації за фахом «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, В. А. Якущенко та ін. – Х., 2013. – 28 с.
 6. Современные подходы к вопросам фармацевтической опеки оптимальной фармакоррекции алкоголизма: пособие для тематического усовершенствования специалистов фармации, интернов, студентов фармацевтических и медицинских вузов, семейных врачей, специалистов фармации / А. Ф. Пиминов, А. И. Квитчатая, В. М. Кузнецова и др. – Х. : НФаУ, 2012. – 52 с.
 7. Фармацевтическая опека при отпуске лекарственных препаратов беременным. Пособие для интернов, студентов, специалистов фармации / С. Н. Ролик, А. Ф. Пиминов, Л. А. Печенежская и др. – Х., 2012. – 73 с.
 8. Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров’я : навч.-метод. посібник для викладачів / Ю. В. Вороненко, А. І. Бойко, О. Ф. Пімінов та ін. – К. : Книга-плюс, 2011. – 192 с.
 9. Збірка навчальних модулів і тестів з фармацевтичної технології та клінічної фармації : навч. посіб. для викладачів фармацевтичних та медичних вузів, слухачів системи післядипломної освіти, фахівців фармацевтичної галузі / О.Ф. Пімінов, С. Ю. Штриголь, Д. Л. Великий та ін. –  Х., 2010. – 236 с.
 10. Ожиріння. Сучасні аспекти лікування: фармакотерапія, гомеопатія, фітотерапія, дієтотерапія та хірургічні методи лікування : посіб. для студентів, інтернів, фахівців фармації, лікарів / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, О. Ф. Пімінов та ін. – Х., 2010. – 108 с.
 11. Назальные лекарственные средства : учеб. пособ. для внеаудиторной работы интернов, специалистов фармации, врачей / А.Ф. Пиминов, А. В. Доровской, В. К. Яковенко, Л. И. Шульга. – Х., 2010. – 63 с.
 12. ПиминовА. Ф. Основы гомеопатического метода лечения : учеб. пособ. для внеаудиторной работы  интернов, специалистов фармации, врачей / А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, Т. С. Безценная. – Х., 2009. – 72 с.
 13. Збірка тестів для самопідготовки провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» : навч. посіб. для провізорів-інтернів / О.Ф. Пімінов, В. М. Толочко, В. А. Георгіянц та ін. – Х., 2008. – 132 с.

Методичні рекомендації

 1. Клініко-фармакологічні аспекти протиалергічних та імунотропних лікарських засобів : метод. рек. для викладачів / Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 30 с.
 2. Раціональна фармакотерапія та безпека ліків при інфекційній патології : метод. рек. для викладачів / В. М. Кузнєцова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 40 с.
 3. Пімінов О. Ф. Організаційні засади медичного постачання в Збройних силах України : методичні рекомендації для підготовки та проведення семінарських занять і самостійної роботи зі спеціальної підготовки за курсом «Управління та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації / О.Ф. Пімінов, В. М. Толочко, Г. Я. Подгайний. – Х. : НФаУ, 2016. – 32 с.
 4. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 24 с.
 5. Навчальний план та програма спеціалізації за фахом «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, В. А. Якущенко та ін. – Х. : НФаУ, 2013. – 28 с.
 6. Основные фармацевтические аспекты диетических добавок : метод. рек. / А. Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Л. И. Шульга и др. – Х. : НФаУ, 2012. – 187 с.

Статті у вітчизняних фахових виданнях

 1. Electronic textbooks as a means of improving postgraduate training of healthcare professionals / O. F. Piminov, L. I. Shulga, V. A. Yakushchenko, et al. // Соціальна фармація в охороні здоров’я . – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 3-9. ISSN 2413–6085
 2. Визначення ступеня подрібнення рослинної сировини при розробці технології протиалергійного збору / Л. І. Шульга, І. О. Журавель, Т. Д. Губченко, О. Ф. Пімінов // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 367-372. ISSN 2227-7404
 3. Наукове обґрунтування рослинних складових комплексного препарату для лікування запальних стоматологічних хвороб / Т. С. Безценна, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, К. С. Безкровна // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр. – Х., 2017. – С. 21–23.
 4. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та медицини як елемент розвитку суспільства / В.  Якущенко, Л.  Шульга, П. Нартов, О. Пімінов // Sustainable Development : Social and Economic Changes : Monograph. / edited by W. Duczmal, T.  Pokusa, L.  Stepanenko. – Opole : Publishing House WSZiA w Opolu, 2016. – С. 413-418.
 5. Якущенко В. А. Мікроскопічне та органолептичне вивчення свіжоотриманого ПГТШ та після зберігання / В.А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, Т. Д. Губченко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, кн. № 4. – С. 315–320.
 6. Якущенко В. А. Вибір оптимальних умов кріобіологічної переробки гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, О. Ф. Пімінов та ін. // Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – – Вип. 23, кн. 4. – С. 557–563.
 7. Пімінов О. Ф. Аспекти та перспективи медичного застосування тутового шовкопряду і розробка моделі комплексного використання його гусені / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, П. В. Нартов // Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – – Вип. 22, кн. 4. – С. 297–307.
 8. Хронологічний екскурс в історію існування кафедри загальної фармації та безпеки ліків інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ / О. Ф. Пімінов, О. В. Лукієнко, В. А. Якущенко, С. М. Ролік // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 5. – С. 10–14.
 9. Історічні етапи становлення інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, Д. Л. Великий, О. В. Лукієнко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – – № 6. – С. 9–13.
 10. Шульга Л.І. Оптимізація процесу створення екстракційного препарату стоматологічного призначення / Л. І. Шульга, І. П. Стороженко, О. Ф. Пімінов // Український медичний альманах. – 2012.– Т. 15, № 2. – С. 199–202.
 11. Дослідження зі створення складу фітозбору для стоматології / Т.С. Безценна, Л. І. Шульга, І. О. Журавель, О. Ф. Пімінов // Фармаком. – 2012. – № 1-2. – С. 78–82.
 12. Вивчення технологічних параметрів рослинної сировини та лікарських форм на її основі / Л.І. Шульга, Т. С. Безценна, І. О. Журавель, О. Ф. Пімінов // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2012. – Вип. 21, книга № 4. – С. 490–495.
 13. Шульга Л.І. Обґрунтування придатності застосування субстанції рослинного походження та її вмісту у складі медичних олівців методом in vivo / Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, Т. С. Безценна // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 3 (23). – С. 76–79.
 14. Шульга Л.І. Мінеральний склад рослинного засобу під умовною назвою «Касдент» / Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4 (24). – С. 31–34.
 15. Дослідження асортименту стоматологічних лікарських засобів, представлених на фармацевтичному ринку України / Л.І. Шульга, Т. С. Безценна, О. Ф. Пімінов та ін. // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – № 5 (74). – С. 110–113.
 16. Shulga L. I. Experimental substantiation of herb material selection in the making of complex tincture for periodontics [Електр. ресурс] / L. I. Shulga, S. V.Biriukova, O. F. Piminov // Annals of Mechnikov Institute. – 2011. – №  – P. 30–33.
 17. Вивчення мембрано-стабілізувальної активності рослинного лікарського засобу / Л.І. Шульга, О. А. Щербак, Л. М. Малоштан, О. Ф. Пімінов // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 3 (19). – С. 99–101.
 18. Шульга Л.І. Хромато-мас-спектрометричний аналіз компонентного складу леткої фракції настойки «Касдент» / Л. І. Шульга, В. С. Кисличенко, О. Ф. Пімінов // Український медичний альманах. – 2011. – Т. 14, № 4. – С. 186–189.
 19. Пімінов О.Ф. Дослідження протизапальної активності рослинного збору «Дента-Фіт» / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, № 4. – С. 47–49. 
 20. Наукове обґрунтування складу протиалергійного збору / Л.І. Шульга, І. О. Журавель, О. Ф. Пімінов та ін. // Український медичний альманах. – 2011. – Т. 14, № 6. – С. 229–231.
 21. Шульга Л.І. Застосування тривимірної флуоресцентної спектроскопії для якісної ідентифікації складної настойки / Л. І. Шульга, В. С. Кисличенко, О. Ф. Пімінов // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 1 (11). – С. 94–97.
 22. Пімінов О.Ф. Розробка складу стоматологічного збору «Дента-Фіт»/ О.Ф. Пімінов, Т. С. Безценна, Л. І. Шульга // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 4 (29). – С. 101–104.
 23. Piminov O. F. Сurrent approaches to the multi-vector search of perspective plant objects for new medicines // O. F. Piminov, L. I. Shulga, T. S. Beztsenna // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 3. – С. 61–66.
 24. Рослинні екстракти у фармакотерапії стоматологічних захворювань / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, К. А. Чіхладзе, С. В. Плис // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, книга 5. – С. 176–184.
 25. Introduction of distance learning in the post-graduate pharmaceutical education: possibilities, problems, advantages / O.F. Piminov, L. I. Shulga, S. I. Trutaiev, K. O. Burian // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1. – С. 32–37.Зеленін, Ю. В. Вивчення взаємодії гідрофільних неводних розчинників з ліпосомами в гомеопатичних мазях / Ю. В. Зеленін, А. Ф. Пімінов, Л. В. Іванов // Вісник фармації. – 2003. – № 3. – С. 46–48.
 26. Вплив фрігопротекторів на станс відільної функції нирок мишей після гострого загального охолодження / Н. А. Домар, Є. В. Бондарєв, С.Ю. Штриголь, О. Ф. Пімінов // Фармацевтичний журнал. – 2011. – № 6. – С. 49–55.

Статті у фахових іноземних наукових журналах

 1. Реалии и перспективы дистанционной формы обучения в последипломной подготовке специалистов фармации и медицины в Украине / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Л. И. Шульга и др. // Электронный науч.-образовательный Вестн. «Здоровье и образование в ХХІ веке». – 2014. – Vol. 16, №  – С. 43–48.
 2. Пиминов А.Ф. Изучение влияния фармацевтических факторов на получение водного извлечения из лекарственного растительного сбора / А. Ф. Пиминов, Т. С. Безценная, Л. И. Шульга // Вестник фармации. – 2014. – № 1 (63). – С. 27–32.
 3. Пиминов А.Ф. Изучение специфической активности растительного сбора «Дента-Фит» / А. Ф. Пиминов, Т. С. Безценная, Л. И. Шульга // Интер-медикал. – 2014. – № 3. – С. 121–126.

Статті у інших іноземних виданнях

 1. Безценная Т.С. Экспериментальное обоснование применимости нового растительного сбора в стоматологической практике / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А. Ф. Пиминов // Университетская наука : взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. –  С. 16–19.
 2. Аспекты дидактики в технологии преподавания элементов клинической фармакологии в последипломном образовании специалистов медицины / А.И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, О. В. Сокруто // Университетская наука : взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 309– 312.
 3. Безценная Т.С. Технологические аспекты получения водного извлечения из стоматологического сбора / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А. Ф. Пиминов // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке : сб. материалов 10-й междунар. науч.-практ. конф., г. Махачкала, 30 апреля 2016 г. – Махачкала : ООО «Апробация», 2016. – С. 235–236.
 4. Шульга Л.И. Создание и анализ поверхности отклика при моделировании процесса экстрагирования / Л. И. Шульга, В. А. Жук, А. Ф. Пиминов // Современные аспекты разработки и совершенствования состава и технологии лекарственных форм : Материалы Всерос. науч.-практ. интернет-конф. с междунар. участием, г. Курск, 27 апреля 2011 г. – Курск, 2011. – С. 223–225.
 5. Пиминов А.Ф. Исследования по разработке технологии стоматологических сборов / А. Ф. Пиминов, Т. С. Безценная, Л. И. Шульга // Современные аспекты разработки и совершенствования состава и технологии лекарственных форм : Материалы Всерос. науч.-практ. интернет-конф. с междунар. участием, г. Курск, 27 апреля 2011 г. – Курск, 2011. – С. 327–329.

Патенти

 1. Патент на корисну модель № 96859, А61Р 1/02, А61К 36/00. Застосування рослинного збору «Дента-Фіт» для лікування запальних захворювань пародонта / Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Безценна Т. С. – №u 201408462; заявл. 25.07.2014; опубл. 25.02.2015; Бюл. № 4.
 2. Патент на корисну модель № 89076, А61К 6/ Застосування стоматологічної настойки «Касдент» для лікування стоматологічних захворювань ротової порожнини / Стефанів І. В., Гращенкова С. А., Яковлєва Л. В., Шульга Л. І., Пімінов О. Ф. – № u201312876; заявл. 05.11.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.
 3. Патент на корисну модель № 66281, А61К 36/00, А61Р 7/10. Рослинний лікарський збір «Дента-Фіт» з протизапальною та антимікробною дією / Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Безценна Т. С., Осолодченко Т. П., ФайзуллінО. В. – № u 201107929; заявл. 23.06.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
 4. Патент на корисну модель № 66282, А61К 6/00. Фармацевтична композиція «Касдент» з антимікробною та антифунгальною дією / ШульгаЛ. І., Пімінов О. Ф., Осолодченко Т. П. – № u 201107930; заявл. 06.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.

Пімінов О. Ф. автор статей і член редакційної ради напряму «Освіта фармацевтична» першого в Україні видання, де було узагальнено та систематизовано знання про вітчизняну фармацевтичну галузь – «Фармацевтична енциклопедія» / К. : «МОРІОН», 2005. – 848 с.

Викладання дисциплін

 • Фармацевтична технологія
 • Біофармація
 • Біотехнологія: технологічні аспекти створення сучасних  таргетних лікарських форм, генні технології,  нанотехнології у фармації
 • Фармацевтична технологія гомеопатичних лікарських форм

Хобі: подорожування, ландшафтний дизайн