План роботи Вченої ради НФаУ на 2014-2015 н.р.

серпень 2014 р.

Підсумки роботи колективу університету у 2013-2014 навчальному році та завдання на 2014-2015 навчальний рік
Доп.:
ректор університету, чл.-кор. НАН України, проф. Черних В.П.

Обрання за конкурсом
Доп.:
перший проректор проф. Гриценко І.С.

Особливості організації навчального процесу у 2014-2015 н. р.
Доп.:
заступник ректора з навчальної роботи доц. Віннік Л.М.

вересень 2014 р.

Представлення до вченого звання
Доп.:
перший проректор з науково-пе­дагогічної роботи проф. Котвіцька А.А.

Підсумки прийому студентів на перший курс 2014-2015 навчального року
Доп.:
відповідальний секретар приймальної комісії доц. Живора Н.В.

Введення рейтингової оцінки роботи науково-педагогічних працівників і ка­федр
Доп.:
заступник ректора з навчальної роботи доц. Віннік Л.М.

жовтень 2014 р.

Представлення до вченого звання
Доп.: перший проректор з науково-пе­дагогічної роботи проф. Котвіцька А.А.

Формування позитивного іміджу НФаУ в Інтернет-мережі. Перспективи створення сайтів кафедр НФаУ із загальною адресою http://nuph.edu.ua.
Доп.: адміністратор сайту НФаУ Ткаченко О.В.

Підсумки ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація»
Доп.:
зав. НМЛ з питань фармацевтичної освіти доц. Огарь С.В.

Створення електронного банку розробок вчених університету. Покращення умов для самостійної роботи студентів
Доп.:
директор бібліотека Гавриш Н.Б.

листопад 2014 р.

Представлення до вченого звання
Доп.: перший проректор з науково-пе­дагогічної роботи проф. Котвіцька А.А.

Підсумки набору іноземних студентів на перший курс
Доп.: декан ф-ту з підготовки іноземних громадян доц. Горячий В.Д.

Звіт докторантів про стан виконання докторських дисертацій
Доп.: доц. Бутко Я.О.
доц. Гриценко В.І.
доц. Лебедінець В.О.
доц. Федченкова Ю.А.
проф. Яковлєва Л.В.
проф. Ярних Т.Г.
проф. Гарна С.В.
проф. Кисличенко В.С.

грудень 2014 р.

Результати роботи по ліквідації зауважень та впроваджень пропозицій голів ДЕК за усіма спеціальностями та формами навчання
Доп.:
декани факультетів

Розробка нових вітчизняних галузевих стандартів фармацевтичної освіти. Затвердження нового навчального плану підготовки провізорів
Доп.: зав. НМЛ з питань фармацевтичної освіти доц. Огарь С.В.

Забезпечення наявності обов’язкового обладнання для якісного проведення навчального процесу
Доп.:
заступник ректора з навчальної роботи доц. Віннік Л.М.

Звіти про роботу кафедр ІПКСФ: якості, стандартизації та сертифікації ліків, промислової фармації та економіки, клінічної фармакології у зв’язку з завершенням терміну перебування на посадах завідувачів кафедр
Доп.:
зав. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків доц. Гарна С.В.
зав. кафедри промислової фармації та економіки доц. Доровський О.В.
зав. кафедри клінічної фармакології проф. Зайченко Г.В.
зав. кафедри управління якістю проф. Коваленко С.М.
зав. кафедри промислової фармації проф. Гладух Є.В.
зав. кафедри фармакології проф. Штриголь С.Ю.

січень 2015 р.

Представлення до вченого звання
Доп.:
перший проректор з науково-пе­дагогічної роботи проф. Котвіцька А.А.

Підсумки наукової діяльності НФаУ за 2014 рік
Доп.:
проректор з наукової роботи проф. Коваленко С.М.

Впровадження дистанційної форми навчання: стан та перспективи
Доп.:
перший проректор з науково-пе­дагогічної роботи проф. Котвіцька А.А.

лютий 2015 р.

Підсумки Державної атестації випускників заочної форми навчання
Доп.: перший проректор з науково-пе­дагогічної роботи проф. Котвіцька А.А.

Розвиток студентського самоуправління в НФаУ
Доп.:
голова студентського парламенту

березень 2015 р.

Представлення до вченого звання.
Виконання Програми кадрової політики НФаУ. Перспективи створення Інституту підготовки резерву.
Доп.: перший проректор з науково-пе­дагогічної роботи проф. Котвіцька А.А.

Перспективи приєднання НФаУ до Міжнародної мережі агенцій гарантії якості вищої освіти.
Доп.: заступник ректора з навчальної роботи, доц. Віннік Л.М.

Видання монографії «Фармацевтична освіта в Україні та за кордоном»
Доп.: зав. НМЛ з питань фармацевтичної освіти доц. Огарь С.В.

квітень 2015 р.

Бюджет НФаУ на 2015 рік
Доп.: заст. ректора з економічних питань Коваленко Л.М.

Розроблення маркетингової стратегії у сфері трансферу наукових розробок НФаУ у виробництво
Доп.: проректор з наукової роботи проф. Коваленко С.М.

Міжнародні освітні програми. Подвійні дипломи
Доп.: проректор з науково-пе­дагогічної роботи проф. Попов С.Б.

травень 2015 р.

Представлення до вченого звання
Доп.:
перший проректор з науково-пе­дагогічної роботи проф. Котвіцька А.А.

Звіт проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків) у зв’яз­ку з завершенням терміну перебування на посаді
Доп.: проректор з науково-пе­дагогічної роботи проф. Попов С.Б.

Звіти про роботу кафедр: філософії та соціології; іноземних мов; фармакології; соціальної фармації; фармакотерапії у зв’язку з завершенням терміну перебування на посадах завідувачів кафедр
Доп.: зав. кафедри філософії та соціології проф. Іванова К.А.
зав. кафедри іноземних мов доц. Торяник Л.А.
зав. кафедри фармакології проф. Штриголь С.Ю.
зав. кафедри соціальної фармації проф. Котвіцька А.А.
зав. кафедри фармакотерапії проф. Кіреєв І.В.
зав. кафедри українознавства та латинської мови доц. Світлична Є.І.
зав. кафедри фундаментальної та мовної підготовки доц. Коваленко З.І.
зав. кафедри патологічної фізіології проф. Кононенко Н.М.
зав. кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту доц. Малий В.В.
зав. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації проф. Зупанець І.А.

червень 2015 р.

Підсумки Державної атестації випускників 2015 року
Доп.:
перший проректор з науково-пе­дагогічної роботи проф. Котвіцька А.А.

Рекомендації випускників 2015 року на навчання в аспірантурі та магістратурі
Доп.:
проректор з наукової роботи проф. Коваленко С.М.

Про хід виконання рішень, прийнятих Вченою радою університету в 2014-2015 навчальному році
Доп.:
голова комісії по контролю за виконанням рішень проф. Литвинова О.М.

Контроль за виконанням рішень здійснює комісія, яку очолює проф. Литвинова О.М. (наказ № 894 від 31.12.2010 р.)