Планово-фінансовий відділ

Коруло Костянтин МихайловичНачальник планово-фінансового відділу

Куріло Костянтин Михайлович

Адреса:61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, 
Тел/факс (057) 706-30-89
E-mail: pfv@nuph.edu.ua

 

Основні завдання планово-фінансового відділу

Основою діяльності відділу є організація, планування та аналіз фінансового стану університету згідно законності, економічної доцільності, формування найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів

 • підготовка та ведення документації з фінансово-економічних питань
 • підготовка перспективних і короткотермінових планів та кошторисів університету
 • узагальнення пропозицій структурних підрозділів та кафедр для перспективного і поточного планування діяльності університету
 • складання щорічних кошторисів доходів і видатків університету
 • складання калькуляцій на всі види платних послуг, що надаються університетом
 • проведення маркетингових досліджень, вивчення ринкових пропозицій на різні види робіт та послуг, визначення направленості цінової політики
 • надання пропозицій та заходів для покращення системи соціального захисту працівників та тих, хто навчається
 • розробка пропозицій і заходів із забезпечення ефективного та раціонального використання трудових і грошових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні університету
 • проведення аналізу фінансово-господарської діяльності усіх структурних підрозділів університету та внесення пропозицій щодо вдосконалення економічної роботи
 • участь у роботі орендної комісії
 • участь у роботі балансової комісії
 • участь у підготовці проекту колективного договору
 • складання та надання звітності з фінансово-економічних показників діяльності університету
 • участь у роботі Ректорської ради та Вченої ради університету

Співробітники планово-фінансового відділу

Положення

Оплата праці:

Зразки документів

Платні послуги:

Інформація для студентів, аспірантів та докторантів

Проведення науково-дослідних робіт

Кошториси

Штатні розписи

Новини ПФВ:

Важлива інформація про заробітну плату (2019 р.)

Розмір доплати за науковий ступінь із 28.09.2017 р.

Ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять з 01.01.2019 р.