Погорєлов Станіслав Вікторович

Погорєлов Станіслав Вікторович– кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики НФаУ

Адреса: 61140, м. Харків, вул. Олександра Невського, 18

Тел. (057) 771-81-59

Е-mail: physics@nuph.edu.ua

Науковий профіль

 

Автобіографія

Погорєлов Станіслав Вікторович народився 14 лютого 1974 р. у м. Алжир, АНДР. У 1991 році з медаллю закінчив фізико-математичну школу № 51 у м. Харкові та вступив до Харківського державного університету на радіофізичний та економічний факультети. У 1996 році закінчив з відзнакою радіофізичний та економічний факультети Харківського державного університету (ХДУ). Навчався в аспірантурі на кафедрі квантової радіофізики ХДУ з 1996 по 1999 рр.

Працював молодшим науковим співробітником (1999-2002 рр.) та старшим науковим співробітником (2003-2012 рр за сумісництвом) кафедри квантової радіофізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

З 2002 р. – викладач кафедри фізики Національного фармацевтичного університету. З 2003 по 2013 р. доцент кафедри фізики. У 2013-2017 рр. – доцент кафедри фармакоінформатики Національного фармацевтичного університету. З 2017 р. – завідувач кафедри фізики.

Одночасно працює заступником відповідального секретаря приймальної комісії (2004-2005 рр., 2013-2015 рр), відповідальним секретарем приймальної комісії (2005-2013 рр., 2016 р. – по теперішній час).

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Тонкодротяний болометричний вимірювач параметрів фокальної плями лазерного випромінювання» за спеціальністю 01.04.01 «Фізика приладів, елементів та систем». У 2017 р. захистив докторську дисертацію за темою «Теоретичні та експериментальні основи створення тонкодротяних решіток болометрів для контролю потужного лазерного випромінювання» (спеціальність 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем).

Кандидат фізико-математичних наук (2002 р), доцент (2005 р), доктор фізико-математичних наук (2017 р).

Наукова робота полягає у дослідженні методів та засобів вимірювання параметрів потужного лазерного випромінювання тонкодротяними болометрами: потужності, енергії імпульсів, стану поляризації та ін.

Нагороди: Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2007 р.), Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2010 р.), Почесна грамота Національного фармацевтичного університету (2013 р.

Громадська діяльність: заступник відповідального секретаря приймальної комісії (2004-2005, 2013-2015 рр.), відповідальний секретар приймальної комісії (2005-2013 рр, з 2016 р по теперішній час).

Наукова школа

Наукова робота полягає у дослідженні методів та засобів вимірювання параметрів потужного лазерного випромінювання: потужності, енергії імпульсів, стану поляризації та ін.

Автор та співавтор близько 100 наукових і навчально-методичних праць, серед них монографія «Прямые и обратные задачи теплопередачи в лазерной технике и метрологии», 7 патентів на винаходи та корисні моделі, 16 навчальних та навчально-методичних посібників.

Монографія

Н.Г. Кокодий, В.А. Свич, С.В. Погорелов, В.А. Тиманюк, А.О. Пак, Ли Чженьхуа Прямые и обратные задачи теплопередачи в лазерной технике и метрологии – Харьков, Изд-во Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, 2012. – 240 с.

Навчальні посібники

Высшая математика и статистика: учеб. пособие / Дягилева Ф.Г., Жовтонижко И.Н., Красовский И.В., Погорелов С.В. и др. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 232 с.

Методичні рекомендації

 1. Биофизика, физические методы анализа. Рабочая тетрадь: Учебно-методическое пособие для иностранных студентов высших фармацевтических учебных заведений, которые обучаются по образовательной программе «Фармация» / Погорелов С.В., Фролова Н.А., Шейкина Н.В., Кайдаш М.В., Тиманюк В.А., Ромоданова Э.А., Кокодий Н.Г – Х., – 2018. – 124 с.
 2. Biophysics, physical methods of analysis. Workbook: Study guide for the students of higher pharmaceutical educational institutions / Pogorelov S. V., Krasovskyi I. V., Kaydash M. V., Sheykina N. V., Frolova N. O., Timaniuk V. O., Romodanova E.O., Kokodii M.H. – Kharkiv., – 2018. – 128 p.
 3. Вища математика і статистика Робочій зошит: Навчально-методичний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів, які навчаються за освітніми програмами «Фармація», «Клінічна фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів», Дягілева Ф. Г., Жовтоніжко І. М., Красовський І. В., Погорєлов С. В., Решетняк Ю. Б., Стрижаченко О. В., Фролова Н. О. – Харків, – 2017. – 116 с. Іл.
 4. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2017 22-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2017. – 128 с
 5. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2016 21-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2016. – 120 с.
 6. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2015 20-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2015. – 120 с.
 7. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2014 19-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2014. – 252 с.
 8. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2013 18-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2013. – 256 с.
 9. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2012 17-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2012. – 256 с.
 10. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2011 16-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2011. – 224 с.
 11. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2010 15-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2010. – 256 с.
 12. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2009 14-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2009. – 256 с.
 13. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2008 13-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2008. – 256 с.
 14. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2007 12-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2007. – 284 с.
 15. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2006 11-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2006. – 240 с.
 16. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2005 10-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2005. – 240 с.

Членство у фахових асоціаціях– SPIE – The international society for optics and photonics

Статті у фахових іноземних наукових журналах

 1. Pogorelov S.V. Absolute measurements of energy parameters of laser radiation with thin-wire bolometric gratings, Proc. of The third China-Ukraine Forum of Science and Technology (CUFST-2017), 25-27 September, 2017, Harbin, China.
 2. Pogorelov S.V. Measurement of laser radiation polarization parameters with double and triple thin-wire bolometer gratings, Proc. of the Aoshan Eurasian Forum of science and technology, 29-30 September, 2017, Quingdao, China.
 3. Pogorelov S.V. Absolute measurements of energy parameters of laser radiation with thin-wire bolometric gratings, Proc. of the Aoshan Eurasian Forum of science and technology, 26-29 November, 2017, Quingdao, China.
 4. Pogorelov S.V. Calibration of Thin-Wire Bolometer of Laser Pulse Energy on the Wavelength 1.06 micron // Telecommunications and Radio Engineering, – 2015. – Vol. 74, No8 – P. 745-752
 5. Pogorelov S.V. Measurements of Intense and Wide-Aperture Laser Radiation Parameters with Thinwire Bolometers // Advanced Lasers, Volume 193 of the Springer Series in Optical Sciences – 2015, Chapter 12, pp 183-197
 6. Pogorelov S.V. Priz I.A., Safronov B.V., Balkashin V.P., Krasovskyy I.V. Bolometric measurer of linear polarization of laser radiation // Telecommunications and Radio Engineering, 72 (X):1-7 (2013)
 7. V. Pogorelov Absolute Calibration of Profile Thin Wire Bolometric Gauge of Laser Pulse Energy, Proceedings of 6-th international Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers CAOL’2013, Sudak, Crimea, Ukraine 9-13 September, 2013 – P.334-336
 8. M. Kuzmichov, S.V. Pogorelov, B.V. Safronov, V.P. Balkashin, I.A. Priz Estimation of Linear Polarization Angle of Laser Radiation with Two-Grating Thin-Wire Bolometer, Proceedings of LFNM*2011 11-th International Conference on Laser & Fiber-Optical Networks Modeling, 5-8 September, Kharkov, Ukraine 2011
 9. M. Kuzmichov, Pogorelov S.V., B.V. Safronov, V.P. Balkashin, I.A., Priz P.Measurement of linear polarization of laser radiation with two-grating thin-wire bolometer, Proceedings of 5-th international CAOL’2010, Sevastopol, Crimea, Ukraine 10-14 September, 2010 – P.173-174
 10. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Приз И.А. Двухрешеточный болометрический измеритель линейной поляризации лазерного излучения// Метрология (Ежемесячное приложение к НТЖ “Измерительная техника”) – 2009 – №5, стр. 17-22
 11. M. Kuzmichov, Pogorelov S.V., B.V. Safronov, V.P. Balkashin, I.A. Priz, P. Kohns Laser radiation polarization state measurement with three-gratings bolometer, Proceedings of 4-th international CAOL’2008, Alushta, Crimea, Ukraine 29 September-4 October, 2008 – P.338-342 5
 12. M. Kuzmichov, Pogorelov S.V., B.V. Safronov, V.P. Balkashin, I.A. Priz, P. Kohns Profile thin-wire bolometer of laser pulse energy, Proceedings of 4-th international CAOL’2008, Alushta, Crimea, Ukraine 29 September-4 October, 2008 – P.343-347
 13. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В., Приз И.А., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Коонс П. Измерение фактора эффективности поглощения тонкопроволочного болометра// Измерительная техника. – 2007.- №7(июль).-С.28-30.
 14. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Приз И.А., Коонс П Измерение коэффициента дихроизма тонкопроволочного болометра и состояния поляризации лазерного излучения// Метрология (Ежемесячное приложение к научно-техническому журналу “Измерительная техника”) – 2007. №5, С.40-44.
 15. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V. Priz I.A., Safronov B.V., Balkashin V.P., Kohns P. Profile Thin-Wire Bolometer of Laser Pulse Energy// Telecommunications and Radio Engineering, – 2007. – Vol. 66 – N 10 – p. 907-913.
 16. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V., Safronov B.V., Balkashin V.P., Priz I.A., Kozlov I.I., Kohns P.Profile bolometer of laser radiation parameters, Proceedings of LFNM-2006, 29 June – 1 July, Kharkov, Ukraine, 2006, P.237-240
 17. M.Kuzmichov, Pogorelov S.V., P.Kohns Transformation Of Laser Pulse Energy On Wavelength 1.06 Micron With Platinum Bolometer Друк Proceedings of LFNM-2006, 29 June – 1 July, Kharkov, Ukraine, 2006, P. P.241-244
 18. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V. Priz I.A., Safronov B.V., Balkashin V.P., Kohns P. Transformation of the Continuous Laser Power on the Wave Length 10.6 Microns by the Thin-Wire Platinum Bolometer// Telecommunications and Radio Engineering, 63(5):461-471 (2005)
 19. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V., Kohns P.Power and energy measurement of laser pulse radiation with three profile bolometric gratings Друк Proceedings of CAOL’2005, Vol.2, P.272-275
 20. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V., Kohns P.Measuring of laser radiation polarization state with three profile bolometric gratings, Proceedings of CAOL’2005, Vol.2, P.216-219
 21. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V., Safronov B.V., Balkashin V.P., Kohns P.Measuring of the factor of absorption efficiency of thinwire bolometer, Proceedings of CAOL’2005, Vol.2, P.313-315
 22. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V., Safronov B.V., Balkashin V.P. Transformation of the continues laser power on wavelength 10,6 microns with thin-wire bolometer, Proceedings of 6-th LFNM’2004 – P.238-241.
 23. Kokody N.G., Pogorelov S.V., Kokody D.N., Dobrova V.E., Timanyuk V.A., Kohns P Mathematical modeling of devices for measuring of laser radiation characteristics by wire grids, Proc. LFNM-2004. Kharkov, Ukraine. 6 – 9 Sept. в 2004. р. 140.
 24. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V., Kohns P. Calibration method of thin-wire platinum bolometer of laser radiation pulse energy, Proceedings of CAOL’2003, Vol.2, P.165-168
 25. Kuzmichov V.M. Pogorelov S.V. Перетворення тонкодротяним платиновим болометром безперервної потужності лазера на довжині хвилі 10,6 мкм, Міжнародна наукова конференція „Каразінські природознавчі студії”, Харків, 14-16 червня 2004 р.-С. 165-167.
 26. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В. Определение характеристики преобразования платинового болометра энергии импульса лазера// Измерительная техника. – 2004. – №5 – с.23-25
 27. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В. Температурная зависимость фактора эффективности поглощения тонкопроволочного платинового болометра// Измерительная техника 2003. – №3. – с.20-22.
 28. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V. Measuring of Gaussian beam laser pulse parameters with nonlinear thin-wire bolometer// Telecommunication and Radioengineering. – 2003. – Vol. 59 – N 7-9 – p. 151-158
 29. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V. Improving the accuracy of temperature dependence measurements for absorption efficiency factor of platinum bolometers // Telecommunication and Radioengineering. – 2003. – Vol. 60 – N 1&2 – p. 104-107
 30. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В. Сафронов Б.В., Балкашин В.П. Измерение микрометровых диаметров сфокусированного лазерного излучения тонкопроволочным болометром// Измерительная техника, 2002, №3, с. 28-30
 31. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V. Calibration of the wire platinum bolometers for pulsed laser power measurements// Telecommunication and Radioengineering. – 2002. – Vol. 58 – N 11-12 – p. 133-143.
 32. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V. Influence of Absorption Nonuniformity on Bolometer Surface and its Diameter on a Registered Focal Spot Profile // Proc. III-d Int. Workshop “Laser and Fiber-Optical Networks Modelling (LFNM-2001)”, 2001, Kharkov, Ukr., p.187-193.
 33. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V., Safronov B.V., Balkashin V.P., Priz I.A. Thin-Wire Bolometer for Measuring the Focused Laser Radiation Parameters // Proc.IV-th Int. Symp. “Physics and Engineering of Millimeter and Submillimeter Waves”, 2001, Kharkov, Ukr., V.2, p. 890-892.
 34. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В. Влияние неоднородности поглощения по поверхности болометра и его диаметра на регистрируемое профильное распределение фокального пятна // Метрология, 2001, №9, с. 36-42.
 35. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V. Random Errors of Measuring the Diameter of a Focused Laser Beam by Thin-Wire Bolometers // Telecommunication and Radioengineering. – 2001. – Vol. 55 – N 4 – p. 97-99.
 36. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V. Effect of the Bolometer Diameter on the Measured Profile Distribution of Focused Laser Radiation // Telecommunication and Radioengineering. – 2001. – Vol. 55 – N 4 – p. 94-96.
 37. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В. Нелинейность характеристики преобразования тонкопроволочного болометра сфокусированного лазерного излучения // Измерительная техника, 1999, №12, с. 44-46
 38. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V. Measuring the Focal Spot Diameter of Laser Radiation by Thin-Wire Bolometer // Telecommunications and Radio Engineering, 1999 V.53, №7-8, p.133-137.
 39. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V. Transient processes in thin-film bolometers of laser focal beam // Telecommunications and Radio Engineering, 1998 V.52, №9, p.77-79.
 40. Kuzmichov V.M., Pogorelov S.V. Nonlinearity of a thin-wire bolometer transformation characteristic of the focused laser radiation // Proc.III-d Int. Symp. “Physics and Engineering of Millimeter and Submillimeter Waves”, 1998, Kharkov, Ukr., V.2, p. 728-730.

Статті у фахових наукових журналах

 1. «Визначення оптимальних значень коефіцієнтів конкурсних предметів при вступі до ВНЗ України» / Котвіцька А.А., Красовський І.В., Погорєлов С.В., Живора Н.В., ін. – (у друку)
 2. Якісний набір студентів до НФаУ – запорука успішного розвитку фармацевтичної галузі України / Живора Н.В., Котенко О.М., Погорєлов С.В., Динник К.В., Кулакова О.М., Віслоус О.А., Рядних О.К., Гладченко О.М. // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжн. наук.-практ. інтернет-конференції (Харків, 17-20 березня 2014 року). – Харків: Вид-во НФаУ, 2014, С.306-308.
 3. Профорієнтаційна діяльність НФаУ: концепція та напрями розвитку. Живора Н.В., Погорєлов С. В., Котенко О.М., Красовський І. В., Віслоус О.О, Динник К.В., Гладченко О.М., Рядних О.К., Кулакова О.М. // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: Матеріали ІІ міжн. наук.-практ. інтернет-конференції (Харків, 27-30 квітня 2015 року). – Харків: Вид-во НФаУ, 2014, С.87 – 90.
 4. Погорелов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Приз И.А. Измерение температурной зависимости факторов эффективности поглощения платинового болометра на длине волны излучения 1,06 мкм // Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies 2014 – T. 11, № 2, с. 40-46.
 5. Погорелов С.В. Измерение энергетических параметров лазерного излучения трехрешеточным тонкопроволочным болометром // East European Journal of Physics 2014 – Vol.1, No2, p.73-79.
 6. Погорелов С.В. Калибровка тонкопроволочного болометра энергии импульса лазера на длине волны 1,06 мкм // Радиофизика и электроника 2014 – Т.5(19) №3 с. 98-101.
 7. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В. Модифицированный двухрешеточный болометрический измеритель линейной поляризации лазерного излучения // Радиотехника 2014 – Вып. 178 с.63 – 66.
 8. Кокодий Н.Г., Погорелов С.В., Пак А.О., Кайдаш М.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Приз И.А., Стороженко И.П. Измерение направления линейной поляризации лазерного излучения решетчатыми болометрическими приемниками// Украинский метрологический журнал. – 2012. – № 2. – C. 32-36.
 9. Погорелов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Приз И.А., Красовский И.В. Профильный болометр параметров лазерного излучения // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна №1038. Серія «Радіофізика та електроніка», випуск 21, 2012. С. 73-76
 10. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Приз И.А., Коонс П. Измерение линейной и эллиптической поляризации лазерного излучения трехрешеточным болометром// Радиофизика и радиоастрономия – 2009 – т.14, №2, с.214-221
 11. Кузьмичев В.М., Кузьмичева Е.В., Погорелов С.В. Измерение параметров эллиптической поляризации лазерного излучения тонкопроволочным болометром// Украинский метрологический журнал – 2009 – №2, стр. 35-38
 12. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Приз И.А. Калибровка двухрешёточного болометрического измерителя параметров лазерного излучения// Украинский метрологический журнал – 2009 – №4, стр. 31-34
 13. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В., Зинченко Н.И., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Приз И.А., Коонс П. Погрешность метода замещения конусного калориметра// Украинский метрологический журнал – 2008 – №2, стр. 31-36
 14. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В., Коонс П. Измерение мощности и энергии импульса лазерного излучения тремя профильными болометрическими решетками// Украинский метрологический журнал – 2007 – №2, стр. 35-39
 15. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В., Коонс П. Измерение состояния поляризации лазерного излучения тремя профильными болометрическими решетками// Украинский метрологический журнал – 2007 – №3, стр. 38-42
 16. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В., Коонс П. Преобразование тонкопроволочным платиновым болометром непрерывной мощности лазера на длине волны 10,6 мкм// Український метрологічний журнал. – 2005. – Вип.3., стр. 39-41
 17. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В. Повышение точности определения температурной зависимости фактора эффективности поглощения платинового болометра// Український метрологічний журнал. – 2004. – Вип.1. – с. 42-43.
 18. Горбуненко Б.Ф., Дягилева Ф.Г. Погорелов С.В. Разработка индивидуального зачетного задания по математической статистике для студентов Национального фармацевтического университета с использованием пакета Microsoft Office, Материалы 6-й конференции «Применение персональных компьютеров в научных исследованиях и учебном процессе», Харьков, 7-8 декабря 2004 г.-С.24
 19. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В. Преобразование платиновым тонкопроволочным болометром энергии импульса лазера// Український метрологічний журнал. – 2003. – №2. – С.42-47.
 20. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В. Измерение параметров импульса гауссова пучка лазера тонкопроволочными болометрами// Радиофизика и радиоастрономия. – 2003. – Т.8, №4. – с.369-374.
 21. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В. Влияние диаметра болометра на регистрируемое профильное распределение сфокусированного лазерного излучения // Вісник Харківського національного університету. Радіофізика та електроніка, №467. 2000, с. 171-172.
 22. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В. Случайная погрешность измерения диаметра сфокусированного пучка лазера тонкопроволочным болометром // Український метрологічний журнал, 2000, №1, с. 57-59.
 23. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В. Измерение диаметра фокального пятна лазерного излучения тонкопроволочным болометром // Український метрологічний журнал, 1999, №4, с. 27-29
 24. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В. Переходные процессы тонкопроволочного болометра фокального пучка лазера // Вестник Харьковского университета. Радиофизика и электроника, №405. 1998, с. 133-136.
 25. Кузьмичев В.М., Погорелов С.В. Тонкопроволочный болометр для диагностики фокального пятна лазера // Тез. докл. ІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Метрологія в електроніці – 97”, 1997, м. Харків, с. 143-145.

Патенти

 1. Кузьмичов В.М., Погорєлов С.В., Похилько С.Н., Коонс П. Спосіб абсолютного калібрування профільного тонкодротяного болометру енергії імпульсу лазера у довгохвильовому діапазоні // ПАТЕНТ на винахід №79796 від 25 липня 2007 року Україна. № а 2005 00111 МПК (2006) G01R 35/00 G01J 5/20
 2. Кузьмичов В.М., Погорєлов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Пріз І.О., Коонс П. Спосіб вимірювання коефіцієнта дихроїзму тонкодротяного болометра // ПАТЕНТ на корисну модель №27210 від 25.10.2007 р. Україна. № u 2007 05508 МПК (2006) G01J 1/04
 3. Кузьмичов В.М., Погорєлов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Пріз І.О. Спосіб вимірювання факторів ефективності поглинання тонкодротяних болометрів // ПАТЕНТ на корисну модель №28304 від 10.12.2007 р. Україна. № u 2007 05014 МПК (2006) G01J 1/0
 4. Кузьмичов В.М., Погорєлов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Пріз І.О., Коонс П. Вимірювач поляризації лазерного випромінювання // Патент на корисну модель №35374 від 10.09.2008 р. Україна. № u 2008 05632 МПК (2006) G01J1/04 G01J5/00/
 5. Кузьмичов В.М., Погорєлов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Пріз І.О. Спосіб вимірювання параметрів еліптичної поляризації лазерного випромінювання трирешітковим болометром // Патент на корисну модель №41319 від 12.05.2009 р. Україна. № u 2009 00507 МПК (2009) G01J1/04 G01J5/00
 6. Кузьмичов В.М., Погорєлов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Пріз І.О. Спосіб вимірювання лінійної поляризації лазерного випромінювання двогратовим болометром // Патент на корисну модель №41595 від 25.05.2009 р. Україна. № u 2009 00465 МПК (2009) G01J1/04 G01J5/00

Дисципліни, які викладає доктор наук: Вища математика та статистика, Біофізика та фізичні методи аналізу.

Хобі: Футбол, волейбол, гірські лижі, серфінг, література, історія