Половко Наталя Петрівна

 

polovko (2)Половко Наталя Петрівна –доктор фармацевтичних наук, професор кафедри аптечної технології ліків ім. Д.П.Сала НФаУ

Адреса:61168, м. Харків, вул.Валентинівська,4

Тел.: (0572) 65-72-00

Факс: (0572) 65-72-00

Email: atl@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

 

 

Працює в Національному фармацевтичному університеті (НФаУ) з 1983 р. на посадах лаборанта, старшого лаборанта, асистента, старшого викладача кафедри заводської технології ліків, з 1998 по 2012 р. доцента, з 2012 р. – професора кафедри косметології і аромології, з 2013 р. – професора, а з 2015-2018 рр. завідувача кафедри аптечної технології ліків ім. Д. П. Сала.

У 1990 р. закінчила Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ) за фахом “Фармація” і отримала кваліфікацію “провізор”. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію по темі “Розробка складу і технології настойки листя горіха волоського”. Дисертаційну роботу на отримання наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему: “Наукове і експериментальне обґрунтування складу і технології безводних гелів протигрибкової дії з похідними імідазолу” захистила в 2011 році.

Нагороди:

Почесна грамота НФаУ, переможець в номінації “Молодий науковець року-2011″, почесна грамота НФаУ (2016 р.).

Громадська діяльність: член апробаційної комісії НФаУ за спеціальністю 15.00.01; член профільної методичної комісії з технологічних дисциплін НФаУ; член ЦМК НФаУ; заступник редактора журналу «Вістник фармації».

Наукова школа:

Основним напрямом наукової діяльності Половко Н. П. є розробка складу і технології лікарських та косметичних засобів.

Учні:

Пересадько Ірина Геннадіївна, кандидат фармацевтичних наук “Розробка складу і технології таблеток на основі подрібненого листя горіха волоського і каштана кінського” (2006).

Струс Оксана Євгенівна “Розробка складу і технології лікувально-косметичного засобу на основі каротину мікробіологічного” (2010).

Башура Андрей Александрович «Розробка складу та технології гелю з настойкою листя каштану кінського» (2013).

Колєснікова Владислава Євгенівна «Розробка складу та технології крему для лікування дерматологічних захворювань, ускладнених демодексом» (2016).

Під керівництвом Половко Н.П. виконуються кандидатська дисертація Коноваленко І.С. (2020) і докторські дисертаційні роботи Федоровська М.І. (2018) і Струс О.Є. (2020).

Членство в спеціалізованих організаціях:

Міжнародна Асоціація фармацевтів (FIP);

Міжнародна Асоціація фармацевтичної технології

Видавнича діяльність:

Половко Н.П. є автором понад 250 наукових праць (в т. ч. 5 патентів, 2 авторських свідоцтв).

Навчальні посібники:

 1. Руководство к учебным занятиям по аптечной технологии лекарств : учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко, Р. С. Корытнюк [и др.]. – Х. : НФаУ : Оригинал, 2016. – 378 с. (Авторы: Вишневская Л.И., Половко Н.П., Корытнюк Р.С., Зуйкина С.С., Богуцкая Е.Е., Зубченко Т.Н., Ковалева Т.Н., Шпичак О.С., Андреева И.В., Михайленко В.В., Герасимова И.В., Олейник С.В., Ковалева О.А.).
 2. Робочий зошит для практичних занять в аптеці з аптечної технології ліків : навч. посіб. для студ. 1-го курсу спец. «Фармація» / Л.І. Вишневська, Н.П.Половко, Т.М. Ковальова, та ін. Вид. випр. та допов.: Х.: Вид-во НФаУ, 2016 – 46 с.
 3. Екстемпоральні засоби для терапії хвороб шкіри : навч. посіб. для студентів медичних та фармацевтичних вузів/ Половко Н.П., Вишневська Л.І., Ковальова Т.М. та інш. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 97 с.
 4. Рабочий журнал по аптечной технологии лекарств для подготовки студентов к лицензионному экзамену «Крок 2». Учебное пособие (издание 3. дополненное и переработанное) / Л. И. Вишневская, Н. П .Половко, Т. Н. Зубченко и др. //Х.: НФаУ, 2016. – 100 с.
 5. Tests of the Chemist’s Technology of Drugs Department : for English students in the speciality “Pharmacy”: a handbook for preparation to license exam «KROCK-2» / L. I. Vyshnevska, N. P. Polovko, T. M. Kovalova, A. B.Yuryeva, T. N. Zubchenko, O. Ye. Bogutska, S. S. Zujkina, V. V. Michaylenko, V. Herasymova – Kharkiv: NUPh, 2016. – 65 p.
 6. Робочий зошит для практичних занять в аптеці з аптечної технології ліків : навч. посіб. для студ. 1-го курсу спец. «Фармація» / Вишневська Л. І., Половко Н. П., Ковальова Т. М. та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 46 с.
 7. Робочий журнал по аптечной технологии лекарств для подготовки студентов к лицензионному экзамену «Крок 2». Учебное пособие /Л. И. Вишневская, Н.П .Половко, Т.Н. Зубченко и др.//Х.: НФаУ, 2015. – 92 с.
 8. Tests of the Chemist’s Technology of Drugs Department : for English students in the speciality “Pharmacy”: a handbook for preparation to license exam «KROCK-2» / L. I.Vyshnevska, N. P.Polovko, T. M.Kovalova, A. B.Yuryeva, T. N. Zubchenko, O. Ye.Bogutska, S. S. Zujkina, V. V. Michaylenko, O.S.Shpychak, I.V.Andreeva, I. V. Herasymova – Kharkiv: NUPh, 2015. – 68 p.
 9. Робочий зошит із виробничої практики з аптечної технології ліків : для студ. фармац. вузів і факультетів / Вишневська Л. І., Половко Н. П., Зубченко Т. М. та ін.; – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 44 с.
 10. Рабочая тетрадь по производственной практике по аптечной технологии лекарств: уч. пособ. для студ. фармац. вузов и факультетов / Вишневская Л. И., Половко Н. П., Зубченко Т. Н. и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2015. – 44 с.
 11. Робочий зошит з аптечної технології ліків для підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок-2». Навчальний посібник (видання 2. доповнене та перероблене) / Л. І. Вишневська, Н.П. Половко, Т.М.Зубченко та ін. /Х.: НФаУ, 2015. – 92 с.
 12. Робочий зошит з аптечної технології ліків. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Фармація» /Л. І. Вишневська, Н.П. Половко, Зуйкіна С.С та ін./ Х.: НФАУ. – 2014. – 188 с.      
 13. Рабочая тетрадь по аптечной технологии лекарств. Учебное пособие для студентов специальности «Фармация» /Л. И. Вишневская, Н.П. Половко, Зуйкина С.С. и др.//Х.: НФаУ. – 2014. – 167 с.        
 14. Рабочая тетрадь по производственной практике по аптечной технологии лекарств. Учебное пособие для студентов фармацевтических вузов и факультетов (издание 2. дополненое и переработанное) /Л. И. Вишневская, Н.П. Половко, Т.Н. Зубченко. и др. /Х.: НФаУ, 2014. – 43 с.
 15. Робочий зошит з аптечної технології ліків для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти спеціальності «Фармація» /Л. І. Вишневська, Н.П. Половко, Зуйкіна О.Є. та ін. /Х.: НФАУ, 2014. – 93 с.
 16. Workbook for the practical training in Pharmacy Technology of Drugs: a manual for English students of pharmaceutical higher schools and departments of «Pharmacy» speciality / Vyshnevska L. I., Polovko N. P., Zubchenko T. M., Yuryeva B., Khokhlova K. O. Gaydukova Ye. A., Kovalyova T. M. – Kh. : Publishing House of NUPh, 2014. – 39 p.
 17. Робочий зошит із виробничої практики з аптечної технології ліків для студентів фармацевтичних вузів і фaкультетів /Л. І. Вишневська, Н.П. Половко, Зубченко Т.М. та інш. /Х.: НФАУ, 2014. – 42 с.
 18. Основы практической косметологии. Ч.1 Гигиенический косметический уход: Практ. руководство: Учебное пособие для студентов вузов/ О.Г. Башура, Т.Н.Ковалева, Н.П. Половко и др. // Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы. – 2004. – 152 с.
 19. Технологія косметичних та парфумерних засобів: Навчальний посібник для студ. фармац. спец. вищ. навч. закладів /О.Г. Башура, Н.П. Половко та ін./ Вінниця: Вид-во «Нова книга», 2008. – 256 с.
 20. Дерматологія. Навч. пос. для студ. вищ. навч. закладів. спец. ТПКЗ (заочн. форм. навч.) / О. Г. Башура, С. Г. Ткаченко, К. С. Шмелькова, Н. П. Половко // Х.: НФаУ: Золотые страницы. – 2006. – С.183
 21. Основы практической косметологии. Ч.2. Декоративный косметический уход: Практ. руководство: Учеб. пособие для студентов вузов / О.Г. Башура, Т.Н. Ковалева, Ю.В. Ковтун и др.//Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 96 с.
 22. Технология косметических и парфюмерных средств: Учебное пособие для студ. фармац. спец. высш. учеб. Заведений /О.Г. Башура, Е.В.Гладух, Н.П. Половко и др./ Х.: Изд-во НФАУ-Золотые страницы, 2002. – 272 с/Аппаратурные и блок-схемы производства парфюмерно-косметических средств /О.Г. Башура, Е.В. Гладух, Т.С. Прокопенко и др. // Х.: Изд-во НФАУ – Золотые страницы, 2001. – 84 с.
 23. Практическое руководство по косметологии и аромологии /Черних В.Ф., Глушко С.М., Казакова В.С., Гладух Є.В., Баранова І.І. ін.// Х.: «Прапор», 1999. – 352 с
 24. Основы практической косметологии /Глушко С.М. Баранова І.І.Малишко Л.М.Малоштан Л.М. і ін.//Навчальний посібник, «Прапор», Харків, 1999. – 16 с.

Методичні рекомендації:

 1. Подготовка, оформление и защита курсовых работ по аптечной технологии лекарств. Методические рекомендации для студентов специальности «Фармация» дневной и заочной формы обучения /Л.И. Вишневская, Н.П. Половко, Е.Е.Богуцкая и др.//Х.: НФаУ. – 2015. – 28 с. 
 2. Методичні рекомендації з виробничої практики по аптечній технології ліків/ Л.І. Вишневська, Н.П. Половко, О.О.Гайдукова, Т.М. Зубченко//Х.: НФаУ. – 2015. – 36 с.
 3. Методичні рекомендації по виконанню дипломних на магістерських робіт на кафедрі аптечної технології ліків/ Л.І. Вишневська, Н.П. Половко, Л.М. Подорожна, С.С.Зуйкіна//Х.: НФаУ. – 2015. – 20 с. 
 4. Технологія косметичних засобів: Метод. реком., прогр. та завд. до контр. робіт для студ. заоч. від-ня фармац. факульт. спец. 7.110201“Фармація” /О.Г. Башура, Н.П.Половко, Т.М.Ковальова//Х.:, Вид-во НФаУ,2005. – 52
 5. Основи практичної косметології: Метод. реком., прогр. та завд. до контр. робіт для студ. заоч. від-ня фармац. факульт. спец. 7.110202 “ТПКЗ” /О.Г. Башура, Н.П.Половко, Т.М.Ковальова//Х.:, Вид-во НФаУ, 2005. – 50
 6. Технологія парфумерно-косметичних засобів: Метод. реком., прогр. та завд. до контр. робіт для студ. заоч. від-ня фармац. факульт. спец. 7.110202“ТПКЗ” /О.Г. Башура, Н.П.Половко, И.И. Баранова// Х.:, Вид-во НФАУ, 2004. – 56 с
 7. Практична підготовка для студентів спеціальності «ТПКЗ»:Метод. рекомендації /О.Г. Башура, Е.В. Гладух, Н.П. Половко та ін.// Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 36 с.
 8. Виконання дипломних та курсових робіт на кафедрі косметології і аромології /О.Г. Башура, Е.В. Гладух, Н.П. Половко та ін. // Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 40 с.
 9. Учебная практика по технологии готовых лекарственных форм Методические указания для студентов 5 курса / Сайко И.В., Хохлова Л.Н., Гладух Е.В. и др.// ХГФИ, Харьков. – 1992. – 18 с.

Перелік наукових праць (статей) у фахових іноземних наукових журналах (2010-2016 рр.)::

 1. Федоровская М.И. Изучение реологических параметров основы гель-маски, предназначенной для лечения телогеновой алопеции /М.И. Федоровська, Половко Н.П. //Вестник фармации (Беларусь). – 2016. – №2 (72). – С. 35-41. 
 2. Study of nettle juice stability during storage/MI Fedorovska and NP Polovko //The Pharma Innovation, 2017 – 6(2). – P. 15-17 
 3. Юрченко, В.Є. Дослідження з розробки технології крему «Метроксал» /В.Є. Юрченко, Н.П. Половко, Т.Н. Ковальова// Вестник фармации (Беларусь). – 2013. – № 4 (62). – С. 5-11.
 4. Половко, Н. П. Исследование гелей карбомера на гидрофильных неводных растворителях / Н. П. Половко //Фармация Казахстана – 2013. – № 3. – С. 32-34.
 5. Яремчук, А. А. Микробиологическое обоснование использования бензалкония хлорида в мягкой лекарственной форме для наружного применение / А. А. Яремчук, О. М. Хишова, Н. П. Половко //Вестник фармации (Беларусь). – 2012. – № 2 (56). – С. 39-45.
 6. Яремчук, А. А. Обоснование состава многокомпонентной мази для лечения гнойных ран в первой фазе раневого процесса / А. А. Яремчук, О. М. Хишова, Н. П. Половко //Вестник фармации. – 2012. – № 3 (57). – С. 42-47.
 7. Яремчук, А. А. Изучение противовоспалительной и репаративной активности мази «Комбисепт» / А. А. Яремчук, О. М. Хишова, Н. П. Половко// Вестник ВГМУ – 2012. – Т 11, № 3. – С. 111-115. 

Перелік наукових праць (статей) у фахових наукових журналах України (2010-2016 рр.):

 1. Федоровська М.І. Development of the composition of the gel base for treating telogen effluvium / М.І. Федоровська, Н.П. Половко//    Вісник фармації. – 2016. – №4 (88). – С. 20-23. 
 2. Ярема І. О. Розроблення технології емульгелю з екстрактом пальми сабаль та настойкою софори японської для лікування андрогенної алопеції / І. О. Ярема, М. І. Федоровська, Н. П. Половко // Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 5. – С. 50-56.
 3. Технологічні дослідження та стандартизація соку кропиви дводомної і процесі розробки фітопрепарату для лікування облисіння/ М. І. Федоровська, Н. П. Половко, Л. А. Ковпак // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2015. – № 3-4. – С. 114-119. – 
 4. Ковальова, Т.М. Аналіз асортименту лікарських препаратів для негормональної терапії клімактеричного синдрому/ Т.М. Ковальова, Н.П.Половко, Н.Б.Гавриш // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2016. – Вып. 26. – С. 220-228. 
 5. Kovalyova T. Investigation of properties of polymeric stabilized emulsionsbased on Aristoflex / T. Kovalyova, N. Polovko // Вісник фармації – №1 (85). – 2016. – С. 38-41. 
 6. Лікувальна косметика в Україні: реалії та перспективи /Бурд Н.Б., Георгіянц В.А., Половко Н.П., Гризодуб О.І. // Фармацевтичний журнал – №6. – 2016. – С. 41-44. 
 7. Федоровська, М.І. Обґрунтування співвідношення лікарської рослинної сировини та визначення її технологічних параметрів у разі розроблення складної настойки для терапії телогенової алопеції /М. І. Федоровська, Л. В. Соколова, Н. П. Половко // Фармацевтичний журнал – №6. – 2016. – С. 44-50. 
 8. Ковальова Т.М. Обґрунтування вибору ліпофільних компонентів лікувально-косметичного Богуцька О.Є. Cучасний стан екстемпоральної рецептури, шляхи її удосконалення / О.Є. Богуцька, Н.П. Половко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 94-96.
 9. Ковальова, Т.М. Обгрунтування складу засобу для сухого типу шкіри / Т.М. Ковальова, Н.П. Половко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 396-309.
 10. Коноваленко И.С. Изучение технологических свойств сбора для лечения климактерического синдрома / И.С. Коноваленко, Н.П. Половко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 318-320. 
 11. Половко, Н.П. Перспективи розробки нового рослинного лікарського препарату седативної дії / Н.П. Половко, К.П. Ромась // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 477-479. 
 12. Струс, О.Є. Визначення гематологічних показників крові щурів при дослідженні показників токсичності екстракту сапропелю / О.Є. Струс, Н.П. Половко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 582-585. 
 13. Федоровська, М.І. Олійний екстракт кропиви дводомної як джерело фітостеролів / М.І. Федоровська, Н.П. Половко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 632-634.
 14. Kovalyova, T., Investigation of the properties of emulsions on basis of Sepiplus 400 / T. Kovalyova, N. Polovko // Вісник фармації – №1 (81). – 2015. – С. 38-41.
 15. Anisimov, V. Yu. Development of the composition and technology of a caries preventive gel / V. Yu. Anisimov, V. O. Gelmboldt, N. P. Polovko // Вісник фармації. – 2015. – № 4. – С. 41-46. 
 16. Ковальова, Т.М. Ксероз: причини та огляд засобів зовнішньої корекції / Т. М. Ковальова, Н. П. Половко / Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, Київ. – 2015. – Вип. XXIV. – кн. 2. – с.405-409. 
 17. Анісімов, В. Ю. Обґрунтування вибору гелеутворювача до складу гелю карієспрофілактичної дії / В. Ю. Анісімов, В. О. Гельмбольдт, Н. П. Половко /Зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П.Л. Шупика// 2015. – Вип. XXIV. – кн.1. – С. 458-461.
 18. Струс, О. Є. Дослідження технологічних властивостей сапропелю./ О. Є. Струс, Н. П. Половко /Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика // 2015. – Вип. XXIV. – кн.4. – С. 336-341. 
 19. Колєснікова, В.Є. Розробка складу дерматологічного крему/ В. Є. Колєснікова, Н. П. Половко /Зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П.Л. Шупика// 2015. – Вип. XXIV. – кн.2. – С. 410-414. 
 20. Половко, Н. П. Дослідження властивостей гелю кетоконазолу в процесі зберігання / Н. П. Половко // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». – Київ – Луганськ, 2014. – Вип. 1 (121). – 2014. – С. 221-224. 
 21. Половко, Н. П. Вивчення стабільності антимікотичного гелю клотрімазолу // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». – Київ – Луганськ, 2014. – № 1. – С. 183-188. 
 22. Половко, Н. П. Дослідження властивостей гелю в процесі зберігання / Н. П. Половко //Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2014. – Т.9, № 1. – С. 36-38.
 23. Обґрунтування складу крему для лікування дерматологічних захворювань, ускладнених демодексом / В. Є. Юрченко, Н. П. Половко, Т. М. Ковальова, О. Є. Струс // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – №2 (25). – С. 10-13. 
 24. Половко, Н. П. Аналіз ринку лікарських препаратів і косметичних засобів, що використовуються в терапії рубцевих змін шкіри / Н. П. Половко // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». – Київ – Луганськ, 2013. – Вип. 5 (119). – 2013.– С. 236-244.
 25. Половко, Н. П. Вивчення стабільності гелю клотрімазолу / Н. П. Половко // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». – Київ – Луганськ, 2013. – Вип. 4 (118). – 2013.– С. 183-189.
 26. Ковальова, Т. М. Фізико-хімічне та реологічне дослідження емульсійних основ з комплексним емульгатором Олівем 1000 / Т. М. Ковальова, Н. П. Половко // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». – Київ – Луганськ, 2013. – Вип. 2 (116). – 2013.– С. 222-229.
 27. Яремчук, А. А. Разработка и валидации методики совместного количественного определения бензалкония хлорида, левомицетина и декспантенола в мази /А. А. Яремчук, О. М. Хишова, Н. П. Половко // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». – Київ – Луганськ, 2013. – Вип. 3 (117). – 2013.– С. 263-273. 
 28. Малоштан, Л. М. Дослідження активності настойки листя каштана кінського з метою розробки складу лікарських та косметичних засобів / Л. М Малоштан, Н. П. Половко, А. О. Башура// Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики. – 2012. – 1 (8). – С.71-73. 
 29. The study of toxicological properties of “Metroxal” / L. M. Maloshtan, V. Ye. Yurchenko, N. P. Polovko, I. O. Tymoshyna // Клінічна фармація. – 2014. – № 2. – С. 14-16.
 30. Башура, А. О. Дослідження гелів гуарової камеді/ А. О. Башура, Н. П. Половко, О. Г. Башура //Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики. – 2012. – 2 (9). – С. 94-96.
 31. Башура, А. О. Розробка складу та технології гелю з настойкою листя гіркокаштану / А. О. Башура, О. Г.Башура, Н. П. Половко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Т.7, № 1. – С. 60-65 
 32. Яковлєва, Л. В. Вивчення токсикологічних властивостей антимікотичних гелів /Л. В. Яковлєва, Н. С. Чорна, Н. П. Половко// Клінічна фармація. – 2012. –1 (49). – с.31-34. 
 33. Юрченко, В. Є. Дослідження з розробки емульсійних основ для м’яких лікарських та косметичних форм /В. Є. Юрченко, Т. М. Ковальова, Н. П. Половко // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». – Київ – Луганськ, 2012. – Вип. 6 (114). – 2012.– С. 440-446. 
 34. Біофармацевтичні дослідження гелю біфоназолу / В. І. Гусаров, Н. П. Половко, С. М. Губарь, С. М. Коваленко, О. Є. Струс // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 1 (17). – С. 35-39. 
 35. Половко, Н. П. Вивчення впливу температури на реологічні властивості безводних гелів карбомеру / Половко Н. П. //Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». – Київ – Луганськ, 2012. – Вип. 6 (114). – 2012.– С. 402-407. 
 36. Малоштан, Л. М. Доклінічне дослідження специфічної активності настойки листя каштана кінського/ Л. М. Малоштан, Н. П. Половко, А. А. Башура // Клінічна фармація. – 2011. – Т.15, № 4. – С.57-59. 
 37. Струс О. Є.Розробка складу та технологiї крему з каротином мiкробiологiчним / О. Є. Струс, О. Г. Башура, Н. П. Половко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т. 5, № 1. – С. 61-64.
 38. Малоштан, Л. М. Дослідення хронічної токсичності настойки листя каштану кінського /Л. М. Малоштан, А. О. Башура, Н. П. Половко// Біофармацевтичний журнал. – 2011. – № 5 (16). – С. 35-39. 
 39. Біофармацевтичні дослідження гелю клотрімазолу /В. І. Гусаров, Н. П. Половко, С. М. Губарь, С. М. Коваленко, Т. М. Ковальова// Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т.6, № 4. – С. 43-45. 
 40. Вивчення шкірно-подразнюючої та сенсибілізуючої дії антимікотичних гелів / Л. В. Яковлєва, Н. С. Чорна, О. Б. Леницька, Н. П. Половко // Клінічна фармація. – 2011. – Т.14, № 4. – С. 24-27.
 41. Половко, Н. П. Антимікробна активність гелів клотрімазолу та біфоназолу в залежності від часу вивільнення / Н. П. Половко, О. Г. Башура, О. П. Стрілець // Клінічна фармація. – 2010 – Т. 14, № 1. – С. 39–41. 
 42. Половко, Н. П. Антимікробна активність гелю кетоконазолу в залежності від часу вивільнення методом in vitro / Н. П. Половко, О. Г. Башура, О. П. Стрілець // Запорожский мед. журн. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 82–83. 
 43. Половко, Н.П. Вплив неводних розчинників на реологічні властивості спиртових гелів карбомеру / Н. П. Половко, О. Г. Башура // Запорожский мед. журн. – 2010. – Т. 12, № 2. – С. 116-118. 
 44. Динаміка вивільнення кетоконазолу із безводної гелевої основи / Н. П. Половко, В. І. Гусаров, С. М. Губарь, С. М. Коваленко // Вісник фармації. – 2010. – № 3 (63). – С. 19 – 21. 
 45. Половко, Н. П. Дослідження властивостей поліетиленоксидних гелів карбомеру / Н. П. Половко, О. Г. Башура // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т. 5, № 1. – С. 46–48. 
 46. Половко, Н. П. Дослідження з впровадження антимікотичного гелю з біфоназолом / Н. П. Половко, О. Г. Башура, О. П. Стрілець // Зб. наук. праць співроб. НМАПО. – 2010. – Вип. XIX. – кн.2. – С. 583–588
 47. Половко, Н. П. Дослідження мікробіологічної чистоти гелю з клотрімазолом / Н. П. Половко, О. Г. Башура, О. П. Стрілець // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики: зб. наук. ст. – Запоріжжя. – 2010. – вип. ХХІІІ, № 1. – С. 73–75.
 48. Половко, Н. П. Обґрунтування технології антимікотичних гелів / Н. П. Половко, О. Г. Башура, А. О. Яремчук // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики: зб. наук. ст. – Запоріжжя. – 2010. – вип. ХХIІІ, № 4. – С. 54–55. 
 49. Половко, Н. П. Вивчення реологічних властивостей гелю з біфоназолом / Н. П. Половко // Фармац. журн. – 2010. – № 2. – С. 70-73.
 50. Половко, Н.П. Розробка технології та дослідження гелю з клотрімазолом/ Н. П. Половко, О. Г. Башура // Фармацевт. часопис. – 2010. –№ 1 (10). – С. 41-44.
 51. Яремчук, А. А. Сравнительное изучение противогрибковой активности лекарственных средств/ А. А. Яремчук, Н. П. Половко, О. П. Стрилец // Вестник фармации. – 2010. – №1 (47). – С. 56-60.
 52. Половко, Н. П. Термографічний аналіз антимікотичних гелів / Н. П. Половко, О. Г. Башура // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т.5, № 3. – С. 43-45. 

Патенти:

 1. Патент на винахід Україна. Спосіб комплексної переробки плодів глоду для отримання засобу з імуностимулюючою дією / Сидора Н.В., Ковальова А.М., Вишневська Л.І., Половко Н.П., Комісаренко А.М.Очкур О.В..– № a 2016 11613; заявл. 17.11.2016.
 2. Патент на корисну модель Україна. Спосіб комплексної переробки плодів глоду для отримання засобу з імуностимулюючою дією / Сидора Н.В., Ковальова А.М., Вишневська Л.І., Половко Н.П., Комісаренко А.М.Очкур О.В..– № u  2016 11612; заявл. 17.11.2016.
 3. Патент на винахід № 112620 Україна МПК А 61 К 6/00, А 61 К 9/00, А 61 К 31/44, А61 К 33/16 Лікарський засіб у формі гелю для профілактики стоматологічних захворювань / Анісімов В.Ю., Гельмбольдт В.О., Половко Н.П., Левицький А.П.; заявники і патентовласники Анісімов В.Ю., Гельмбольдт В.О., Половко Н.П., Левицький А.П.. – № a 2015 12112; заявл. 07.12.2015; опубл. 26.09.2016, Бюл. № 
 4. Патент на корисну модель № 107815 Україна, МПК51 (2016.01) А61К 6/00, А61К 9/00 Лікарський засіб у формі гелю для профілактики стоматологічних захворювань / Анісімов В.Ю., Гельмбольдт В. В. , Половко Н.П., Левіцький А. П. – № u 2015 12111; заявл. 07.12.2015; опубл. 24.06.2016. – Бюл. № 12. – 6 с.
 5. Патент № 105095 України на корисну модель. МКП (2016.01) А61К 8/00, А61К 36/28 (2006.01), А61К 36/886 (2006.01), А61К 131/00, А61Р 17/00, А61Р 29/00, А61Р 39/00, B01F 17/08 (2006.01). Лікувально-профілактичний та косметичний засіб у формі крему протизапальної дії / Горлачова В. І., Вишневська Л. І., Половко Н. П. – № u 2015 06665; заявл. 06.07.2015 р.; опубл. 10.03.2016, Бюл. 5.
 6. Пат. на корисну модель № u 103042 України. Гель комбінованого складу для лікування та профілактики ускладнень при гіпоестрогенових станах у гінекології / Л. І. Вишневська, Г. В. Зайченко, Н. П. Половко, М. Л. Бавикіна, В. А. Мегалінський, О. С. Сініцина, Д. В. Литкин – № u 2015 06470; заявл. 30.06.2015; опубл. 25.11.2015, Бюл. № 5.
 7. Пат. на корисну модель № 92219 Україна, МПК 2014 А 61К 9/06. Засіб для лікування дерматологічних захворювань з метронідазолом / Н. П. Половко, В. Є. Колєснікова, Т. М. Ковальова – № u 201300514; заявл. 06.02.2014; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15.
 8. Пат. на корисну модель № 49336 Україна, МПК 2009 А 61К 8/00. Гелева основа для лікарських та косметичних засобів / О. Г. Башура Н. П. Половко, А. О. Яремчук; заявл. 12.11.2009; опубл. 26. 04. 2010, Бюл. № 8.

Авторські свідоцтва:

 1. Половко Н.П. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67042. Фармакотерапія алопеції. Екстемпоральні прописи. Фітопрепарати. Методичні рекомендації / Половко Н.П., Федоровська М.І., Ярема І.О.// дата реєстрації 08.2016.
 2. Вишневская Л. И., Половко Н. П. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68014. Руководство к учебным занятиям по аптечной технологии лекарств : учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко// дата реєстрації 02.2017.

Читає курс: аптечна технологія ліків та біофармація

Хоббі: театр, горні та бігові лижі, плавання, подорожі.