Попов Сергій Борисович

Попов Сергій Борисович – доктор медичних наук, професор.

(057) 706-20-79

 

С. Б. Попов народився 27 січня 1960 року в с. Високопілля Олександрівського району, Донецької області. В 1983 році закінчив Харківський медичний інститут. Під час навчання працював медичним братом в Харківському науково-дослідному інституті загальної і невідкладної хірургії (1981-1983 рр.). З 1984 по 1987 рік лікар-терапевт відділення швидкої медичної допомоги Балаклійської Центральної районної лікарні Харківської області. В НФаУ працює з 1988 року на посадах: асистента, доцента (з 1990 р.) кафедри фізіології і патології, професора кафедри клінічної фармакології з фармацевтичної опікою (з 1993 р.). З 2008 р. і до тепер проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки). Кандидатську дисертацію на тему «Хронобиологические аспекты действия ортофена» захистив в 1989 році під керівництвом проф. А. І. Березнякової. Дисертацію на тему «Производные 4-ацетилсукцинаниловой кислоты – регуляторы свертывающей системы крови» захистив в 1992 році. Вчене звання професора С. Б. Попову присвоєне в 2001 році.

Нагороджений Почесною грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, переможець Обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі іменна» в номінації «Викладач професіонально-орієнтувальних дисциплін»; Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2001 р., 2003 р.). В 2012 році нагороджений пам’ятною медаллю «За досягнення в області міжнародної освіти» ІІ ступеня та Грамотою Державної служби лікарських засобів в 2013 році.

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків) Національного фармацевтичного університету в рамках посадових обов’язків з метою встановлення освітніх, наукових та культурних зв’язків з закордонними ВНЗ-партнерами регулярно виїзжає за кордон, зокрема в Польщу, Чехію, Німеччину, Болгарію, Ліван, Марокко, Італію, Іспанію та ін. По грантовим програмам з клінічних випробувнь виїздив до Великої Британії, США, Німеччини.

С.Б. Попов має індивідуальне членство в Європейській асоціації клінічних фармацевтів.

Наукова школа. Під керівництвом проф. С. Б. Попова захищено шість кандидатських дисертацій, які наведено нижче:

  1. Паскевич О. І. «Пошук та фармакологічне вивчення похідних 4 –ацетилсукцинанілової кислоти, які виявляють гемостатичну дію», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (14.03.07 – фармакологія) (1996 р.).
  2. Готовкіна В. В. «Фармакологічне вивчення протизапальних властивостей похідних 6-аміногексанової кислоти», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (14.00.25 – фармакологія, клінічна фармакологія) (2001 р.).
  3. Березнякова Н. Л. «Пошук і фармакологічне вивчення похідних пропіонової кислоти, які проявляють протиревматичну дію», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (14.00.25 – фармакологія, клінічна фармакологія) (2002 р.).
  4. Отрішко І. А. «Експериментальне обґрунтування застосування
    комбінації глюкозаміну гідрохлориду та диклофенаку натрію при остеоартрозі», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (14.03.05 – фармакологія) (2005 р.).
  5. Зупанець К. О. «Експериментальне обґрунтування комбінованого застосування похідних глюкозаміну з кверцетином при різних варіантах перебігу остеоартриту», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (14.03.05 – фармакологія) (2011 р.).
  6. Березняков А. В. «Фармакологічне дослідження нової комбінованої мазі “Глітацид” на основі сухого екстракту солодки», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (14.03.05 – фармакологія) (2012 р.).

С. Б. Попов є автором та співавтором більше 450 наукових праць.

Практичні посібники за 2016 р.:

Фармацевтична опіка: практичний посібник / І. А. Зупанець, В. П. Черних, С. Б. Попов та ін.; [за ред. І. А. Зупанця та В. П. Черниха]. – Київ: Фармацевт Практик, 2016. – 208 с.

Довідники за 2016 р.:

  1. Rx-index – довідник еквівалентності лікарських засобів / І. А. Зупанець, В. П. Черних, Є. П. Прудкий, О. О. Тарасенко, Г. В. Зайченко, К. Л. Косяченко, Н. П. Безугла, С. Б. Попов, О. С. Чабан, С. А. Савич, М. А. Цховребашвілі; [за ред. І. А. Зупанця та В. П. Черниха]. – Київ: Фармацевт Практик, 2016. – 848 с.

 Основні напрямки наукової та лікувальної роботи: фармакологічна корекція запально-деструктивних процесів сполучної тканини опорно-рухового апарату; дослідження біоеквілентності лікарських засобів; впровадження лікарського моніторингу, як фактору, що підвищує ефективність і безпеку фармакотерапії.

Статі за 2016 р.:

  1. Вивчення впливу препарату «Диклокор» на експериментально індуковану больову реакцію у щурів / О. С. Попов, С. К. Шебеко, С. Б. Попов, І.А. Зупанець // Ліки України плюс. – 2016. – № 1 (26). – С. 70-73.

Індекс Хірша проф. С. Б. Попова. 3,0

С. Б. Попов читає лекції з дисципліни клінічна фармація та фармацевтична опіка для вітчизняних та іноземних студентів денної і заочної форм навчання.

З 2008 року по теперішній час проф. С. Б. Попов виконує обов’язки проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків) Національного фармацевтичного університету. С. Б. Попов здійснює багатопланову громадську діяльність: член робочої групи Міністерства освіти та науки України з розробки стандартів вищої освіти зі спеціальності «Лабораторна діагностика», головний науковий співробітник Відділення клінічної фармації відділу клінічної апробації сектору координації та контролю клінічних випробувань лікарських засобів Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України; інспектор Комітету з наркотиків МОЗ України в Харківській області, член редакційної ради журналу «Клінічна фармація»; член Ректорської ради НФаУ; член Вченої ради НФаУ; член Ради проректорів з міжнародних зв’язків при Облдержадміністрації Харківської області з питань освіти.

Хобі: фотографування, гірські лижі.